Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Cannual Conference 2017 — Lidé za obsahem

Tématem výroční konference 14 agentur z regionu je letos content marketing.

Cannual Conference má letos podtitul Lidé za obsahem

Cannual Conference má letos podtitul Lidé za obsahem

WeCan, affiliate síť založená nezávislými komunikačními agenturami střední a východní Evropy, pořádá další výroční Cannual Conference. Akce se tentokrát bude konat v Praze a zase sdruží odborníky z celé střední a východní Evropy. Ti letos přednesou případové studie týkající se content marketingu a jeho dopadu na každý trh v regionu. Téma konference, kterým tento rok jsou Lidé za obsahem, slibuje představení tipů a triků, jak řídit působení vlivných osob ve prospěch značek.

Akce Cannual Conference proběhne v úterý 17. října od 9 do 16 hodin v galerii Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1. Registrace je otevřená, stejně jako tiskové akreditace.

Téma content marketingu je také rozsáhle obsaženo v Cannual Reportu, nejkomplexnějším průvodci pro reklamní průmysl střední a východní Evropy. Zpráva vychází už třetí rok za sebou a usiluje opět o tentýž cíl: pomáhat firmám působícím v regionu střední a východní Evropy seznámit se s trendy v komunikaci střední a východní Evropy a pochopit specifické tržní podmínky jednotlivých zemí. Na více než 160 stránkách analýz a výňatků z klíčových dat pro každou zemi zpráva ukazuje účinky sociálních, politických a ekonomických faktorů na místní reklamní průmysl a hodnotí jejich digitální vývoj, který se opírá o vybrané ukazatele.

Spojením odborných znalostí ze 14 zemí - Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Polska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Ruska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny - přináší integrativní analýzu regionu.

Reklamní trh v regionu

Reklamní trh střední a východní Evropy dokázal zvýšit jeho hodnotu z 9,9 miliard eur na 11 miliard eur za jeden rok. Z hlediska preferovaných typů médií je televize stále vůdcem, zatímco tisk se snižuje stejnou rychlostí, jakou digitální vzrůstá. Tento trend se v posledních třech letech zrychlil. Zatímco digitální výdaje převyšují tisk pouze o 4 % v roce 2014, mezera se do roku 2016 zvětšila, neboť v rámci reklamního koláče je v současné době 17 % rozdíl mezi dvěma typy médií.

Údaje z Cannual Report 2017  

Pro přesnější přehled digitálních jevů můžeme v každé zemi srovnávat počty digitálních výdajů z celkové spotřeby reklamy versus penetrace internetu.

Údaje z Cannual Report 2017

Globální giganti Facebook a Google se významně podíleli na růstu výdajů na digitální reklamu ve střední a východní Evropě. Uživatelská základna YouTube rostla nejrychleji v loňském roce. Zatímco počet nových uživatelů Facebooku vzrostl o 3 až 5 % a počet uživatelů Instagram vzrostl o 5 až 10 %, YouTube se podařilo dokončit téměř 10% růst téměř ve všech zemích. Proto lze konstatovat, že spotřeba videa v regionu střední a východní Evropy posiluje nejen z hlediska intenzity, ale také od počtu spotřebitelů videa.

Údaje z Cannual Report 2017

Letošní ročník zprávy Cannual znovu představuje už zavedené hodnocení WeCan, index, který ukazuje procento výdajů na reklamu na jednoho obyvatele v rámci nominálního HDP země. Hodnocení WeCan odhaluje, zda je reklamní trh jako hospodářský sektor silnější nebo slabší, než by naznačovala celková ekonomická výkonnost země.

Údaje z Cannual Report 2017