Deodoranty Češi kupují nejvíc v létě a v prosinci, průměrně za ně dají 166 Kč

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere ze září 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek deodorantů a antiperspirantů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek deodorantů a antiperspirantů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek deodorantů a antiperspirantů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek deodorantů a antiperspirantů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Aspoň občas nakupuje deodoranty a antiperspiranty 87 % Čechů, a to zejména v drogeriích. Za jeden nákup obvykle utratí v průměru 166 Kč. Hlavní roli při rozhodování o koupi hraje nejčastěji vůně, cena a předchozí zkušenost. Lidé si nejvíc vybavují značky Nivea, Fa a Rexona.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v září 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 11. do 17. září 2019 na vzorku 518 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace Česka starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,48 až 1,92.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky deodorantů a antiperspirantů znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Nejvyšší úroveň spontánní znalosti deodorantů a antiperspirantů má značka Nivea (49 %). Tu následuje značka Fa (38 %), dále Rexona (37 %), Dove (28 %) a Adidas (23 %). Značku Adidas častěji uvedli muži, zatímco značku Nivea zase ženy. Značku Rexona častěji znají mladší respondenti ve věku 15 až 34 let.

Které z následujících značek deodorantů a antiperspirantů znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost má značka Old Spice, kterou uvedli téměř všichni respondenti (96 %). Dále Češi znají také Niveu a Rexonu (obě 95 %), Adidas (94 %), Dove a Axe (obě 89 %). U těchto značek mají větší podpořenou znalost ženy než muži.  U značky Old Spice jako u jediné dosáhla podpořená znalost 100 %, a to mezi dotázanými ve věkové kategorii 35 až 44 let. Old Spice taktéž zná 98 % mladších v kategorii 15 až 34 let. Téměř stoprocentní znalost ve věkové kategorii 35 až 44 let, přesněji 99 %, má značka Rexona.

Nakupujete aspoň občas deodoranty a antiperspiranty?

 • Přes 87 % dotázaných aspoň občas nakupuje deodoranty a antiperspiranty. Toto zboží oproti jiným skupinám častěji nakupují ženy (95 %) než muži (80 %) a věková kategorie 15 až 34 let (97 %).

Které značky deodorantů a antiperspirantů nakupujete?

 • Nejvíce si Češi, kteří znají danou značku deodorantů a antiperspirantů a aspoň občas je nakupují, vybírají značku Nivea (50 %) a Rexona (41 %). K dalším značkám, které respondenti nakupují, patří Dove (32 %), Adidas (31 %), Axe (24 %) a Old Spice (23 %). Niveu kupují často lidé starší 45 let.

Kterou značku deodorantů a antiperspirantů nakupujete nejčastěji?

 • Nejčastěji nakupovanými značkami jsou Nivea (26 %) a Rexona (20 %). Respondenti starší 45 let označili častěji za značku, kterou nakupují nejčastěji, Niveu, lidé ve věku 15 až 34 let zase častěji uvedli Rexonu.

Kolik zhruba utratíte za deodoranty a antiperspiranty v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí spotřebitelé za deodoranty a antiperspiranty v průměru 166 Kč. Muži, mladší věková kategorie (15 až 34 let) či lidé se základním a středoškolským vzděláním bez maturity za ně v průměru utratí více.

Kde obvykle nakupujete deodoranty a antiperspiranty?

 • Nejvíce nakupují dotazovaní deodoranty a antiperspiranty v drogeriích (69 %) či supermarketech (57 %). S výrazně menším procentuálním zastoupením toto zboží také nakupují v malých obchodech (11 %) a online na internetu (9 %).

Jak často nakupujete deodoranty a antiperspiranty?

 • Téměř polovina (42 %) dotázaných, kteří toto zboží aspoň občas nakupují, je kupuje jednou za měsíc. Dalších 28 % respondentů uvedlo, že je nakupují jednou za čtvrt roku.

Nakupujete deodoranty a antiperspiranty v nějakém období v roce častěji?

