Češi a krmiva: Pedigree znají nejvíc, Whiskas kupují nejčastěji

Přinášíme průzkum agentury Nielsen Admosphere ze srpna 2018 mezi českými spotřebiteli.

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek krmiv pro domácí zvířata podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek krmiv pro domácí zvířata podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek krmiv pro domácí zvířata podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek krmiv pro domácí zvířata podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Šest z deseti Čechů aspoň občas nakupuje v obchodech krmivo pro domácí zvířata, přičemž dvě třetiny respondentů uvádějí, že mají doma psa, a polovina, že se starají o kočku. Ženy přitom mají doma nejčastěji psa, muži naopak častěji kočku. Následují hlodavci, práci a rybičky. Při průměrném nákupu za žrádlo pro zvířata se v Česku utratí víc než pětistovka. Nákupy přitom neprovází sezónní výkyvy. Polovina nákupů proběhne v supermarketech či hypermarketech. Krmivo se tu nakupuje primárně podle ceny, až pak je kvalita a předchozí zkušenost.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v srpnu 2018 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 14. do 21. srpna 2018 na vzorku 508 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,85 až 1,19.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky krmiv pro domácí zvířata znáte, nebo jste o nich už někdy slyšeli?

 • Nejvyšší celkovou spontánní znalost v oblasti značek krmiv pro domácí zvířata má Pedigree (37 %), Whiskas (30 %) a Brit (14 %). Znalost značky Pedigree, Whiskas i Brit projevili především respondenti ve věkové kategorii 15 až 34 let.

Které z následujících značek krmiv pro domácí zvířata znáte?

 • Úroveň podpořené znalosti dotazovaných značek krmiv pro domácí zvířata je nejvyšší u značek Whiskas (89 %), Pedigree (86 %), Purina (61 %) a Brit (49 %). Větší povědomí o značkách mají ženy, také spíš věková skupina 15 až 44 let než respondenti starší 45 let.

Nakupujete alespoň občas krmivo pro domácí zvířata?

 • Víc než polovina dotázaných aspoň občas nakoupí krmivo pro domácí zvířata (59 %). Častěji než muži nakupují krmivo ženy a to o 14 procentních bodů. Nejméně nakupují respondenti starší 45 let.

Které značky krmiv pro domácí zvířata nakupujete?

 • Respondenti, kteří znají značky krmiv a aspoň občas nakupují krmiva pro domácí zvířata, kupují většinou výrobky značky Whiskas (30 %), Pedigree (26 %), Brit (22 %) a Purina (16 %). Značky Brit a Royal Canin nakupují častěji ženy než muži.

Kterou značku krmiv pro domácí zvířata nakupujete nejčastěji?

 • Mezi nejčastěji nakupované značky krmiv pro domácí zvířata patří Whiskas (29 %), Pedigree (21 %), Brit (21 %) a Purina (10 %).

Kolik zhruba utratíte za krmiva pro domácí zvířata v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí respondenti za krmivo pro domácí zvířata v průměru 519 Kč. Víc utrácejí ženy a respondenti ve věku 15 až 34 let. Také respondenti s vysokoškolským vzděláním utratí zhruba o 200 Kč víc než lidé se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity.

Kde obvykle nakupujete krmivo pro domácí zvířata?

 • Respondenti obvykle nakupují krmivo pro domácí zvířata v super- či hypermarketech (51 %), poté v obchodě s krmivem pro zvířata (41 %), online na internetu (32 %) či v malých obchodech (13 %). Ženy nakupují krmiva online na internetu častěji než muži, a to o 19 procetních bodů. Také nakupují víc v obchodech s krmivem pro domácí zvířata. Muži naopak častěji nakupují krmiva v super- či hypermarketech a malých obchodech.

Jak často nakupujete krmiva pro domácí zvířata?

 • Krmiva pro domácí zvířata nejčastěji respondenti nakupují jednou za měsíc (45 %).

Nakupujete krmivo pro domácí zvířata v nějakém období v roce častěji?

 • Respondenti uvedli, že v 96 % nenakupují krmivo pro domácí zvířata častěji v určitém ročním období.

V jakém období nakupujete krmiva pro domácí zvířata častěji?

 • Dotazovaní, kteří nakupují tyto výrobky v nějakém období v roce častěji, je nakupují většinou
  v létě.

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu krmiv pro domácí zvířata?

 • Při nákupu krmiv pro domácí zvířata hraje největší roli cena (53 %), kvalita (51 %), předchozí zkušenost (38 %) a krmiva určené pro typ zvířete (38 %). Pro ženy je víc než pro muže důležitější velikost balení.

