V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Češi online a sycené nealko: při koupi rozhoduje chuť, nejvíc chutná Kofola

Přinášíme průzkum agentury Nielsen Admosphere ze srpna 2018 mezi českými spotřebiteli.

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere, srpen 2018

Charakteristiky jednotlivých značek sycených nápojů

Charakteristiky jednotlivých značek sycených nápojů. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere, srpen 2018

Charakteristiky jednotlivých značek sycených nápojů na škále nejlepší-nejhorší

Charakteristiky jednotlivých značek sycených nápojů na škále nejlepší-nejhorší. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere, srpen 2018

Většina Čechů s přístupem k internetu nakupuje aspoň občas sycené nealkoholické nápoje, konkrétně je to devět z deseti (89 %) dotázaných v průzkumu na Českém národním panelu. Sycené nealko kupují spíš respondenti mladší 45 let. V rámci jednoho nákupu tázaní za sycené nealkoholické nápoje utratí průměrně 82 Kč. Víc za tyto nápoje v rámci jednoho nákupu dají respondenti se základním vzděláním.

Nejvyšší celkovou spontánní znalost v oblasti značek sycených nealkoholických nápojů má Coca-Cola (54 %), Kofola (40 %) a Mattoni (36 %). Na značku Coca-Cola si vzpomněli především respondenti ve věku 15 až 34 let, lidé s vyšším vzděláním a respondenti z Prahy a Středočeského kraje. Značku Kofola uvedli zejména muži a dotázaní z Moravy. Mattoni znají převážně respondenti ve věku 15 až 34 let, středoškolsky vzdělaní a respondenti z Moravy.

Tento průzkum pro Médiář provedla agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Připomeňme, že se jedná o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Úroveň podpořené znalosti dotazovaných značek sycených nealkoholických nápojů je nejvyšší u značek Coca-Cola (99 %), Kofola (99 %), Pepsi (99 %), Fanta (98 %), Mirinda (93 %) a Vinea (90 %). Mezi značkami s nejvyšší podpořenou znalostí nejsou rozdíly v sociodemografii. Značku Poděbradka Poctivá zná 75 % dotázaných, zejména dotázaní z Čech a Moravy, vesnic, ve věku 15 až 44 let a dotázaní s nižším vzděláním. Dále je také zřetelný rozdíl v sociodemografii znalosti u značky RC Cola. Tuto značku znají spíš muži, dotazovaní ve věku 15 až 44 let, respondenti z Prahy a okolí a z Moravy. Nejméně známou značkou mezi respondenty je River (66 %).

Mezi nejčastěji kupované značky sycených nealkoholických nápojů patří Kofola (37 %), Coca-Cola (28 %), Poděbradka Poctivá (15 %) a Pepsi (10 %). Respondenti uvedli, že nejméně z nejčastěji nakupovaných značek sycených nealkoholických nápojů kupují 7up a RC Colu.

Respondenti, kteří nakupují sycené nealkoholické nápoje aspoň občas, uvedli, že kupují většinou nápoje značky Kofola (71 %), Coca-Cola (62 %), Pepsi (42 %) a Poděbradka Poctivá (35 %). Kofolu kupují spíš muži, respondenti mladší 45 let, dotázaní s nižším vzděláním, respondenti z vesnic a dotazovaní z Moravy a Čech. Coca-Colu kupují nejvíc respondenti ve věku 15 až 34 let, spíš respondenti s vyšším vzděláním a lidé z Prahy a Středočeského kraje.

Respondenti obvykle nakupují sycené nealkoholické nápoje v supermarketech nebo hypermarketech (93 %). Menší podíl dotázaných uvedl, že tyto nápoje nakupuje v malých obchodech (25 %). V malých obchodech tyto nápoje kupují víc muži, respondenti ve věku 15 až 34 let a dotazovaní z Čech.

Respondenti uvedli, že sycené nealkoholické nápoje nakupují minimálně dvakrát až třikrát měsíčně (35 %). Jedná se většinou o ženy a respondenty z Prahy a Středočeského kraje, anebo týdně (34 %), to se jedná převážně o muže, dotázané se základním vzděláním a respondenty z Čech.

Většina respondentů, kteří nakupují sycené nealkoholické nápoje, uvedla, že je z 59 % nakupují častěji v nějakém období v roce. Častěji nakupují tyto nápoje v nějakém období v roce ženy
a dotázaní s nižším vzděláním. Ti, kteří nakupují sycené nealkoholické nápoje v nějakém období v roce častěji, uvedli, že tento sortiment nakupují převážně v létě (90 %).

Při nákupu sycených nealkoholických nápojů je pro respondenty důležitá hlavně chuť, respektive příchuť výrobku (67 %), poté cena (65 %) a na třetím místě předchozí zkušenost (41 %). Chuť výrobku je důležitá hlavně pro dotázané ve věku 15 až 34 let. Pro respondenty starší 44 let je důležitější předchozí zkušenost.

