V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Časopisové audioverze Češi zatím moc neznají

Audioverze časopisů se zatím v Česku moc neprosadily, zná je méně než polovina populace, ukázal výzkum Nielsen Admosphere v rámci Českého národního panelu.

Časopisové audioverze, které loni zavedly například časopisy Forbes a Respekt nebo zpravodajský web Novinky.cz, zatím do obecného povědomí úplně nepronikly, zná je míň než polovina Čechů. Mezi nimi převažují zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé a spíš muži než ženy. Zjistil to průzkum, který pro Médiář zpracovala agentura Nielsen Admosphere v rámci projektu Český národní panel.

Nejznámější je Respekt, znají ho spíš ženy

Přibližně každý čtvrtý dotázaný, který ví, co je audioverze časopisu, se o ní dozvěděl na internetu. Třináct procent respondentů uvádí, že se o ní nikde nedozvědělo, ale že dokázali jednoduše z názvu odvodit, co to je.

Každý desátý, který ví, co je audioverze časopisu, uvedl ve spontánní znalosti časopis Respekt, dvě procenta pak časopis Forbes. Časopis Respekt pak uváděli zejména lidé ve věkové skupině od 45 do 54 let (22 %) a spíš ženy, než muži.

Pravidelně je poslouchá jen jedno procento

Ani ti, kteří vědí, co to audioverze je, ale tento způsob konzumace mediálního obsahu příliš nepreferují: 93 % z nich časopis v této podobě zatím nevyzkoušelo, 11 % sice časopis zatím nevyužívá, ale v budoucnu o tom uvažuje (jsou to spíš muži a lidé s vyšším než základním vzděláním). Šest procent audioverzi časopisu sice využilo, ale už ji dál neposlouchá. Pouze jedno procento uvádí, že takovou verzi časopisu stále využívá.

Z těch, kteří audioverze znají, je využilo jen sedm procent, muži trochu víc než ženy

Z těch, kteří audioverze znají, je využilo jen sedm procent, muži trochu víc než ženy

Mladým by se líbilo, že nemusí číst

Mezi důvody, proč by se lidem mohly audioverze časopisů líbit, převažovalo podle výzkumu hlavně to, že by díky nim mohli konzumovat obsah časopisu i při dalších činnostech (například při úklidu nebo práci) nebo poslouchat časopis v autě. Jedenácti procentům dotázaných se líbí, že by díky tomu nemuseli číst (to uváděli zejména mladí lidé do 24 let). Čtyřiašedesát procent lidí , kteří uvedli, že by se jim audioverze časopisu líbila, deklaruje, že by takový způsob konzumace časopisu také využívali, a to zejména doma (55 %) nebo při jízdě v nějakém dopravním prostředku (52 %) či při řízení auta (47 %).

Naopak ti, kteří uvedli, že by se jim audioverze časopisu nelíbila, zmiňovali jako důvod nejčastěji to, že mají raději četbu (36 %). Každý desátý respondent pak uvedl, že mu taková verze časopisu zkrátka nevyhovuje. Dále respondenti uváděli, že by si pak nemohli v časopise prohlížet obrázky, nebo že by při poslechu časopisu nedokázali udržet pozornost.

V budoucnost audoverzí věří necelá polovina dotázaných

V budoucnost audioverzí věří necelá polovina dotázaných

Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 501 respondentů v internetové populaci 15+. Terénní sběr dat proběhl v době od 8. října do 11. října 2015.