Češi a fast foody: kvalitou kraluje Ugo, cenou Döner kebab

Výsledky výzkumu v kostce

Výsledky výzkumu v kostce

Nejznámějšími fast foody v Česku jsou sítě McDonald’s a KFC, zná je 97 % Čechů. Spontánně si nejvíce lidí (85 %) vybaví McDonald’s, 79 % si zase bez nápovědy vzpomene za KFC. Obě sítě znají zákazníci relativně rovnoměrně ve všech částech Česka. Třetí místo patří fast foodové síti Burger King, kterou si spontánně vybaví 64 % a necelá třetina Čechů, zejména z věkové skupiny 15 až 24 let žijících v Praze a středních Čechách, ho zná nebo o něm už někdy slyšela. Velkou fast foodovou trojku následují dvě sítě zaměřující se na prodej baget - Subway si bez pomoci vybaví 11 % lidí, Bageterii Boulevard pak 9 %. Na šestém místě si lidé bez nápovědy nejvíce vybavují asijských fast food Panda (3 %), stejné procento si vzpomnělo na síť BigBurger. Nejméně se Čechy spontánně napadá Döner kebab a Ugo. 

Ukázal to průzkum, který pro web Retailek uskutečnila agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Připomeňme, že se jedná o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Nejčastěji Češi (45 %) jedí v McDonald’s, 30 % zase preferuje KFC. Rychlé občerstvení sítě Döner kebab volí 12 % respondentů, 4 % zajdou do sítě fresh barů Ugo. Stejné procento dotázaných (2 %) nejvíce navštěvuje Burger King a Bageterii Boulevard. Nejmenší počet Čechů s internetem konzumuje nejčastěji ve veganské síti Loving Hut, Subway a RunningSushi.

Přibližně jednou měsíčně zavítá do fast foodů 37 % internetové populace starší 15 let, jednou týdně se tam chodí najíst 8 % respondentů. Častěji v rychlém občerstvení nakupuje nejmladší dotázaná skupina respondentů ve věku od 15 do 24 let, přičemž frekvence návštěvnosti klesá s věkem. Ve věkové skupině respondentů nad 55 let nechodí do fast foodu 40 % z nich, u nejmladších chodí 91 %.

Průměrně při jedné návštěvě restaurace s rychlým občerstvením Češi utratí 188 Kč. Ženy při nákupu ve fast foodech více utrácejí, za jídlo dají o 30 Kč více než muži. Průměrná útrata zákazníků rychlého občerstvení klesá s dosaženým vzděláním - čím vyšší vzdělání, tím méně peněz Češi za jídlo ve fast foodu dají. 

Třetina mladých navštěvuje fast foody během noci

Jen 23 % Čechů s přístupem k internetu uvedlo, že navštěvuje fast foody více během určité části dne. Odpověděli tak zejména nejmladší respondenti z věkové skupiny 15 až 24 let. Mladí chodí do rychlého občerstvení nejvíce během odpoledne (41 %), třetina z nich večer nebo v noci a čtvrtina kolem poledne.

Polovina online populace Česka při výběru fast foodu upřednostní nějaký z řetězců, 40 % neřeší, zda se jedná o síť jako je McDonald’s nebo samostatnou pobočku. Dvě pětiny dotázaných si jídlo dávají buď na místě, nebo si ho bere s sebou - nemají v tomto ohledu žádné preference. Stejný podíl (40 %) naopak zásadně konzumuje fast foodové pokrmy přímo na místě, jsou to hlavně nejstarší Češi ze skupiny 55 a více let s vysokoškolským vzděláním. S sebou si jídlo pravidelně odnáší 19 % dotázaných.

Jak fast foody hodnotí česká internetová populace

Při výběrů rychlého občerstvení si Češi s internetem nejvíce vybírají podle kvality jídla. Poté se orientují podle ceny a dostupnosti daných prodejen fast foodů. Nejméně při výběru hledí na věrnostní program sítě nebo prodejny a v přehlednost prodejní plochy. Z analýzy jednotlivých kritérií byly vyloučeny fast foody, které zná méně než 100 respondentů (Nordsee, Green Factory, RunningSushi, Loving Hut, Cactus Fast Food, Panda, Burrito Loco aj.). U těch by byla pravděpodobnější větší statistická chyba. 

Šířka nabídky

 1. McDonald’s
 2. KFC
 3. Bageterie Boulevard

Kvalita jídel

 1. Ugo
 2. Döner kebab
 3. Bageterie Boulevard

Přehlednost/uspořádání restaurace

 1. KFC
 2. McDonald’s
 3. Bageterie Boulevard

Cena

 1. Döner kebab
 2. KFC/McDonald’s
 3. Bageterie Boulevard

Značka/dobré jméno

 1. KFC
 2. McDonald’s
 3. Ugo

Dostupnost v okolí

 1. McDonald’s
 2. Döner kebab
 3. KFC

Ochota personálu

 1. McDonald’s
 2. KFC
 3. Döner kebab

Věrnostní program

 1. McDonald’s
 2. KFC
 3. Ugo

Otevírací doba

 1. McDonald’s
 2. KFC
 3. Döner kebab

Skóre jednotlivých fast foodů podle rozdílných kritérií

Skóre jednotlivých fast foodů podle rozdílných kritérií

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 6. února do 13. února 2017 na vzorku 513 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar, jehož práce se aktivně zúčastňujeme, a rovněž dodržujeme platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.