Češi online a pivo: Pilsner považují za světový, Kozel nejvíc za český

Přinášíme průzkum agentury Nielsen Admosphere ze září 2018 mezi českými spotřebiteli.

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika český pivních značek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika český pivních značek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika český pivních značek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika český pivních značek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Tento průzkum pro Médiář provedla agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Připomeňme, že se jedná o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Jaké značky piv znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Nejvyšší celkovou spontánní znalost má mezi značkami piv Pilsner Urquell, kterou zná 74 % respondentů. Další místa obsadily značky Gambrinus (57 %), Velkopopovický kozel (47 %), Radegast (39 %) a Staropramen (39 %). Na Pilsner Urquell si vzpomněli převážně respondenti se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a respondenti z Prahy a středočeského kraje. Naopak respondenti se základním vzděláním, ve věku 35-44 let a z Čech, uváděli častěji značku Gambrinus. Na značku Radegast si více vzpomněli dotázaní z Moravy.

Které z následujících značek piv znáte?

 • V podpořené znalosti znají téměř všichni respondenti všechny dotazované značky piv: Pilsner Urquell (99 %), Gambrinus (99 %), Velkopopovický kozel (98 %), Staropramen (98 %), Budvar (97 %), Radegast (96 %) a Krušovice (95 %). Rozdíly
  v sociodemografii jsou nepatrné, ale i tak je můžeme nalézt. Například více znají značky piv muži než ženy.

Nakupujete alespoň občas pivo?

 • Většina dotazovaných (90 %) nakupuje pivo alespoň občas, spíše jde o dotázané z Prahy a Čech.

Které značky piv nakupujete? 

 • Respondenti, kteří alespoň občas nakupují pivo, kupují nejvíce Pilsner Urquell (47 %), Velkopopovický kozel (40 %), Gambrinus (31 %) a Svijany (30 %). Pilsner Urquell spíše nakupují respondenti ve věku 18-34 let, ti s vysokoškolským vzděláním, dotázaní z velkých měst a také obyvatelé Prahy a Středočeského kraje. Dotázaní z Prahy a okolí nakupují spíše piva značek Pilsner Urquell, Velkopopovický kozel a Staropramen. Respondenti z Čech upřednostňují v nákupu piva značek Pilsner Urquell, Velkopopovický kozel a Gambrinus. Dotázaní z Moravy nakupují hlavně pivo značky Radegast a až s odstupem pivo značek Pilsner Urquell a Velkopopovický kozel.

Kterou značku piv nakupujete nejčastěji? 

 • Nejčastěji nakupovanou značkou z dotazovaných značek piv je Pilsner Urquell (20 %) a Velkopopovický kozel (19 %). Více než třetina dotázaných z Moravy uvedla, že nejčastěji nakupuje pivo značky Radegast.

Kolik zhruba utratíte za pivo v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí respondenti za pivo průměrně 120 Kč. Více peněz za pivo utratí dotázaní ve věku 18-34 let, respondenti žijící na vesnicích a také dotázaní z Prahy a Čech.

Kde obvykle nakupujete pivo?

 • Respondenti nejvíce nakupují pivo v supermarketech a hypermarketech (93 %). V supermarketech nakupují spíše lidé
  z velkých měst. Naopak respondenti z vesnic častěji nakupují v malých obchodech.

Jak často nakupujete pivo?

 • Třetina respondentů (31 %) nakupuje pivo minimálně 2 - 3 x měsíčně, druhá třetina (31 %) respondentů týdně. Týdně nakupují pivo spíše muži, dotázaní starší 44 let, respondenti z menších a středních měst a dotázaní z Prahy a středočeského kraje.

Nakupujete pivo v nějakém období v roce častěji?

 • 64 % respondentů uvedlo, že pivo nakupují v nějakém období v roce častěji. Jedná se spíše o ženy, respondenty ve věku 35-44 let, lidi se středoškolským vzděláním, ty z malých a středních měst a dotázané z Čech a Moravy.

V jakém období nakupujete pivo častěji?

 • Ti, kteří nakupují pivo v nějakém období v roce častěji, nakupují pivo v létě.

Které z následujících faktorů pro Vás hrají roli při nákupu piv?

 • Při nákupu piv hraje nejdůležitější roli chuť (55 %), cena (53 %) a kvalita (42 %). Chuť je důležitý faktor při nákupu piv hlavně pro dotázané ve věku 18-34 let, ty s nejnižším vzděláním a respondenty z malých a středních měst. Na základě ceny se rozhodují při nákupu piv spíše dotázaní starší 44 let a lidé z velkých měst.