Jaké formě krmiv pro domácí zvířata dáváte přednost?

 • Respondenti, kteří nakupují krmiva pro domácí zvířata, uvedli, že dávají přednost hlavně granulím (60 %), kapsičkám (19 %) a konzervám (9 %). Granulím dávají přednost hlavně ženy, muži spíš konzervám.

Jaké zvíře/zvířata máte doma?

 • Respondenti nakupující krmiva pro domácí zvířata mají doma nejčastěji psa/psy (66 %), kočku/kočky (51 %), hlodavce (13 %), ptáka/ptáky (9 %) a ryby (9 %). Ženy mají doma nejčastěji psa/psy. Muži naopak mají častěji doma kočku/kočky.

Co dle Čechů online vystihuje dané značky

Purina

 • Podle respondentů je tato značka charakteristická tím, že je známá, je výživná a kvalitní.

Pedigree

 • Značku Pedigree vystihují podle respondentů tyto vlastnosti – je známá, drahá a výživná.

Whiskas

 • Respondenti označili značku Whiskas jako známou, výživnou a drahou.

Brit

 • Značka Brit je podle respondentů spojena s tím, že je známá, je kvalitní a je výživná.

Sheba

 • Výrobky značky Sheba podle respondentů jsou drahé, známé a kvalitní.

Royal Canin

 • Podle respondentů je značka Royal Canin především kvalitní, drahá a známá.

Žrádla pro psy se prodá víc, za kočičí se ale utratí stejně

Za krmivo pro psy a kočky se na českém maloobchodním trhu v roce od září 2017 do srpna 2018 podle Nielsenu utratilo 4,97 miliard Kč. V meziročním srovnání roste kategorie pet food jak hlediska tržeb realizovaných na trhu (v prodejnách s potravinami a smíšeným zbožím a v drogériích, bez Makra), které vzrostly o 2 %, tak z hlediska objemu prodaného zboží.

Co se týče dvou hlavních segmentů, potrava pro psy táhne růst celé kategorie, přičemž objem prodeje potravy pro kočky v meziročním srovnání mírně poklesl, a to kvůli poklesu prodeje vlhkého kočičího krmiva. Lze však spekulovat, že spíš o absolutní pokles prodeje jde o pokračování přesunu prodeje do alternativních prodejních kanálů, hlavně prodeje přes internet.

Podíl krmiva pro psy má většinu prodaného objemu celé kategorie (63 %, krmivo pro kočky 37 %). Z hlediska tržeb je však podíl obou segmentů vyrovnaný (zaokrouhleně 50 % ku 50 %). Privátní značky jsou v kategorii pet food významně zastoupené, tvoří přes 30 % tržeb.

Cílem majitelů psů a koček je nejen to, aby svým zvířatům poskytli kvalitní potravu, ale taktéž určitou formu odměny. Dokazuje to skutečnost, že mezi nejrychleji rostoucí segmenty patří ty nejmenší, tedy hlavně pochoutky pro psy, ale i žvýkací pochoutky pro psy, mlíčka či pochoutky pro kočky.

Za zmínku stojí fakt, že právě zmíněné kočičí pochoutky a mlíčka jsou zákazníci zvyklí nakupovat v drogeriích víc než ostatní typy krmiv. Zatímco pro pet food jsou z hlediska tržeb drogerie důležité ze 6 až 7 %, u potravy pro kočky je to 9 až 10 %, ale v případě pochoutek pro kočky víc než pětina a v případě mlíček víc než třetina. Celkově nejdůležitějším prodejním kanálem pro pet food jsou ale hypermarkety, následované diskonty.

Krmiva se propagují hlavně v televizi

Ve sledovaném měsíci srpnu 2018, kdy proběhla výše zmíněná sonda, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie krmiv pro domácí zvířata podle dat z Ad Intel celkem 26,5 milionu Kč. Dominantním mediatypem byla přitom televize (22,2 milionu), s velkým odstupem následuje tisk (3,6 milionu), daleko za ním pak rádio (0,4 milionu), online (0,3 milionu) a out-of-home (0,01 milionu).

První místo v ceníkové hodnotě reklamního prostoru za firemní značky v kategorii krmiv pro domácí zvířata v loni v srpnu obsadil brand Purina s 8,2 milionu Kč. Inzerci značka umístila hlavně do televize (8 milionů), zbytek v tisku (0,18 milionu) a v tisku (0,04 milionu).