Češi a potraviny online: nejlepší ceny vidí u iTesco.cz, e-shop by chtěli u Kauflandu

Výsledky výzkumu v kostce

Výsledky výzkumu v kostce

Cenově nejpřívětivějším e-shopem s potravinami je pro Čechy internetová prodejna řetězce Tesco s webovou adresou iTesco.cz. Stejně tak má iTesco.cz podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro Retailek nejširší sortiment nebo nejpřehlednější web. Nejvíce by čeští zákazníci uvítali, kdyby e-shop spustil německý řetězec Kaufland - odpovědělo tak 6 z 10 respondentů. Kaufland ale dle zjištění serveru Aktuálně.cz pilotoval loni na podzim online prodej v domácím Německu, po několika měsících tam prodej ukončil s tím, že nenašel způsob, jak na něm vydělávat. Více než polovina (56 %) zákazníků online obchodů s potravinami by přivítala, pokud by online obchod s potravinami provozoval Lidl. Ten v loňském roce e-shop sice spustil, potraviny v něm však nenabízí. Dalších 42 % dotázaných uvedlo, že by byli rádi, kdyby online prodej a rozvoz potravin měla síť Globus. 

Spontánně si respondenti nejčastěji vzpomněli na e-shop iTesco.cz (43 %), Rohlík.cz (29 %) a Košík.cz (23 %). Se značným rozdílem si pak dotázaní vybavili e-shop diskontu Lidl (8 %), který ovšem nenabízí potraviny, následovaný rozvozovou službou DámeJídlo.cz (2 %). Na posledních příčkách se objevil internetový prodej sítě Sklizeno (1 %) a Globus (1 %), který ale prodává online jen víno. E-shopy jako Potravinydomu.cz, Plnataska.cz nebo Nakuptesi.cz nevzpomněl téměř nikdo. Téměř čtvrtina (23 %) respondentů odpověděla, že neví nebo si nevybavuje žádný e-shop s potravinami. Do loňska byl na trhu známým hráčem také e-shop Kolonial.cz z portfolia Mall Group. Ta však během loňského roku koupila Košík.cz a oba e-shopy se sjednotily pod jeho značku. 

79 % dotázaných potraviny přes internet nekupuje, 21 % je skrze e-shopy kupuje alespoň někdy. Demograficky jsou to spíše ženy, lidé ve věku 25 až 34 let, vysokoškolsky vzdělaní dotázaní, zákazníci žijící ve velkých městech a také ti z Prahy a Středočeského kraje. Geograficky je rozvoz z velké části limitován působením rozvozových služeb, týká se převážně právě regionálních metropolí. Za jeden nákup online potravin zákazníci utratí v průměru 1.193 Kč. To se odvíjí i od minimální hodnoty objednaného zboží, která je například v případě e-shopu Rohlík.cz 500 Kč. 

Tento průzkum pro Retailek provedla agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Připomeňme, že se jedná o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. 

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Více než polovina (58 %) zákazníků e-shopů s potravinami nakupuje nejčastěji v iTesco.cz. Čtvrtina respondentů (25 %) nakupuje nejvíce v Rohlík.cz a 15 % v Košík.cz. Alespoň dvakrát až třikrát do měsíce nakupuje potraviny online 22 % dotázaných, nejčastěji zákazníci těchto obchodů jednou za měsíc (29 %). Jednou za čtvrt roku nakupuje potraviny online čtvrtina respondentů (25 %). Čtvrtina dotázaných uvedla, že nakupují potraviny online v nějakém období v roce častěji - a to v zimě. Vzhledem k vyšší statistické chybě při nižším počtu dotázaných je třeba brát tento výsledek pouze jako orientační.

Jako hlavní důvody proč nákup potravin realizovat v online obchodech s potravinami respondenti uvedli, že nákup mohou učinit z pohodlí domova (51 %). Dalším důvodem bylo zbavení se povinnosti tahání tašek s nákupem (44 %) a dále si respondenti šetří čas a nervy (44 %).

Nejvíce dotázaných odpovědělo, že nakupují v online obchodech s potravinami běžný sortiment potravin (75 %), tedy od mléčných výrobků, přes ovoce, po pečivo a maso bez preference země původu. Dále téměř polovina respondentů (47 %) v těchto obchodech nakupuje drogerii a kosmetiku a 43 % zákazníků nakupuje specificky regionální a české potraviny.

Jak se na internetové supermarkety dívají Češi

K nejdůležitějším kritériím pro výběr online obchodu s potravinami patří cena potravin, kvalita a čerstvost potravin spolu s cenou za dovoz potravin. Naopak k nejméně důležitým bodům náleží reklamace a zákaznický servis, ochota personálu donést nákup až do domu a značka/dobré jméno obchodu.

Výběr počítá jen s těmi e-shopy, které zná více než 50 respondentů. Výsledek je tak kvůli větší statistické chybě pouze orientační. U bodů reklamace a zákaznického servisu spolu s rychlostí doručení zboží od objednání je nevýznamný statistický rozdíl mezi preferencemi dotázaných. 

Šířka nabídky

 1. iTesco.cz
 2. Košík.cz
 3. Rohlík.cz

Kvalita/čerstvost produktů

 1. Košík.cz
 2. iTesco.cz
 3. Rohlík.cz

Přehlednost/uspořádání webových stránek

 1. iTesco.cz
 2. Košík.cz
 3. Rohlík.cz

Cena

 1. iTesco.cz
 2. Košík.cz
 3. Rohlík.cz

Značka/dobré jméno

 1. iTesco.cz
 2. Košík.cz
 3. Rohlík.cz

Cena za dovoz 

 1. iTesco.cz
 2. Košík.cz
 3. Rohlík.cz

Reklamace a zákaznický servis

 1. Košík.cz
 2. iTesco.cz
 3. Rohlík.cz

Rychlost doručení od objednání zboží

 1. Košík.cz
 2. Rohlík.cz
 3. iTesco.cz

Ochota personálu donést zboží ke dveřím

 1. iTesco.cz
 2. Košík.cz
 3. Rohlík.cz

Dílčí kategorie

Dílčí kategorie

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 11. do 19. prosince 2017 na vzorku 501 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar, jehož práce se aktivně zúčastňujeme, a rovněž dodržujeme platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Sdílejte