Češi a kondomy: nejvíc znají a nejvíc kupují Durex

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z dubna 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu spotřební kategorie kondomy a antikoncepční výrobky. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu spotřební kategorie kondomy a antikoncepční výrobky. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristiky značek kondomů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristiky značek kondomů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Tři z deseti Čechů aspoň občas nakupují kondomy, převažují muži. Nejčastěji kupující vybírají podle kvality a předchozí zkušenosti, roli hraje také cena. Při průměrném nákupu prezervativů nechají v obchodech 148 Kč. Nejčastěji si dotazovaní vybaví značku Durex, potom Primeros a Pepino. Kondomy lidé pořizují zejména v drogeriích a v menších baleních po třech kusech. Nákup kondomů si spotřebitelé nespojují s žádnou konkrétní roční dobou.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v dubnu 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 10. do 17. dubna 2019 na vzorku 507 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace Česka starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,75 až 1,25.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky kondomů znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Největší spontánní znalosti dosáhla značka Durex, kterou si vybavila víc než polovina dotazovaných (59 %). S větším odstupem následovaly značky Primeros (30 %) a Pepino (21 %). Na značku Durex si vzpomněli především respondenti ve věku 15–34 let.

Které z následujících značek kondomů znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost má značka Durex, kterou zná 87 % dotázaných. Oproti spontánní znalosti výrazně narůstá znalost značky Primeros (84 %) i Pepino (68 %). I podpořená znalost značky Durex silně závisí na věku respondentů, kde ji zná téměř každý ve věkové kategorii 15–34 let a 35–44 let. Značku Primeros znají výrazně více lidé ve věku 35–44 let, naopak méně je známá mezi lidmi s nižším vzděláním. Značku Pepino znají více ženy než muži, obyvatelé velkých měst a lidé se středním a vyšším vzdělaním.

Nakupujete aspoň občas kondomy?

 • Kondomy občas nakupuje 29 % dotázaných, nejčastěji jde o muže, mladší respondenty a obyvatele velkých měst.

Které značky kondomů nakupujete?

 • Respondeti, kteří alespoň občas nakupují kondomy a znají alespoň nějakou značku, kupují značku Durex (66 %). Na dalších místech se umístily opět značky Primeros (42 %) a Pepino (34 %).

Kterou značku kondomů nakupujete nejčastěji?

 • Z uvedených značek respondenti nejčastěji nakupují značku Durex (57 %), dále pak Primeros (22 %) a Pepino (19 %). Kondomy Durex nejčastěji nakupují spíše mladší dotázaní.

Kolik zhruba utratíte za kondomy v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí spotřebitelé za prezervativy v průměru 148 Kč. 

Kde obvykle nakupujete kondomy?

 • Nejčastěji lidé kupují kondomy v drogeriích (53 %) a také v supermarketech (51 %).

Jak často nakupujete kondomy?

 • Až 58 % respondentů, kteří si kondomy kupují alespoň občas, je nakupuje několikrát za rok, necelá čtvrtina pak jednou měsíčně. Nákup několikrát za rok uvádějí spíše dotazovaní ve věku 35 let a výše, měsíční nákup deklarují více muži než ženy.

Nakupujete kondomy v nějakém období v roce častěji?

 • Většina dotázaných (93 %) uvedla, že kondomy nenakupuje v nějakém ročním období častěji.

V jakém období nakupujete kondomy častěji?

 • Vzhledem k nízkému počtu odpovídajících na tuto otázku nelze její výstupy interpretovat.

Které z následujících faktorů pro Vás hrají roli při nákupu kondomů?

 • Spotřebitelé si vybírají kondomy zejména na základě kvality (56 %), ceny (42 %) a předchozí zkušenosti (42 %).

Jaký typ kondomů nejčastěji nakupujete?

 • Nejvíce dotazovaných (35 %) nakupuje standardní kondomy, asi 16 % pak kupuje vroubkované/vibrační kondomy. Menší množství respondentů kupuje kondomy s vůní/příchutí (13 %) a extra tenké kondomy (11 %). Standardní kondomy kupují převážně muži a lidé ve věku 45 a více let. Nákup extra tenkých kondomů deklarují spíše ženy než muži.

Po kolika kusech obvykle nakupujete kondomy?

 • Nejčastěji kupují lidé prezervativy v malých baleních po třech kusech (35 %). Méně pak také kupují extra balení s 9 až 12ti kusy (25 %), nebo střední balíček se 4 až 8 kusy (21 %). Malý balíček nakupují více ženy než muži.

Co dle Čechů online vystihuje dané značky

Durex

 • Značku Durex vnímají lidé jako známou, kvalitní a exkluzivní.

Primeros

 • Podle respondentů je značka Primeros charakteristická tím, že je známá, kvalitní a česká.

Pepino

 • Značku Pepino spotřebitelé označují jako známou, českou a kvalitní.

Tržby za kondomy i spotřeba rostla o 3 %

Podle agentury Nielsen utratili čeští spotřebitelé za kondomy v období od dubna 2018 do března 2019 o 5,7 milionů korun (3 %) víc než rok předtím, tedy celkem 197 milionů korun. Podobně meziročně vzrostla také spotřeba (+3 %), tedy o téměř půl milionů kusů a ročně se nakoupilo celkem 16,7 milionů kusů.

V posledních dvou letech platí, že Češi nejvíce utrácejí za kondomy v závěru roku, v prosinci jsou tak tržby nejvyšší. Nejoblíbenější jsou mezi spotřeby stále nearomatizované kondomy, které tvoří okolo 90 %. Výdaje za ty aromatizované klesly v minulém roce přibližně o 14 %. Z těch si zákazníci nejčastěji vybírají vůně mix ovoce, jahodovou nebo kokosovou. Z hlediska textury dominuje hladký povrch, který tvoří více než polovinu z tržeb kondomů (57 %), populárními se však stávají i další typy, jako jsou vroubky nebo kombinace teček a vroubků.

Ve sledovaném měsíci dubnu 2019, kdy průzkum proběhl, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie kondomů a antikoncepčních výrobků podle dat z Ad Intel celkem 9,5 milionu Kč. Dominantním mediatypem byla přitom televize (9,4 milionu), doplňkovým bylo rádio (47.000 Kč). Do dalších mediatypů (tisk, out-of-home, online) se propagace nedostala. Prvenství v hodnotě reklamního prostoru měla značka Durex s 9,4 miliony Kč, která svou inzerci umístila pouze do televize.