Češi a papírové potřeby: nejoblíbenější jsou značky Tento a Zewa

Výsledky průzkumu v kostce

Výsledky průzkumu v kostce

Hodnocení jednotlivých značek spotřebiteli

Hodnocení jednotlivých značek spotřebiteli

Hodnocení jednotlivých značek spotřebiteli

Hodnocení jednotlivých značek spotřebiteli

Papírové produkty typu ubrousků, kapesníků nebo utěrek a toaletních papírů potřebují ve svých domácnostech všichni, podle průzkumu agentur Nielsen Admosphere a Nielsen pro Retailek je čtyři z deseti dotázaných pořizují jednou měsíčně. Při nákupu pak volí nejčastěji podle ceny, kvality a velikosti balení. Mezi nejoblíbenější značky mezi spotřebiteli patří Tento, Zewa a Linteo.

Mezi spontánně nejznámější značky papírových produktů pro české spotřebitele nad patnáct let patří Zewa a Tento, které v obou případech pozná přes 40 % dotázaných. Následují značky Linteo (22 %), Harmasan (17 %) a Harmony (13 %). Bez nápovědy si respondenti také vybaví značku Hartmann a Kleenex (obě po 5 %), Veltie a BigSoft (obě 4 %), Floralys, Clever a Amélia (všechny 3 %) a Paloma (2 %). Dalších 26 % spotřebitelů uvedlo jiné značky a v 8 % případů si nevybavili žádnou značku papírových prostředků. 

Tento průzkum pro Retailek provedla agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Připomeňme, že se jedná o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Do obchodu nejčastěji pro značku Tento

K značkám papírových produktů, které dotázaní nejvíce nakupují, patří Tento (47 %), Zewa (42 %) a Linteo (40 %). Při nákupu papírových produktů a toaletního papíru hraje pro dotázané největší roli cena (75 %), kvalita (67 %) a velikost balení (49 %). 

Nejčastěji si respondenti chodí pro papírové produkty do hypermarketů nebo supermarketů (87 %), stejně tak pro toaletní papír (92 %). Hned poté nakupují papírové produkty a toaletní papír nejvíce v drogeriích. Tam si pro tyto potřeby chodí zejména ženy. Za nákup toaletního papíru pak zákazníci utratí při jednom nákupu v průměru 122 Kč, v případě papírových potřeb to bývá 87 Kč.  

Naprostá většina dotázaných obvykle nakupuje papírové produkty a toaletní papír pro sebe, konkrétně to uvedlo 84 % respondentů. Více než polovina dotázaných je nakupuje také pro partnera nebo partnerku. Pro své děti tyto výrobky nakupuje více než třetina respondentů. Papírové produkty lidé více nakupují v zimě, uvedlo to 59 % dotázaných. 

Pokud si jdou zákazníci do obchodu pro toaletní papír, nejčastěji (36 %) si pořídí balení po šesti až osmi kusech. Velká balení po jedenácti až dvaceti čtyř kusech pořizuje 22 % respondentů a balení po devíti až deseti kusech pak 16 % dotázaných.  Více než polovina (65 %) upřednostňuje třívrstvý toaletní papír. Další pětina respondentů preferuje dvouvrstvý toaletní papír. Po vlhčeném toaletním papíru pak v obchodě sáhne třetina dotázaných, častěji ženy a lidé mladší 34 let. 

Největší podíl na tržbách má toaletní papír

Za papírové produkty čeští spotřebitelé od loňského května do letošního dubna utratili 5 miliard Kč. Objem prodejů této kategorie meziročně rostl jen mírně o 0,2 %, tržby rostly meziročně o 2,2 %. Z celkových tržeb za tyto produkty pak tvoří nejvíce toaletní papír, a to 60 %. Papírové kapesníky se na tržbách podílejí ze čtvrtiny a nejmenší podíl mají ubrousky. Na základě vývoje prodejů přes jednotlivé prodejní kanály se ukazuje, že se během posledního roku část prodejů přesunula do drogistických řetězců. Tam Češi loni utratili v průměru 12 % všech výdajů za papírové produkty.

Produkty Hodnota prodeje (v milionech Kč) za květen 2016-duben 2017 Hodnota prodeje (v milionech Kč) za květen 2017-duben 2018 Meziroční změna
Toaletní papír 3 047 3 113 + 2,2 %
Papírové kapesníky 1 135 1 176 + 3,6 %
Kuchyňské utěrky papírové 569 592 + 4 %
Ubrousky 164 145 - 11,8 %
Celkem 4 916 5 026 + 2,2 %

Zdroj: Nielsen

Za reklamu a inzerci v kategorii pracích prostředků podle údajů obou výzkumných agentur za květen 2018 v Česku nejvíc utrácí značka Tento, celkem zaplatila 3,8 milionů Kč. Všechny značky utratily za reklamu v květnu 5 milionů Kč. Největší podíl na tom má televizní reklama, kam šlo 3,8 milionů Kč, poté tisk s 823.000 Kč a Out-Of-Home reklama, na kterou daly značky 237.000 Kč. Dále pak reklama na internetu, kam šlo 83.000 Kč a rádiová reklama s 61.000 Kč. Všechny údaje se orientují podle ceníkové hodnoty reklam.

Jak se na jednotlivé značky papírových potřeb dívají Češi

Respondenti v průzkumu agentury Nielsen Admosphere řadí nejdůležitější charakteristiky značek papírových prostředků:

Zewa

 1. známá
 2. kvalitní
 3. oblíbená/šetrná

Tento

 1. známá
 2. kvalitní
 3. stojí za svou cenu

Veltie

 1. známá
 2. kvalitní
 3. šetrná

Paloma

 1. kvalitní
 2. stojí za svou cenu
 3. známá

Linteo

 1. známá
 2. kvalitní
 3. stojí za svou cenu

BigSoft

 1. známá
 2. kvalitní
 3. šetrná

Harmony

 1. známá
 2. kvalitní
 3. stojí za svou cenu

Harmasan

 1. známá
 2. česká
 3. kvalitní

Kleenex

 1. známá
 2. kvalitní
 3. drahá

Dílčí části průzkumu

Dílčí části průzkumu

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 11. do 15. května 2018 na vzorku 516 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar, jehož práce se aktivně zúčastňujeme, a rovněž dodržujeme platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.