Carpentier předsedá asociaci pro výzkum médií

Pedagog FSV UK byl zvolen do čela Mezinárodní asociace pro výzkum médií a komunikace.

Nico Carpentier

Nico Carpentier

Novým předsedou Mezinárodní asociace pro výzkum médií a komunikace (IAMCR) byl zvolen profesor Nico Carpentier z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Klíčová asociace v oblasti výzkumu médií a komunikace má v současné době na 2.000 aktivních členů a poprvé v její víc než šedesátileté historii ji povede osobnost z českého vědeckého prostředí.

„Mým cílem je, aby naše asociace rostla, stejně jako celosvětově roste zájem o studium komunikace a médií jako takových. To však při zachování všeho, co je nám drahé, zejména při zachování kritického odstupu, globální perspektivy a našeho závazku k akademické kvalitě,“ prohlásil Nico Carpentier, který se rozhodl před dvěma roky přesídlit do Prahy.

Na Univerzitě Karlově tak naplno působí od počátku minulého roku 2019 jako mimořádný profesor na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Spolupracuje rovněž s Vrije Universiteit Brussel, univerzitami v Uppsale a Loughborough a Cyprus University of Technology.