Čechům jde u Netflixu víc o kvalitu obrazu než o cenu

Příchodu americké videotéky Netflix do Česka si všimla jen pětina místních na internetu. Nový hráč tu bude muset bojovat se zavedenými značkami, hlavní přitom nemusí být cena.

Svůj největší hit House of Cards Netflix do Česka nepustil

Svůj největší hit House of Cards Netflix do Česka nepustil

Jen necelá pětina české internetové populace zaznamenala, že do Česka v rámci celosvětové expanze dorazila začátkem letoška dlouho očekávaná online videotéka Netflix. Z těch, kdo mají v Česku přístup na internet, si toho všimlo jen 18 %. Stejně přitom bylo těch, kdo si kromě Netflixu vybavili, že by mohlo jít o Voyo (videotéka televize Nova, která je přitom na trhu delší dobu), jako třetí ze spontánně známých služeb pak zaznívala televize od O2 (také ta tu funguje už několik let).

Ukázal to další z výzkumů agentury Nielsen Admosphere na Českém národním panelu exkluzivně pro Médiář.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Když se výzkumníci ptali konkrétně, jen 15 % Čechů online uvedlo, že Netflix zná. Byli to především mladí od 15 do 24 let, respektive muži. Znalost Netflixu se přitom zvyšuje s rostoucím vzděláním respondentů.

Americký Netflix přišel do Česka s cizojazyčným rozhraním a bez titulků i dabingu v češtině. To přitom nemusí být hlavní handicap služby. Názory na to, že Netflix není v českém jazyce, jsou totiž různorodé, zjistili výzkumníci. Někteří dotázaní uvádí, že jim absence českého jazyka nevadí, protože umí anglicky nebo si alespoň angličtinu procvičí. Další respondenti si myslí, že i když jim osobně to příliš nevadí, může to být pro ostatní lidi, co neumí tak dobře anglicky, překážkou. Někteří by uvítali alespoň titulky v češtině. Další respondenti to považují za velkou chybu.

Větší překážkou se jeví nutnost platit, respektive cenová politika Netflixu. Ten sice přišel s možností vyzkoušet si první měsíc zdarma, na další užívání se ale čeští uživatelé příliš netváří. Přesněji řečeno, méně než třetina těch, kteří plánují Netflix vyzkoušet nebo už mají zkušební členství, uvažuje, že by si přístup dál platila. Víc než třetina prohlásila, že si přístup zatím nekoupí.

Nejlevnější varianta přitom není na Netflixu pro Čechy ta nejlepší. Předplatné 215 Kč (7,99 eur) měsíčně za základní rozlišení obrazu (SD) a pouze jedno aktivní zařízení, se pro respondenty ukazuje jako příliš drahá. Jako nejpřijatelnější se jeví varianta 270 Kč (9,99 eur) za rozlišení HD a dvě zařízení současně. Jako druhá nejpřijatelnější se ukázala nejdražší varianta, v níž se platí 325 Kč (11,99 eur) měsíčně za možnost rozlišení Ultra HD a čtyři přístroje.

Kvalita obrazu je přitom kritérium, na němž zájemcům o službu Netflix záleží. Nejvíc jich plánuje sledovat filmy a seriál ve vysokém rozlišení HD (38 %), pak Ultra HD (31 %) a pak teprve ve standardním rozlišení obrazu (15 %). 

A Netflix tu také čeká budování značky. Náskok u diváků přirozeně mají videotéky tuzemských televizí, které tu působí několik let. Na prvním místě ve znalosti placených či částečně placených videoserverů se tak umístilo Voyo (zná ho 64 % dotázaných), dále Prima Play (52 %), Google Play (46 %), O2 TV Go (40 %), Alza (28 %), HBO Go (24 %), iTunes s YouTube Red (oba 23 %), Amazon (19 %), Horizon (7 %) a Banaxi (1 %).

Nově příchozího hráče tak v očích českých diváků předčí hlavně jeho američtí konkurenti HBO Go, respektive Horizon Go. Výrazněji může Netflix konkurovat především šíří nabídky.

Placené videotéky v hodnocení českých uživatelů internetu

Placené videotéky v hodnocení českých uživatelů internetu

Jak Češí vidí placené videotéky na webu

Otázka přesně zněla Seřaďte prosím následující služby od nejlepšího po nejhorší z hlediska ceny, uživatelské přívětivosti, šíře nabídky filmů/seriálů, celkového dojmu

  • Z hlediska ceny považují respondenti za nejlepší Horizon Go, hned za ním je Google Play.
  • Z hlediska uživatelské přívětivosti byl zvolen jako nejlepší Horizon Go, na druhém místě je Google Play.
  • Z hlediska šíře nabídky filmů a seriálů jasně vyhrálo HBO Go, s velkým odstupem je na druhém místě O2 TV, pak Netflix. Horizon Go při tomto hodnocení výrazně propadl.
  • Při hodnocení celkového dojmu zvítězil opět HBO Go, na druhém místě je Prima Play.
  • Při shrnutí všech hledisek se jako nejlepší jeví HBO Go, na druhém místě je Horizon Go, na třetím Google Play.

Respondent měl za úkol seřadit podle daného hlediska (cena, šíře nabídky…) servery od nejlepšího (pořadí 1) po nejhorší (maximální hodnota pořadí). Ale vždy pouze ty servery, které osobně zná. Jednoduchý ukazatel „průměrné pořadí“ by proto nespravedlivě penalizoval ty servery, které znají lidé, kteří znají obecně více serverů (to se týká typicky méně známých serverů). Tyto totiž v řazení „soupeří“ v průměru s více protivníky, což jim zhoršuje jejich průměrné pořadí. Servery jsou proto místo toho srovnávány pomocí speciálně konstruovaného „skóre“ (jeho konstrukce probíhá pomocí tzv. zřetězené multinomické logistické regrese), které korektně zohledňuje právě průměrné množství a kvalitu „protivníků“ každého serveru. Skóre je nezáporné reálné číslo, které je cca přímo úměrné potenciálu serveru být vybrán jako nejlepší (z daného hlediska) z dané množiny posuzovaných serverů. Je normováno tak, aby průměrná hodnota skóre přes všechny servery byla rovná 1. Tedy skóre menší než 1 znamená podprůměrný server, skóre větší než 1 nadprůměrný server (z daného hlediska).

Kompletní výsledky výzkumu

O výzkumu

Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research. Terénní sběr dat proběhl v době od 14. do 18. ledna 2016 na vzorku 509 respondentů. Cílovou skupinu představuje internetová populace starší 15 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.

Sdílejte