Byznys se bez digitalizace neobejde. Kdo zaspí, k tomu se zákazníci nevrátí

Tématy online konference Future Summit jsou digitální technologie, data a transformace.

Future Summit

Future Summit zaměřený na digitální transformaci proběhne ve čtvrtek 15. dubna

Empatie, personalizace a pohodlí jsou pro zákaznické vztahy zcela nepostradatelné. Právě proto se i tak konzervativní odvětví, jako je bankovní sektor nebo pojišťovnictví, začala razantně digitalizovat. Dokonce i luxusní značky, které se primárně spoléhaly na osobní přístup, svou strategii rychle mění: investují do digitální transformace obchodu a marketingu a přechází do online prostředí. Mnoha podnikům i neziskovým organizacím pomohlo, že zahájily projekt digitalizace ještě před covidovou krizí. Většině to zajistilo konkurenční výhodu a nemusely bojovat o přežití.

Zatímco v některých odvětvích se byznys adaptuje na digitální prostředí pod tlakem, mnoho firem pojímá digitalizaci jako významný prvek růstu firmy.  Postoje k digitalizaci se liší i z procesního hlediska: část firem pojímá přechod na digitální technologie jako rychlé řešení aktuálních problémů, pro většinu však jde o setrvalý proces, kterým se transformují a adaptují na změny zákaznického chování. A zpětná vazba od zákazníků se promítá i do dalších aspektů využívání zákaznických dat. Společnosti stále nahlížejí na digitalizaci jako na vícekanálovou komunikaci a s tím spojené zlepšení zákaznické zkušenosti, což vyžaduje větší objem a kvalitu dat získaných od zákazníků. Jejich zákazníci však kladou důraz na transparentnost a využívání osobních údajů.

Proměňující se vzorce zákaznického chování jsou jedním z klíčových prvků, které firmy motivují k přechodu do digitálního prostředí. Čím více se zákazníci spoléhají na online obchod a služby, tím vyšší požadavky mají na jejich poskytovatele, a to nejen v e-commerce sféře. Například ve finančním sektoru více než dvě třetiny klientů (68 %) ve zprávě Trends in Financial Services od Salesforce (2020) uvádějí, že se jejich nároky na digitální připravenost odvětví výrazně zvedly ve srovnání s obdobím před pandemií.

Právě digitální technologie, data a transformace budou tématem první online konference Future Summit, kterou na základě zkušeností získaných ze zákaznických projektů z uplynulého roku spolupořádají ve čtvrtek 15. dubna Merkle (dřív Isobar Technologies), Future Sales a EP Events and Production.

Celodenní program bude rozdělen do osmi tematických bloků, v jejichž rámci vystoupí specialisté na data, digitální transformaci, e-mail marketing nebo právo a experti z firem, ve kterých je proces digitální transformace aktuálně v plném proudu. Zaměří se na konkrétní příklady procesů, kde digitalizace proměňuje podobu byznysu od samých základů. Velkým tématem bude i využití dat, a to jak z praktického úhlu pohledu, tak i optikou ochrany osobních údajů.

Na konferenci vystoupí také Martin Šebela, šéf implementačního týmu Salesforce, a Daniel Urminský, regionální manažer Merkle, kteří vedou týmy specialistů na digitální transformaci. V mnoha českých i zahraničních firmách implementují transformační projekty na cloudových platformách. S účastníky konference se mimo jiné podělí o hlavní chyby, kterých se firmy poslední dobou dopouštějí pod vidinou rychlé a snadné digitalizace. Dotknou se samozřejmě i trendu automatizace marketingu a digitalizace obchodu.

Účast na konferenci je zdarma a zájemci se mohou registrovat na www.futuresummit.cz, kde také najdou kompletní program akce, profily prezentujících a partnerských společností.

Text je placenou propagací agentury Merkle