Pro koho obvykle nakupujete pivo?

 • Pivo nakupují dotázaní velmi často pro sebe (49 %) a to v zejména muži (72 %). Pro sebe nakupují pivo častěji muži, vysokoškolsky vzdělaní, dotázaní z velkých měst a také ti z Prahy a okolí. Alespoň občas je pro přátelé či známé kupuje 62 % dotázaných (velmi často + občas). Pro partnera nebo partnerku je kupuje alespoň občas 57 % dotázaných (spíše ženy).

Jakému pivu dáváte při nákupu přednost?

 • 75 % respondentů dává přednost světlému pivu. Polotmavému dává přednost 6 % dotázaných, řezanému 4 % a tmavému
  3 % dotázaných.

Jakému druhu obalu piva dáváte při nákupu přednost?

 • Respondenti preferují pivo ve skleněné láhvi (73 %), v plechovce (17 %) a plastu (7 %). Respondenti ve věku 18-34 let,
  z větších měst a Prahy a okolí více upřednostňují pivo v plechovce nežli ostatní sociodemografické skupiny.

Kterému druhu piva dáváte při nákupu přednost?

 • Téměř polovina respondentů (46 %) dává přednost ležáku a poté pivu výčepnímu (20 %). Ležákům dávají přednost hlavně muži a respondenti starší 44 let. 13 % dotázaných žádnému druhu nedává přednost a jsou to častěji ženy.

Navštívili jste někdy pivovar?

 • Pivovar někdy naštívilo 69 % respondentů. Nejčastěji muži a respondenti s vyšším vzděláním.

Navštívili jste pivní lázně?

 • Jen desetina dotázaných někdy navštívila pivní lázně. Spíše navštívili pivní lázně dotázaní s vysokoškolským vzděláním, starší 44 let a ti z velkých měst.

Je někdo z Vaší rodiny alergický na alergeny v pivu?

 • Pouze 3 % respondentů uvedlo, že je někdo v jejich rodině alergický na alergeny v pivu.

Jak často pijete pivo?

 • 29 % dotázaných uvedlo, že pije pivo méně častěji než jednou za týden. Dvakrát do týdne pije pivo 21 % dotázaných, jde spíše o muže a dotázaných ve věku 35-44 let.

Při návštěvě restauračního zařízení dáváte přednost jakému druhu servírování piva?

 • Při návštěvě restauračního zařízení respondenti nejčastěji preferují pivo ve skle (90 %), z těch dotázaných, kteří alespoň občas pijí pivo. Rozdíly v sociodemografii nejsou statisticky významné.

Chodíte někdy pro pivo se džbánkem?

 • Pouze pětina respondentů (20 %), kteří pijí pivo, chodí pro pivo se džbánkem. Jsou to spíše ženy a respondenti ve věku 35-44 let.

Pokud navštívíte stánek, kde prodávají pouze pivo v kelímku, dáváte přednost?

 • Zálohovanému kelímku z tvrdého plastu dává u stánku přednost 24 % respondentů a 20 % upřednostňuje ten nezálohovaný. Respondenti ve věku 18-34 let, dotázaní se středoškolským vzděláním a ti z Moravy spíše preferují zálohovaný kelímek.

Pijete pivní nápoje?

 • Větší polovina (58 %) respondentů pivní nápoje pije. Jsou to častěji ženy, respondenti se základním vzděláním, dozázaní
  z malých a středních měst a také lidé z Čech.

Souhlasíte s tvrzením, že střídmá konzumace piva má příznivé účinky na dobrou náladu, podporu krevního oběhu, snížení rizika srdečních příhod a působí proti vysokému tlaku?

 • 83 % dotázaných souhlasí s tvrzením, že pivo má příznivé účinky na dobrou náladu, spíše s tímto tvrzením souhlasí muži
  a respondenti z velkých měst, Čech a Moravy.
 • S tvrzením, že pivo podporuje krevní oběh, souhlasí 53 % respondentů (hlavně muži, respondenti se středoškolským vzděláním, dotázaní z měst a také z Čech).
 • Čtyři z deseti (39 %) dotázaných souhlasí s tvrzením, že pivo snižuje rizika srdečních příhod. Také s tímto tvrzením souhlasí spíše muži, dále respondenti starší 44 let, středoškolsky vzdělaní a ti z Prahy a Středočeského kraje.
 • Třetina respondentů (32 %) souhlasí s tvrzením, že pivo působí proti vysokému tlaku (spíše muži, dotázaní ve věku 18-34 let, vysokoškolsky vzdělaní a respondenti z Prahy a okolí).

