Češi a banky: nízké poplatky cení u Fio banky, nabídku nejvíc u Monety

Výsledky výzkumu v kostce

Výsledky výzkumu v kostce

Bankovní služby využívá podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro Retailek 95 % internetové populace Česka. Týká se to hlavně lidí starších 25 let, kteří mají vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. Češi si vybírají banky zejména podle výše poplatků, nejlépe toto kritérium hodnotí u Fio banky. Dále řeší kvalitu nabízených bankovních produktů, kde vítězí Air Bank, a dostupnost poboček v okolí, kde hodnotí jako nejlepší Monetu Money Bank, dříve GE Money Bank. 

Nejvyšší úroveň celkové spontánní znalosti mají Komerční banka (79 %) a Česká spořitelna (75 %), na tyto banky si častěji vzpomněli respondenti vyššího věku. Třetí nejčastěji zmiňovanou bankou je ČSOB (61 %). Dále si dotázaní vzpomněli na Fio banku (50 %), Air Bank (46 %), Monetu Money Bank (43 %) a Raiffeisenbank (41 %). Méně si dotázaní vybaví mBank (30 %), Era/Poštovní spořitelna (24 %), Equa bank (18 %), UniCredit Bank (13 %) a Sberbank (11 %). 

Nejčastěji Češi využívají internetové bankovnictví, 47 % z dotázaných dokonce několikrát týdně, alespoň jednou do měsíce 94 % dotázaných. Více se to týká žen, lidí od 45 do 54 let a vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaných. Mobilní bankovnictví skrze aplikaci využívá alespoň jednou za měsíc třetina dotázaných. Do poboček chodí na měsíční bázi 18 % respondentů. Telefonní bankovnictví pravidelně využívá 9 % Čechů. 

Tento průzkum pro Retailek provedla agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Připomeňme, že se jedná o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. Průzkum vycházel také z dat bankovního trackingu agentury Nielsen ze třetího kvartálu letošního roku. 

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Třetina dotázaných v bankovním trackingu agentury Nielsen Admosphere uvedla, že jsou klienty České spořitelny, 17 % respondentů je klientem Air Bank a 16 % Komerční banky. Dalších 16 % respondentů také uvedlo, že jsou klienty ČSOB. Klientem mBanky je 15 % respondentů. Dalších 15 % dotázaných uvedlo, že jsou klienty Ery/Poštovní spořitelny. Českou spořitelnu považuje 25 % dotázaných za svoji hlavní banku. Jako svou hlavní banku označilo 11 % respondentů Eru/Poštovní spořitelnu, 10 % Air bank a 10 % Komerční banku. 

Mezi nejčastěji využívané produkty bank patří běžný účet (88 %), internet banking (75 %), spořící účet (44 %), penzijní připojištění (42 %) a SIPO a povolení inkasa (41 %). Dále dotázaní často využívají pojištění domácnosti (35 %), životní pojištění (32 %), úrazové pojištění (25 %), kontokorentní úvěr (21 %) a hypoteční úvěr (15 %).

Mezi nejdůležitější parametry pro výběr nové banky patří podle dotázaných bezplatné vedení účtu, bezplatné příchozí a odchozí transakce, bezplatné výběry z bankomatů všech bank a internetové bankovnictví. Naopak za nejméně důležitou bankovní službu označili dotázaní Češi možnost využití služeb osobního bankéře, mobilní aplikace, úrokové sazby úvěrů (včetně hypoték), typ platební karty a ochotu personálu na pobočce.

Výběr z bankomatů spíše měsíčně

Bankomaty čeští klienti bank využívají spíše na měsíční bázi, alespoň jednou za měsíc z něj vybírá 75 % z nich. Týdně je to 13 % respondentů, častěji vybírají dotázaní ve věku od 25 do 34 let. Průměrná částka, kterou podle odpovědí dotázaní vybírají, je 3.169 Kč. Respondenti, kteří vybírají z bankomatu několikrát za měsíc v průměru vybírají částku 2.664 Kč, zatímco dotázaní, kteří vybírají jen jednou za měsíc průměrně vyberou přibližně o 2.000 Kč víc.

V průměru vyšší částku vybírají z bankomatů muži než ženy. S rostoucím věkem roste i částka, kterou dotázaní v průměru z bankomatu vyberou. Zatímco respondenti ve věku 15 až 24 let uvedli, že nejčastěji vybírají 838 Kč, dotázaní starší 55 let vybírají průměrně 4.438 Kč. Ve věku 15 až 24 let se často jedná o studenty, kteří mají nižší příjmy. Méně často si z bankomatu vybírají dotázaní starší 55 let, ti pak tedy vybírají spíše vyšší částky.

Transakce nejčastěji přes internet

Nejčastěji vyřizuje své bankovní transakce prostřednictvím internetového bankovnictví 81 % dotázaných. Pomocí mobilního bankovnictví vyřizuje transakce 10 % respondentů a osobně na pobočce 6 % dotázaných. Přes internetové bankovnictví vyřizují své transakce častěji dotázaní starší 35 let a respondenti
s vysokoškolským vzděláním. Mobilní bankovnictví pak častěji využívají k vyřizování bankovních transakcí respondenti mladší 34 let. Dotázaní starší 55 let a respondenti se základním vzděláním spíš vyřizují své transakce osobně na pobočce.

Co se týká komunikace, 4 z 10 dotázaných preferují domluvu s bankou osobně na pobočce. Více než pětina (22 %) respondentů uvedla, že preferují elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu. Dalších 11 % dotázaných upřednostňuje komunikaci prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře na stránkách své banky a dalších 10 % respondentů uvedlo, že volí raději komunikaci přes telefon.

Jak se na banky dívají Češi

Pro respondenty, kteří využívají služby bank, jsou nejdůležitější poplatky, kvalita produktů a dostupnost v okolí. Naopak mezi nejméně důležité kritéria dotázaní uvedli přehlednost/uspořádání webu, věrnostní program a otevírací dobu.

Do analýzy byly zahrnuty banky, u kterých je klientem více než 50 respondentů. Kvůli větší statistické chybě je potřeba brát výsledky pouze jako orientační. 

Šířka nabídky

 1. Moneta Money Bank
 2. Fio banka
 3. Air Bank

Kvalita produktů

 1. Air Bank
 2. Fio banka
 3. Moneta Money Bank

Přehlednost/uspořádání webu

 1. Air Bank
 2. Fio banka
 3. Moneta Money Bank

Poplatky

 1. Fio banka
 2. Air Bank
 3. mBank

Značka/dobré jméno

 1. Air Bank
 2. Fio banka
 3. Moneta Money Bank

Dostupnost v okolí

 1. Moneta Money Bank
 2. Česká spořitelna
 3. ČSOB

Ochota personálu

 1. Air Bank
 2. Moneta Money Bank
 3. Fio banka

Odbornost personálu

 1. Air Bank
 2. Moneta Money Bank
 3. Fio banka

Věrnostní program

 1. Air Bank
 2. Moneta Money Bank
 3. ČSOB

Otevírací doba

 1. Moneta Money Bank
 2. ČSOB
 3. Air Bank

Dílčí výsledky výzkumu

Dílčí výsledky výzkumu

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 2. do 5. října 2017 na vzorku 504 respondentů.
 • Informace o znalosti a využití bankovních institucí byly doplněny o data z rozsáhlého Bankovního trackingu Nielsen Admosphere (3. kvartál, 2017, N = 1421).
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar, jehož práce se aktivně zúčastňujeme, a rovněž dodržujeme platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.