Časopis Gourmet vede bývalá šéfredaktorka konkurenčního titulu F.O.O.D.