Které charakteristiky podle Čechů online vystihují dané značky

Budvar

 • Podle dotazovaných je značka Budvar charakteristická tím, že je česká, světová, a kvalitní.

Gambrinus

 • Značku Gambrinus označili respondenti jako českou, osvěžující, chutnou a kvalitní.

Pilsner Urquell

 • Značka Pilsner Urquell je dle dotazovaných světová, kvalitní, chutná a česká.

Velkopopovický kozel

 • Velkopopovický kozel je dle dotázaných značkou českou, chutnou, osvěžující a kvalitní.

Krušovice

 • Krušovice vystihuje dle dotázaných to, že jsou české, osvěžující a chutné.

Staropramen

 • Značku Staropramen respondenti popsali taktéž jako českou, osvěžující a kvalitní.

Březňák

 • Dotazovaní označili značku Březňák jako českou, osvěžující, chutnou a že stojí za tu cenu.

Svijany

 • Respondenti popsali značku Svijany jako českou, chutnou, osvěžující a kvalitní.

Bernard

 • Podle dotazovaných je značka Bernard česká, kvalitní, chutná a osvěžující.

Radegast

 • Značku Radegast označili respondenti jako českou, osvěžující, chutnou a kvalitní.

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 19. do 24. září 2018 na vzorku 514 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,9 až 1,2.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Gros „pivní reklamy“ je televize

Inzertní výdaje výrobců piva směřují masivně do televize, ostatní mediatypy využívají jen marginálně. Aspoň to ukazují čísla ze září 2018, kdy podle údajů Ad Intel činila ceníková hodnota reklamního prostoru v segmentu piva celkem téměř 128 milionů Kč, přičemž plných 109 milionů z toho šlo právě do televize. S velkým odstupem následoval out-of-home (6 milionů Kč), displejové plochy na internetu a tisk (oba kolem 5 milionů Kč) a rádio (necelé 3 miliony Kč). Nejvíc z pivních značek loni v září inzeroval Staropramen, ceníková hodnota reklamního prostoru, který v médiích zabrala, činila 27,5 milionu Kč, přičemž v televizi to bylo 24,6 milionu (online 1,4 milionu, out-of-home 0,8 milionu, tisk 0,78 milionu, rádio 19.000 Kč).

Spotřeba piva dál roste

Pivo je z hlediska tržeb největší kategorií českého maloobchodu a jeho spotřeba nadále roste. Podle údajů agentury Nielsen za rok od listopadu 2017 do října 2018 nechali tuzemští spotřebitelé v obchodech za pivo (bez radlerů) přes 17,9 miliardy Kč a celkový objem prodeje přesáhl 750 milionů litrů. Oproti 730 milionů litrů v předchozím roce se tak v českém retailu spotřebovalo skoro o 3 % piva víc, přičemž maloobchodníci se těšili z nárůstu tržeb o 9 % (rok předtím to bylo 16,4 miliardy Kč).

Loňský nadprůměrně teplý květen přál vyššímu zájmu o pivo, Češi nakoupili celkem 69 milionů litrů, což bylo meziročně o 7 milionů litrů víc a zároveň takřka totožný objem prodeje jako ve třech nejsilnějších letních měsících červen, červenec, srpen.

Roste obliba ležáků a nealka

Podíváme-li se na typy piva, dlouhodobě platí, že nejčastěji nakupovaným pivem jsou desítky (výčepní pivo), které tvoří víc než polovinu prodeje (51 %). Spotřeba desítek však meziročně klesla o 2 %, tedy o 8 milionů litrů, na úkor druhého typu v pořadí, dvanáctek (ležáků), které si ukrojily z celkového koláče větší kus. Skoro každé čtvrté zakoupené pivo (24 %) je právě ležák a poptávka po nich loni rostla nejrychleji, o čemž svědčí o 14 % vyšší spotřeba, což představuje meziroční nárůst o 22 milionů litrů. Trojkou mezi typy jsou jedenáctky, které tvoří pětinu nákupů (20 %). Následuje menší segment nealkoholických piv (4 %), jejichž oblíbenost však rok od roku roste a spotřeba nealko piva meziročně vzrostla o 8 %. Minoritní část trhu tvoří pivní speciály (1 %).