Sycené nealkoholické nápoje nakupují respondenti velmi často a občas pro sebe (89 %), poté pro svého partnera či partnerku (66 %). Pro přátele a známé je téměř polovina dotázaných nakupuje alespoň občas (47 %). Pro své děti je velmi často a občas nakupuje 39 % dotázaných a 37 % respondentů je nakupuje pro rodiče nebo příbuzné. Pro sebe nealkoholické nápoje nakupují spíš muži a dotázaní se základním vzděláním.

Zhruba pětina (23 %) dotázaných uvedlo, že sycené nealkoholické nápoje pije méně často. Pětina respondentů
(21 %) pije nealkoholické nápoje každý den. Každý den pijí tyto nápoje spíš muži, dotazovaní ve věku 35 až 44 let a dotázaní se základním vzděláním.

Které charakteristiky podle Čechů online vystihují dané značky

Coca-Cola

 • Podle respondentů jsou nápoje značky Coca-Cola chutné, osvěžující, ale zároveň drahé.

Pepsi

 • Dotazovaní uvedli, že nápoje značky Pepsi jsou taktéž chutné a osvěžující, vedle toho také kvalitní.

Kofola

 • Respondenti označili kofolu za chutný a osvěžující nápoj, který stojí za tu cenu.

Fanta

 • Značku Fanta vystihuje to, že je bez kofeinu, je chutná a osvěžující.

Vinea

 • Vineu popsali jako nápoj bez kofeinu, který je zároveň osvěžující a chutný.

Mirinda

 • Mirindu vystihuje taktéž to, že se jedná o nápoj bez kofeinu, chutný a osvěžující.

Poděbradka Poctivá

 • Podle respondentů jsou nápoje této značky bez kofeinu, osvěžující a chutné.

7up

 • Tuto značku respondenti opět popsali jako nápoj bez kofeinu, osvěžující a chutný.

River

 • Nápoje značky River jsou podle dotazovaných osvěžující, chutné a rovněž bez kofeinu.

Royal Crown Cola (RC Cola)

 • Respondenti označili RC Colu jako nápoj osvěžující, chutný, zároveň drahý.

Zatímco od července 2017 do července 2018 zaznamenávaly nealkoholické nápoje na českém trhu celkově mírný růst spotřeby o 1 %, druhá největší kategorie sycené nealko (řadíme sem limonády s různou příchutí, bez minerálních vod) klesla o 2 %, na 408 milionů litrů. Uvádí to agentura Nielsen. Navzdory poklesu spotřeby však zákazníci nakoupili sycené nealko v hodnotě o 245 milionů Kč než v roce předchozím a tržby atakovaly 4,5 miliardy (meziročně o 6 % víc). Důvodem bylo meziroční navýšení průměrně ceny až o 8 %.

Dlouhodobě platí, že čeští zákazníci oblíbili sycené nealko hlavně ve svátečním prosinci, kdy se ho prodá o třetinu více než v průměrném měsíci během roku. Během posledních tří let je dokonce prosinec stále významnější a prodeje v tomto měsíci se zvyšují. Další populární měsíce jsou červen až srpen.

Většinu prodejů tvoří nápoje s kolovou příchutí, v objemu téměř 70 %, v hodnotě ještě víc, dvojkou je stabilně pomerančová příchuť. Meziroční pokles spotřeby byl patrný u všech příchutí, nejvíc u citronových sycených nápojů, které i v čase mírně klesají na důležitosti. Nejméně v objemu poklesly nejvýznamnější kolové nápoje, které svou významnost během posledních tří let ještě zvyšují.

Z hlediska průměrné ceny jsou kolové nápoje nejdražší (11,80 Kč za litr), následuje příchuť tonic, ostatní příchutě (jako například jahoda, malina, jablko a jiné), pomeranč a na opačném konci žebříčku jsou limonády s příchutí citronu s průměrnou cenou 7,80 Kč za litr.

Ve sledovaném období Češi utratili v průměru pouze 7 % svých výdajů za privátní značku v kategorii syceného nealka, což bylo dokonce o 10 milionů Kč méně než rok předtím. Avšak zatímco privátní značky klesají v hodnotě i objemu v kategorii syceného nealka, rostou při pomerančových a ostatních příchutích. V rámci těchto segmentů je významnost privátních značek výrazně vyšší (15 % z výdajů za daný segment).

Z dat Ad Intel vyplývá, že ceníková hodnota reklamního prostoru v segmentu nealkoholických nápojů činila v srpnu 2018 celkem 156,5 milionu Kč. Nejvyšší hodnotu inzerce měl v tomto segmentu mediatyp televize (142,7 milionu Kč), s výrazným propadem za ním následuje inzertní hodnota internetu (5,6 milionu). O něco málo nižší hodnotu inzerce má venkovní reklama (5,4 milionu), pak tisk (2,8 milionu) a rádio (22.000 Kč).

První příčku ceníkové hodnoty reklamního prostoru v segmentu nealkoholických nápojů za firemní značky obsadila Kofola 31,5 mil. Kč. Ta umístila inzerci do reklamního prostoru převážně v televizi (ceníková hodnota 29,9 milionu) a na venkovních nosičích (1,6 milionu).

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 14. do 21. srpna 2018 na vzorku 508 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,85 až 1,19.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.