Hudebník a producent Karel Vágner prodal vydavatelství Multisonic, píše E15. „Ve chvíli, kdy něco vydáte, visí deska během krátké doby někde na internetu,“ řekl, proč se firmy po 29 letech zbavil.

Češi online a sycené nealko: při koupi rozhoduje chuť, nejvíc chutná Kofola

Přinášíme průzkum agentury Nielsen Admosphere ze srpna 2018 mezi českými spotřebiteli.

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere, srpen 2018

Charakteristiky jednotlivých značek sycených nápojů

Charakteristiky jednotlivých značek sycených nápojů. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere, srpen 2018

Charakteristiky jednotlivých značek sycených nápojů na škále nejlepší-nejhorší

Charakteristiky jednotlivých značek sycených nápojů na škále nejlepší-nejhorší. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere, srpen 2018

Většina Čechů s přístupem k internetu nakupuje aspoň občas sycené nealkoholické nápoje, konkrétně je to devět z deseti (89 %) dotázaných v průzkumu na Českém národním panelu. Sycené nealko kupují spíš respondenti mladší 45 let. V rámci jednoho nákupu tázaní za sycené nealkoholické nápoje utratí průměrně 82 Kč. Víc za tyto nápoje v rámci jednoho nákupu dají respondenti se základním vzděláním.

Nejvyšší celkovou spontánní znalost v oblasti značek sycených nealkoholických nápojů má Coca-Cola (54 %), Kofola (40 %) a Mattoni (36 %). Na značku Coca-Cola si vzpomněli především respondenti ve věku 15 až 34 let, lidé s vyšším vzděláním a respondenti z Prahy a Středočeského kraje. Značku Kofola uvedli zejména muži a dotázaní z Moravy. Mattoni znají převážně respondenti ve věku 15 až 34 let, středoškolsky vzdělaní a respondenti z Moravy.

Tento průzkum pro Médiář provedla agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Připomeňme, že se jedná o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Úroveň podpořené znalosti dotazovaných značek sycených nealkoholických nápojů je nejvyšší u značek Coca-Cola (99 %), Kofola (99 %), Pepsi (99 %), Fanta (98 %), Mirinda (93 %) a Vinea (90 %). Mezi značkami s nejvyšší podpořenou znalostí nejsou rozdíly v sociodemografii. Značku Poděbradka Poctivá zná 75 % dotázaných, zejména dotázaní z Čech a Moravy, vesnic, ve věku 15 až 44 let a dotázaní s nižším vzděláním. Dále je také zřetelný rozdíl v sociodemografii znalosti u značky RC Cola. Tuto značku znají spíš muži, dotazovaní ve věku 15 až 44 let, respondenti z Prahy a okolí a z Moravy. Nejméně známou značkou mezi respondenty je River (66 %).

Mezi nejčastěji kupované značky sycených nealkoholických nápojů patří Kofola (37 %), Coca-Cola (28 %), Poděbradka Poctivá (15 %) a Pepsi (10 %). Respondenti uvedli, že nejméně z nejčastěji nakupovaných značek sycených nealkoholických nápojů kupují 7up a RC Colu.

Respondenti, kteří nakupují sycené nealkoholické nápoje aspoň občas, uvedli, že kupují většinou nápoje značky Kofola (71 %), Coca-Cola (62 %), Pepsi (42 %) a Poděbradka Poctivá (35 %). Kofolu kupují spíš muži, respondenti mladší 45 let, dotázaní s nižším vzděláním, respondenti z vesnic a dotazovaní z Moravy a Čech. Coca-Colu kupují nejvíc respondenti ve věku 15 až 34 let, spíš respondenti s vyšším vzděláním a lidé z Prahy a Středočeského kraje.

Respondenti obvykle nakupují sycené nealkoholické nápoje v supermarketech nebo hypermarketech (93 %). Menší podíl dotázaných uvedl, že tyto nápoje nakupuje v malých obchodech (25 %). V malých obchodech tyto nápoje kupují víc muži, respondenti ve věku 15 až 34 let a dotazovaní z Čech.

Respondenti uvedli, že sycené nealkoholické nápoje nakupují minimálně dvakrát až třikrát měsíčně (35 %). Jedná se většinou o ženy a respondenty z Prahy a Středočeského kraje, anebo týdně (34 %), to se jedná převážně o muže, dotázané se základním vzděláním a respondenty z Čech.

Většina respondentů, kteří nakupují sycené nealkoholické nápoje, uvedla, že je z 59 % nakupují častěji v nějakém období v roce. Častěji nakupují tyto nápoje v nějakém období v roce ženy
a dotázaní s nižším vzděláním. Ti, kteří nakupují sycené nealkoholické nápoje v nějakém období v roce častěji, uvedli, že tento sortiment nakupují převážně v létě (90 %).

Při nákupu sycených nealkoholických nápojů je pro respondenty důležitá hlavně chuť, respektive příchuť výrobku (67 %), poté cena (65 %) a na třetím místě předchozí zkušenost (41 %). Chuť výrobku je důležitá hlavně pro dotázané ve věku 15 až 34 let. Pro respondenty starší 44 let je důležitější předchozí zkušenost.

