V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Češi o hobby marketech: cenami a nabídkou vítězí Hornbach, nej personál má Mountfield

Výsledky výzkumu v kostce

Výsledky výzkumu v kostce

Když se řekne hobby market, Češi s připojením na internet si nejčastěji vybaví Obi - konkrétně je to 80 % z nich. Jednotní v tom jsou obyvatelé Čech i Moravy. Následuje BauMax (56 %), Hornbach (50 %), Bauhaus (35 %), Mountfield (19 %), Globus Baumarkt (12 %), Uni Hobby (11 %) a pak také Ikea, nutno však dodat, že ta je především prodejce nábytku, nikoli obchod pro kutily. Oblíbenost hobby marketů potvrzuje fakt, že 83 % Čechů z internetové populace Česka do nich chodí alespoň někdy nakoupit. Jsou to zejména lidé ve věkové skupině 45 až 54 let. Podíl nakupujících v hobby marketech roste se zvyšující se úrovní dosaženého vzdělání. 

Uvedená čísla jsou výsledkem průzkumu agentury Nielsen Admosphere na Českém národním panelu, exkluzivně pro Retailek. V průzkumu byla dotazovaná internetová populace Česka - lidé starší 15 let, kteří mají přístup na internet. Zdůrazněme, že nejde o celou populaci Česka, ale její vzdělanější a majetnější výseč.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Průzkum také zjistil, že necelá třetina zákazníků hobby marketů v nich nakupuje dvakrát až třikrát za rok, taktéž třetina je navštíví i víckrát - čtyřikrát až šestkrát do roka. Častěji přitom nákupy realizují muži - 15 % z nich jde do hobby marketů více než dvanáctkrát za rok. Většinou jsou to muži ve věku 25 až 54 let, kteří žijí v městech s populací nad 20.000 obyvatel. Nejčastěji přitom některý z respondentů nakoupil v Obi (82 %), v BauMaxu (65 %) a v Hornbachu (58 %). 

Při výběru, kam jít nakoupit, se čeští kutilové nejčastěji rozhodují podle ceny, pro 40 % z nich je to nejzásadnější faktor. Pro 30 % z nich je zase zásadní, jak mají hobby market daleko, a 27 % řeší, jak velkou nabídku některý z hobby řetězců poskytuje. 

Kde internetová populace Česka nakoupila v poslední době? Když bereme v potaz, že byl průzkum realizován v polovině listopadu, nejvíce Čechů bylo naposledy v Obi (42 %) a utratili částku do 500 Kč. Menší procento dotázaných nakoupilo v nedávné minulosti v Hornbachu (15 %), BauMaxu (13 %) nebo v Bauhausu (13 %). Přibližně třetina respondentů v jednom z hobby marketů utratila v poslední době mezi 500 až 999 Kč, 29 % dotázaných utratilo přes 1.000 Kč. 

Kutilové nakupují hlavně na jaře, nejvíc na zahradu 

Dvě pětiny zákazníků hobby marketů uvádí, že do nich chodí nakupovat častěji v jednom ročním období. Pro necelých 70 % dotázaných je to jaro. Na jaře nakupují nejvíc ženy, kterým je od 45 let výš. Během léta nakupuje v hobby marketech 24 % respondentů častěji než v jiném ročním období. Nejméně se v tomto odvětví nakupuje během zimy. 

Průzkum zjistil, že nejvíc (33 %) si Češi chodí do hobby marketů pro různé potřeby na zahradu, ať už je to zahradní nábytek či jiné pomůcky. Čtvrtina respondentů tam nejčastěji pořizuje přístroje, nářadí nebo věci do dílny a 11 % si chodí nejvíce kupovat tapety a barvy. 

Nejlepší ceny má Hornbach, nejlíp radí v Mountfieldu

Průzkum se zabýval i kvalitou jednotlivých služeb a nabídkou, kterou hobby markety poskytují. V první řadě se jednalo o šíři sortimentu, ceny, přehlednost a uspořádání prodejny, ochotu a odborné znalosti personálu. 

Jako hobby market s nejlepší cenou, šíří sortimentu i přehledností prodejny vybrali respondenti Hornbach. Co do kvality personálu, ať už po stránce ochoty nebo znalostí, zvolili dotazovaní zákazníci hobby marketů jednoznačně Mountfield. 

Jak hobby markety hodnotí Češi online

Cena

 1. Hornbach
 2. Uni Hobby
 3. Bauhaus
 4. BauMax
 5. Obi
 6. Mountfield

Šíře sortimentu

 1. Hornbach
 2. Uni Hobby
 3. Obi
 4. Bauhaus
 5. BauMax
 6. Mountfield

Přehlednost prodejny

 1. Hornbach
 2. Obi
 3. Uni Hobby
 4. Bauhaus
 5. BauMax
 6. Mountfield

Ochota personálu

 1. Mountfield
 2. Hornbach
 3. Obi
 4. Uni Hobby
 5. Bauhaus
 6. BauMax

Odborné znalosti personálu

 1. Mountfield
 2. Hornbach
 3. Obi
 4. Uni Hobby
 5. Bauhaus
 6. BauMax

Průměrné hodnocení vybraných kritérií jednotlivých hobby marketů (1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení)

Průměrné hodnocení vybraných kritérií jednotlivých hobby marketů (1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení)

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 7. do 14. 11. 2016 na vzorku 508 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.