 • Téměř dvě třetiny respondentů (60 %), kteří aspoň občas nakupují deodoranty a antiperspiranty, je nakupují po celý rok. Z těch, kteří je naopak v nějakém období v roce nakupují častěji (40 %), je více nakupují ženy (45 %) než muži (34 %).

V jakém období nakupujete deodoranty a antiperspiranty častěji?

 • Téměř všichni dotázaní (92 %), kteří nakupují deodoranty a antiperspiranty v nějakém období v roce častěji, uvedli, že je nejčastěji nakupují v letě.

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu deodorantů a antiperspirantů?

 • Pro nákup deodorantů a antiperspirantů jsou pro respondenty rozhodující vůně (58 %), cena (47 %) a předchozí zkušenost (43 %). Neméně důležitým faktorem je také fakt, že nedráždí pokožku (28 %). Pro muže je důležitějším faktorem vůně a cena, zatímco pro ženy dráždivost pokožky a barvení oblečení.

Pro koho obvykle nakupujete deodoranty a antiperspiranty?

 • Téměř všichni Češi (95 %), kteří aspoň občas nakupují deodoranty a antiperspiranty, nakupují toto zboží pro sebe. Pro partnera či partnerku aspoň občas nakupuje deodoranty a antiperspiranty téměř polovina respondentů (49 %). S tímto tvrzením se více ztotožňují ženy než muži. Nikdy je však nenakupují pro své děti (67 %) a přátele či známé (64 %).

V jaké formě nejčastěji kupujete deodoranty a antiperspiranty?

 • Více než polovina dotázaných (58 %), kteří aspoň občas nakupují deodoranty a antiperspiranty, kupuje toto zboží ve formě spreje. Někteří pak dávají přednost tuhé formě (22 %) či tekutým rollonům (11 %). Zatímco tuhé deodoranty a antiperspiranty či ty ve spreji preferují spíš muži, ženy dávají přednost tekutým roll-onům.

Co podle Čechů online vystihuje dané značky

Nivea

 • O značce Nivea si lidé myslí, že je známá, kvalitní a stojí za tu cenu.

Dove

 • Češi si značku Dove spojují s tím, že je známá, kvalitní a profesionální.

L’Oréal Paris

 • Značka L’Oréal Paris je podle respondentů charakteristická tím, že je známá, drahá a zároveň profesionální.

Rexona

 • Rexonu lidé vnímají jako známou, kvalitní a profesionální.

Old Spice

 • Respondenti považují značku Old Spice za známou, kvalitní a profesionální.

Axe

 • Podle Čechů je značka Axe značkou známou, profesionální a kvalitní.

Adidas

 • Značku Adidas považují spotřebitelé za známou, profesionální a kvalitní.

Borotalco

 • Značku Borotalco označují lidé za známou, drahou, ale kvalitní.

Rostly prodeje i tržby z nich

Podle agentury Nielsen se za poslední rok prodalo 26,7 milionu deodorantů a antiperspirantů, tedy o 2 % víc než přechozí rok. Tržby narostly o 3 %, Češi tak za tuto kategorii zboží utratili 1,6 miliardy Kč. Údaje vyplývají z maloobchodního auditu společnosti Nielsen v období od srpna 2018 do července 2019. Nejvíc deodorantů a antiperspirantů se prodá v prosinci, druhou významnou sezónou je léto. Z hlediska typu produktu platí, že až téměř dvě třetiny z celkového počtu prodaných produktů tvoří antiperspiranty, zbytek deodoranty.

Ve sledovaném měsíci srpen 2019 činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie deodorantů a antiperspirantů podle dat z Ad Intel celkem 30,6 milionu Kč. Dominantním mediatypem přitom byla televize (28,3 milionu), doplňkem internet (1,8 milionu) a tisk (0,6 milionu). První místo v hodnotě reklamního prostoru obsadila značka Nivea téměř s 23 miliony Kč, která svou inzerci umístila zejména do televize (21,8 milionu) a na internet (1 milion).