Celé vedení PR Klubu odstoupilo, předsedkyně Borovanská odchází úplně

K dnešnímu dni rezignuje z pozice předsedkyně PR Klubu Kateřina Borovanská, která od srpna 2011 působila v jeho výkonném výboru, a kompletní výkonný výbor, v němž jsou dále Jana Girgašová, Dana Poláková a Vladimír Komjati. Borovanská zároveň rezignuje též na samotné členství v klubu. Soustředit se chce na vlastní byznys v agentuře Freya.

V revizní radě oborové asociace setrvává Alexandra Ruberová. „Lucie Zaki neproplatila od prosince 2012 fakturu za členství, a tudíž je její funkce v této radě neplatná,“ oznámil PR Klub.

„Po téměř dvou letech jsem dospěla k závěru, že bez podpory členské základny a nedostatečné aktivity části týmu Výkonného výboru PR Klubu není možné realizovat vizi, kterou jsem v PR Klubu plánovala naplnit. Dva ze členů Výkonného výboru se vůbec na aktivitách Klubu nepodíleli, tudíž se náš pracovní tým zúžil, přesto jsme vydrželi v této sestavě fungovat skoro roční období při zachování rozsahu aktivit,“ prohlásila Borovanská.

Za ní jako předsedkyně klub změnil vizuální styl a začal vydávat časopis PR Life. PR Klub je pořadatelem výroční soutěže firemních publikací Zlatý středník, jejíž 11. ročník vyvrcholil v dubnu předáním cen v pražském Obecním domě.

Občanské sdružení PR Klub sdružuje individuální pracovníky v oboru PR. Vedle toho v Česku déle existuje Asociace PR agentur (APRA), sdružující celé agentury.