Sycené nealkoholické nápoje nakupují respondenti velmi často a občas pro sebe (89 %), poté pro svého partnera či partnerku (66 %). Pro přátele a známé je téměř polovina dotázaných nakupuje alespoň občas (47 %). Pro své děti je velmi často a občas nakupuje 39 % dotázaných a 37 % respondentů je nakupuje pro rodiče nebo příbuzné. Pro sebe nealkoholické nápoje nakupují spíš muži a dotázaní se základním vzděláním.

Zhruba pětina (23 %) dotázaných uvedlo, že sycené nealkoholické nápoje pije méně často. Pětina respondentů
(21 %) pije nealkoholické nápoje každý den. Každý den pijí tyto nápoje spíš muži, dotazovaní ve věku 35 až 44 let a dotázaní se základním vzděláním.

Které charakteristiky podle Čechů online vystihují dané značky

Coca-Cola

 • Podle respondentů jsou nápoje značky Coca-Cola chutné, osvěžující, ale zároveň drahé.

Pepsi

 • Dotazovaní uvedli, že nápoje značky Pepsi jsou taktéž chutné a osvěžující, vedle toho také kvalitní.

Kofola

 • Respondenti označili kofolu za chutný a osvěžující nápoj, který stojí za tu cenu.

Fanta

 • Značku Fanta vystihuje to, že je bez kofeinu, je chutná a osvěžující.

Vinea

 • Vineu popsali jako nápoj bez kofeinu, který je zároveň osvěžující a chutný.

Mirinda

 • Mirindu vystihuje taktéž to, že se jedná o nápoj bez kofeinu, chutný a osvěžující.

Poděbradka Poctivá

 • Podle respondentů jsou nápoje této značky bez kofeinu, osvěžující a chutné.

7up

 • Tuto značku respondenti opět popsali jako nápoj bez kofeinu, osvěžující a chutný.

River

 • Nápoje značky River jsou podle dotazovaných osvěžující, chutné a rovněž bez kofeinu.

Royal Crown Cola (RC Cola)

 • Respondenti označili RC Colu jako nápoj osvěžující, chutný, zároveň drahý.

Zatímco od července 2017 do července 2018 zaznamenávaly nealkoholické nápoje na českém trhu celkově mírný růst spotřeby o 1 %, druhá největší kategorie sycené nealko (řadíme sem limonády s různou příchutí, bez minerálních vod) klesla o 2 %, na 408 milionů litrů. Uvádí to agentura Nielsen. Navzdory poklesu spotřeby však zákazníci nakoupili sycené nealko v hodnotě o 245 milionů Kč než v roce předchozím a tržby atakovaly 4,5 miliardy (meziročně o 6 % víc). Důvodem bylo meziroční navýšení průměrně ceny až o 8 %.

Dlouhodobě platí, že čeští zákazníci oblíbili sycené nealko hlavně ve svátečním prosinci, kdy se ho prodá o třetinu více než v průměrném měsíci během roku. Během posledních tří let je dokonce prosinec stále významnější a prodeje v tomto měsíci se zvyšují. Další populární měsíce jsou červen až srpen.

Většinu prodejů tvoří nápoje s kolovou příchutí, v objemu téměř 70 %, v hodnotě ještě víc, dvojkou je stabilně pomerančová příchuť. Meziroční pokles spotřeby byl patrný u všech příchutí, nejvíc u citronových sycených nápojů, které i v čase mírně klesají na důležitosti. Nejméně v objemu poklesly nejvýznamnější kolové nápoje, které svou významnost během posledních tří let ještě zvyšují.

Z hlediska průměrné ceny jsou kolové nápoje nejdražší (11,80 Kč za litr), následuje příchuť tonic, ostatní příchutě (jako například jahoda, malina, jablko a jiné), pomeranč a na opačném konci žebříčku jsou limonády s příchutí citronu s průměrnou cenou 7,80 Kč za litr.

Ve sledovaném období Češi utratili v průměru pouze 7 % svých výdajů za privátní značku v kategorii syceného nealka, což bylo dokonce o 10 milionů Kč méně než rok předtím. Avšak zatímco privátní značky klesají v hodnotě i objemu v kategorii syceného nealka, rostou při pomerančových a ostatních příchutích. V rámci těchto segmentů je významnost privátních značek výrazně vyšší (15 % z výdajů za daný segment).

Z dat Ad Intel vyplývá, že ceníková hodnota reklamního prostoru v segmentu nealkoholických nápojů činila v srpnu 2018 celkem 156,5 milionu Kč. Nejvyšší hodnotu inzerce měl v tomto segmentu mediatyp televize (142,7 milionu Kč), s výrazným propadem za ním následuje inzertní hodnota internetu (5,6 milionu). O něco málo nižší hodnotu inzerce má venkovní reklama (5,4 milionu), pak tisk (2,8 milionu) a rádio (22.000 Kč).

První příčku ceníkové hodnoty reklamního prostoru v segmentu nealkoholických nápojů za firemní značky obsadila Kofola 31,5 mil. Kč. Ta umístila inzerci do reklamního prostoru převážně v televizi (ceníková hodnota 29,9 milionu) a na venkovních nosičích (1,6 milionu).

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 14. do 21. srpna 2018 na vzorku 508 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,85 až 1,19.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.