CBRE: růst obratů loni v nákupních center v regionech zpomalil na 4 %

Retailový správce CBRE zveřejnil svou výroční sondu Shopping Centre Index za rok 2018.

Obraty v českých regionálních nákupních centrech v roce 2018 rostly, už pátým rokem za sebou. V porovnání s předchozím rokem 2017 vzrostly o 4 %. Nájemné přitom rostlo jen minimálně, o 1 %. Míra neobsazenosti prodejních prostor v centrech v regionech je stabilní. Rent-to-sales ratio dosáhlo historického minima a nákupní košík historického maxima. „To opět dokazuje, že se českému retailu daří,“ uvádí správce maloobchodních ploch CBRE v čerstvé výroční studii Shopping Center Index. Studii sestavila česká pobočka americké CBRE už sedmým rokem.

Co je CBRE Shopping Centre Index

Shopping Centre Index, který sestavuje tuzemská pobočka americké CBRE jako největší správce maloobchodních ploch v Česku, je jediným tržním ukazatelem, který sleduje výkonnost českých regionálních nákupních center v Česku. Analyzuje vzorek 22 nákupních center ve všech regionech Česka (kromě Prahy), který představuje víc než 560.000 metrů čtverečních retailových ploch. To je přes 35 % objemu nákupních centrech v regionech, které loni navštívilo 95 milionů zákazníků.

Obraty za pět let narostly o 35 % 

Od roku 2014 zaznamenává CBRE rostoucí trend obratů, který za posledních pět let zaznamenal rekordní hodnoty a celkově tak tržby za pětiletku vyrostly o 35 %. Loni se růst zpomalil na 4,2 %. „To je ale z pohledu historie českého trhu stále velmi dobrý výsledek,“ poznamenává CBRE. Růst obratů se liší podle segmentu a velikosti prodejny. Největší nárůst obratů zaznamenaly sektory gastronomie (9,5 %), služeb a specializovaného maloobchodu (shodně 7,9 %), naopak největší pokles postihl elektro (5,1 %).

Vývoj obratu v jednotlivých segmentech

Vývoj obratu v jednotlivých segmentech

„Segment módy se také významně podílel na celkovém obratu, i když rostl jen o 3,8 %. Se svým podílem 38 % na celkových plochách nákupních galerií je největším sektorem, a proto jej nejvíc ovlivňuje. Naopak sektoru elektro se loni nedařilo a zaznamenal pokles obratu o 5,1 %. Způsobilo to nastavování nových interních postupů klíčových značek. Výkonnost kotevních nájemců v sektorech módy, sportu a hraček stále posiluje. Jejich obraty rostou třetím rokem po sobě,“ přibližuje Milan Mašša, head of retail advisory & transaction services CBRE.

„Gastronomie je nejdynamičtějším sektorem, který zaznamenal největší nárůst od roku 2015. Průměrný obrat v sektoru gastronomie v roce 2018 meziročně vzrostl o 9,5 % a v posledních třech letech dokonce vzrostl přes 40 %. Sektor služeb zaznamenal výjimečné výsledky díky kadeřnickým a kosmetickým salónům a cestovním kancelářím, které vykazují nejvyšší meziroční nárůst v rámci jednotlivých služeb, a to o 20,2 %,“ doplňuje Klára Bejblová, CEE retail research & consultancy CBRE.

„Segment hypermarketů, supermarketů a volnočasových aktivit není součástí indexu, který sleduje trendy nákupních galeriích, ale i zde jsme zaznamenali růst v obratech, u hypermarketů a supermarketů za poslední tři roky a růst nájmů za poslední dva roky. Loňský rok byl rekordní. Obraty vzrostly meziročně v průměru o 7,6 % a nájmy o 1,7 %. Další významný segment, od kterého se očekávají silné výsledky, je segment zábavy a volnočasových aktivit. Tomuto segmentu dlouhodobě dominují kina. Ta vykazovala v posledních třech letech neuvěřitelný růst tržeb, a to o více než 40 %, z toho v roce 2018 o 19 %, což je v souladu s trendem tržeb, jež reportuje Unie filmových distributorů,“ říká Katarína Brydone, head of retail CBRE.

Nájemné nejvíc rostlo v sektoru nábytku

Čtyři roky silného růstu obratu se ale neodrazily v růstu průměrného nájemného. V roce 2017 sice průměrný nájem poprvé vzrostl, a to téměř o 5 %, ale loňský rok tento nárůst nezopakoval. Průměrné nájemné vzrostlo jen o 1 %.

Vývoj nájemného v jednotlivých segmentech

Vývoj nájemného v jednotlivých segmentech

„Když se však podíváme na jednotlivé sektory, je vidět konzistentní trend růstu výše nájemného u čtyř sektorů za poslední tři roky. V roce 2018 úplně největší nárůst zaznamenal sektor vybavení domácnosti a nábytek, a to až téměř o 12 %, dál segment gastronomie (7,1 %) a dál napříč všemi dílčími sektory v daném segmentu, delikatesy (3,6 %) a služby (2,3 %). Co se velikosti prodejny týká, nájemné rostlo ve všech velikostech do tisíce metrů čtverečních. Navzdory kontinuálnímu růstu obratů v posledních třech letech u kotevních nájemců, nad tisíc metrů čtverečních, nájemné v této velikostní kategorii klesalo, a to až o 6,2 % meziročně,” říká Milan Mašša.

Návštěvnost stoupla o 2,5 %

„I když návštěvnost center v roce 2018 rostla minimálně, v průměru o 2,5 %, nákupní koš roste konzistentně každým rokem za celou dobu existence indexu. Za posledních sedm let vzrostl o neuvěřitelnou třetinu, a je to hlavně díky silným obratům zaznamenaných v posledních pěti letech,“ uvádí Tomáš Míček, head of property management & retail CBRE. „Tento trend je významný v kontextu dlouhodobého růstu nakupování online. Je vidět, že i přes silný růst online, kde má Česko druhý největší podíl online v Evropě, stále Češi rádi nakupují v nákupních centrech a nákupní centra jako platformy prodeje zboží a služeb neoslabují. Právě naopak obě platformy vykazují růst,“ doplnil.