Češi a benzinky: nejlepší ceny má Tank Ono, Shell boduje kvalitou

Shrnuté výsledky průzkumu

Shrnuté výsledky průzkumu

Společností, které v Česku provozují čerpací stanice, je více než desítka, přesto si zdejší řidiči s jistotou vybaví tři hlavní - Benzinu a Shell zná 98 % lidí, lehce zaostává OMV s 96% znalostí. Následují benzinky Agip, které si vybaví 90 % řidičů, za nimi EuroOil s 75 %. Téměř stejný počet lidí si dokáže napoprvé vybavit, že i velcí retaileři jako Globus (67 %) a Tesco (65 %) disponují vlastními čerpacími stanicemi. Mol a Pap Oil mají stejné majitele a puchlubit se můžou stejnou znalostí u českých řidičů - vybaví si je kolem 60 % lidí. Hned za nimi je Tank Ono (58 %), Lukoil (57 %) a čerpací stanice velkoobchodu Makro (57 %). Hranici 50 % znalosti českých řidičů uzavírá Slovnaft. Mezi benzinky řidičům méně známé patří čerpací stanice Albertu, který zná 49 % řidičů, Robin Oil (45 %) a Unicorn s 23% znalostí. Nejméně známé jsou pro české řidiče čerpací stanice KM Prona, které si vybaví 12 % lidí.

Ukázal to průzkum, který pro Retailek uskutečnila agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná o pohled internetové populace Česka. To jsou lidé, kteří mají přístup na internet a jsou starší 15 let. Na čerpací stanice jezdí i ostatní řidiči, z odpovědí totiž také plyne, že každý z této populace aspoň někdy na benzince nakoupil.

Nielsen Admosphere / Český národní panel 

Česko je co do počtu čerpacích stanic na prvních příčkách žebříčku evropských zemí. Pokud tu chce řidič natankovat, má podle iDnes.cz možnost udělat to na jedné z více než 7.000 veřejných čerpacích stanic. V přepočtu se jedná o jednu čerpací stanici na každém třináctém kilometru silnice nebo dálnice. Mezi ty nejčastěji navštěvované čerpací stanice - ne však nutně pouze kvůli tankování - patří Benzina, kam jezdí 22 % řidičů. Další jsou čerpací stanice Ono, kam jezdí 14 % řidičů, a třetí místo patří Shellu, kde staví 13 % Čechů. Pro pohonné hmoty si čeští řidiči jezdí nejvíce opět na Benzinu (43 %), na Shell (36 %) a OMV (30 %).

Průzkum také říká, že 8 z 10 Čechů online vlastní v domácnosti automobil, motocykl nebo moped. Z těch, kteří osobně nějaký prostředek využívají nebo ho aspoň mají v domácnosti, uvedlo 79 % dotázaných, že osobně alespoň někdy tankují benzín nebo naftu. Ve většině se jedná o muže (92 %), žen tankuje 65 % dotázaných. Procento lidí, kteří tankují benzín nebo naftu roste s věkem respondentů. Z dotázaných se 38 % internetové populace podílí na rozhodování o výběrů čerpací stanice, pokud sami nejsou ti, kteří tankují. 

Hlavní roli při rozhodování hraje cena, kvalita a dostupnost

Pro 79 % řidičů, kteří sami tankují pohonné hmoty, je nejdůležitějším faktorem při rozhodování v první řadě cena, poté kvalita paliva a na třetím místě dostupnost benzinky. Těch 38 % dotázaných, kteří spolurozhodují o výběru čerpací stanice, se ohlíží především na dostupnost benzinky. Necelá čtvrtina dotazovaných se na čerpací stanici zastaví k nákupu nemotoristického zboží i jindy, než když jsou právě na cestách. Nakoupí si nejčastěji občerstvení nebo jiné potraviny a nápoje (52 %), 18 % dotázaných si pořídí cigarety.

Průměrně prý dotázaní tankují nebo nakupují zboží na čerpacích stanicích třikrát do měsíce. Částka, kterou za takový nákup na benzinkách nechají, je pokaždé necelých 1.000 Kč. Až 90 % respondentů obvykle tankuje obyčejné palivo, prémiové bere obyčejně 10 % řidičů. 

Shell boduje v kvalitě paliva, cenově nejlepší je Tank Ono

Průzkum také zjišťoval, které části u jakých čerpacích stanic hodnotí Češi nejlépe. V devíti kategoriích z celkových jedenácti zvítězily benzinky Shell. Respondenti hodnotili Shell jako nejlepší hlavně v kategoriích kvality a šíře sortimentu. Jako cenově nejlepší si vybrali čerpací stanice Tank Ono, nejdostupnější na silnicích a dálnicích se jim zdály být stanice Benzina. 

Přestože téměř ve všech kritériích hodnocení se na prvních místech umístily čerpací stanice Shell, lidé nejčastěji tankují u Benziny (protože její čerpací stanice jsou blízko), v Onu (protože je to levné) a až poté u Shellu (protože jejich benzín či naftu považují za kvalitní).

Jak čerpací stanice hodnotí česká internetová populace

Kvalita paliva

 1. Shell
 2. OMV
 3. Benzina

Cena paliva

 1. Tank Ono
 2. Globus čerpací stanice
 3. Tesco čerpací stanice

Značka/dobré jméno

 1. Shell
 2. OMV
 3. Benzina

Dostupnost v okolí

 1. Benzina
 2. Shell
 3. OMV

Šíře motoristického doplňkového zboží (oleje, voda do ostřikovačů)

 1. Shell
 2. OMV
 3. Agip

Šíře nemotoristického doplňkového sortimentu (nápoje, časopisy, ...)

 1. Shell
 2. OMV
 3. Benzina

Ochota personálu

 1. Shell
 2. OMV
 3. Benzina

Kvalita doplňkových motoristických služeb (myčka, vysavače, ...)

 1. Shell
 2. OMV
 3. Benzina

Kvalita doplňkových nemotoristických služeb (občerstvení)

 1. Shell
 2. OMV
 3. Benzina

Kvalita sanitárních služeb (WC, sprchy)

 1. Shell
 2. OMV
 3. Agip

Věrnostní program

 1. Shell
 2. OMV
 3. Tesco čerpací stanice

Skóre jednotlivých čerpacích stanic

Skóre jednotlivých čerpacích stanic

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 7. do 14. 11. 2016 na vzorku 501 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.