Češi a mléčné výrobky: u mléka vede Tatra, u dalších produktů Madeta

Výsledky výzkumu v kostce

Výsledky výzkumu v kostce

Dílčí výsledky výzkumu

Dílčí výsledky výzkumu

Dílčí výsledky výzkumu

Dílčí výsledky výzkumu

Mléko (93 %) i mléčné výrobky (97 %) nakupuje většina Čechů. Ze značek mléka přitom nejčastěji nakupují Tatru (27 %), Madetu (20 %) a Kunín (20 %). U ostatních mléčných výrobků, jako je máslo, tvaroh, jogurt nebo smetana, potom vedou značky Madeta (27 %) a Kunín (24 %). Při výběru produktů v obchodech rozhoduje převážně cena, následuje kvalita. Takové jsou výsledky průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro Retailek.

Největší procento dotázaných spontánně uvedlo, že si vybaví značku Kunín (51 %), následují značky Madeta (48 %) a Olma (44 %). Dalších 26 % respondentů si vybavilo značku Tatra, 13 % si vzpomnělo na Pragolaktos. Následovalo Danone s 11% spontánní znalostí, 8 % lidí vyjmenovalo Jihočeské mlékárny a privátní značku řetězce Lidl Pilos. Značky Hollandia a Milko zná bez nápovědy 6 % Čechů. Dalších 5 % dotázaných spontánně uvedlo Jogobellu a Müller Milch. Následuje značky Zott, Želetava, Meggle, Florian, privátní značka řetězce Penny Boni a Activia se 4 %. Poslední zmíněná Activia přitom patří pod již uvedenou skupinu Danone, Jogobella zase patří pod Zott, Florian je Olmy. Privátní značku Billy Clever vyjmenovaly 3 % respondentů, stejné procento zná také značku Tesco a Choceňské mlékárny. Minimální počet dotázaných (2 %) si vybavilo značku rostlinných mlék AlPro, Veselá kráva, Pribina, Moravia a Apetito. 

Tento průzkum pro Retailek provedla agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Připomeňme, že se jedná o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Kategorie mléka (tedy čerstvé a trvanlivé neochucené i ochucené mléko) byla loni jedním z tahounů navýšení tržeb českého maloobchodu. Z aktuálních údajů agentury Nielsen je zřejmé, že v prodejnách nad 400 metrů čtverečních nakoupili čeští spotřebitelé 314 milionů litrů mléka v hodnotě 5,2 miliard Kč. Ceny mléka se zvedly o více než 17 %, což tržby táhlo o 16 %. Spotřebitelé ale reagovali snížením spotřeby mléka o 1,5 %.

Za reklamu a inzerci v kategorii mléka a mléčných výrobků podle údajů obou agentur za únor 2018 v Česku nejvíc utrácí značka Veselá kráva, celkem zaplatila 20,7 milionů Kč. Všechny značky ve stejné kategorii podle údajů Nielsenu utratily  za reklamu 139,9 milionů Kč. Největší podíl na tom má televizní reklama, kam šlo 134,5 milionů Kč, poté tisk s 3 miliony Kč, internetová inzerce s 1,4 miliony Kč, rádio s 577.000 Kč a OOH, kam šlo 339.000 Kč. Všechny údaje se orientují podle ceníkové hodnoty reklam.

Největší roli při výběru hraje cena, poté kvalita

Velmi důležitým faktorem při nákupu mléka a mléčných výrobků je pro téměř dvě třetiny Čechů s internetem (63 %) cena, pro necelou polovinu (46 %) vzorku je podstatným faktorem kvalita. Třetina respondentů bere při nákupu v potaz druh výrobku a předchozí zkušenost s produkty.

Průměrná částka, kterou Češi za jeden nákup mléka utratí, je 77 Kč. Za mléčné výrobky pak v průměru zaplatí asi 118 Kč. Převážná většina lidí kupuje mléčné výrobky v supermarketech či hypermarketech (95 %), 28 % dotázaných pro ně obvykle chodí do malých obchodů s potravinami. Respondenti ve věku 15 až 34 let častěji než ostatní věkové skupiny nakupují mléko a mléčné výrobky od farmáře, na trzích a v prodejnách zdravé výživy.

Více než polovina dotázaných (54 %) mléko pořizuje týdně, jogurty na týdenní bázi kupuje 67 % dotázaných a sýry 66 % respondentů. Minimálně dvakrát až třikrát za měsíc nakupuje 40 % respondentů smetanu, 35 % dotázaných máslo a 32 % zakysané výrobky a tvaroh.

Bio a rostlinné mléčné výrobky nakupují větší města

Převážná většina (98 %) Čechů si mléčné výrobky alespoň někdy kupuje pro sebe. Pro partnera nebo partnerku nakupuje často sedm z deseti dotázaných, pro své děti lehce přes polovinu respondentů. 

Jen 7 % dotázaných, kteří kupují mléko a mléčné výrobky uvedlo, že mají oni nebo někdo z jejich rodinných příslušníků alergii nebo intoleranci na laktózu. Ukázalo se, že 84 % dotázaných nekupuje ani občas nízkolaktózové výrobky. Větší podíl nakupujících mléko a mléčné výrobky bez laktózy nebo se sníženým obsahem laktózy je mezi mladšími respondenty, ženami a obyvateli velkých měst.

Třetina tázaných kupuje mléko a mléčné výrobky v bio kvalitě. K nákupu tohoto sortimentu více inklinují ženy, vzdělanější respondenti a lidé žijící ve velkých městech. Bio mléčné výrobky nakupuje téměř polovina (46 %) Pražanů a Středočechů. Rostlinné alternativy mléka, kterými jsou třeba sojové výrobky, rýžové, kokosové nebo lískooříškové mléko, kupuje čtvrtina Čechů (26 %), a to spíše ženy a mladší respondenti. Stejně jako u bio mléčných výrobků, i rostlinné alternativy těchto produktů nakupuje větší podíl kupujících z větších měst, regionálně pak obyvatelé Prahy a středních Čech.

Jak se na jednotlivé značky mléčných výrobků dívají Češi

Respondenti v průzkumu agentury Nielsen Admosphere řadí nejdůležitější charakteristiky značek mléčných výrobků:

Madeta

 1. Česká značka
 2. Chutná
 3. Kvalitní

Kunín

 1. Česká značka
 2. Chutná
 3. Kvalitní

Olma

 1. Česká značka
 2. Chutná
 3. Kvalitní

Danone

 1. Drahá
 2. Pro děti
 3. Chutná

Pragolaktos

 1. Česká značka
 2. Chutná
 3. Stojí za svou cenu

Hollandia

 1. Chutná
 2. Kvalitní
 3. Stojí za svou cenu a pro děti

Milko

 1. Chutná a pro děti
 2. Česká značka
 3. Kvalitní

Kapucín

 1. Česká značka
 2. Chutná
 3. Kvalitní

Tatra

 1. Česká značka
 2. Chutná
 3. Kvalitní

Dílčí výsledky průzkumu

Dílčí výsledky průzkumu

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 23. do 28. února 2018 na vzorku 513 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar, jehož práce se aktivně zúčastňujeme, a rovněž dodržujeme platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.