V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Česká házená má nové logo a v názvu handball

Český svaz házené začíná vytvářet nový brand tohoto sportu v Česku, vyjádřený názvem Česká házená - Czech Handball. Rebranding provází zavedení nového loga.

Zleva marketingový ředitel Daniel Novotný a prezident ČSH Radek Bendl s novým logem

Zleva marketingový ředitel Daniel Novotný a prezident ČSH Radek Bendl s novým logem

Český svaz házené (ČSH) dnes oficiálně představil nové logo české házené. Rebranding značky má být součástí nové koncepce rozvoje tohoto sportu v Česku. Ta má směřovat k vytvoření atraktivního „brandu“, který ponese název Česká házená – Czech Handball. Do roku 2020 by měla tato značka pomoci získat české házené generálního partnera, přinést růst členské základny o 30 % a výrazně navýšit povědomí o házené v rámci české populace. Z 15 návrhů nového loga si Český svaz házené vybral návrh grafiků Ondřeje BlažkaAleše Erbeka. Tento návrh podle průzkumů, jež si svaz dělal, oslovil nejvíc lidí.

„Chceme s logem pracovat všude, kde to půjde, ať už jde o oblečení, sociální sítě, instore aktivity nebo další projekty. Logo bude použito pro 13 krajských svazů české házené, pro všechny její produkty a pro všechny soutěže,“ uvedl prezident ČSH Radek Bendl.

Cíl: 2.500 dětí a 300 škol do roku 2020

Samotné logo značky tvoří primárně silueta hráče, která je modifikací písmena H. Levá stojna písmene symbolizuje slavnou minulost, zatímco pravá její budoucnost. Horizontální propojení obou stojen má symbolizovat „cestu od slavné minulosti k nadějné budoucnosti“. Barevný kód loga je vyveden v národních barvách.

Logo soutěže Česká házená - Czech Handball

Logo soutěže Česká házená - Czech Handball

Zmiňovaná nadějná budoucnost pro házenou by se měla i díky nové značce začít naplňovat do čtyř let. „Do roku 2020 jsme si vytyčili tři hlavní cíle. Prvním je růst členské základny o 30 % zejména dětskými nábory. Děti chceme nalákat intenzivnější kooperací se školami a jejich zapojením do mládežnických projektů, jako je například Školní liga miniházené. Druhým cílem je získání generálního partnera pro českou házenou. Třetím cílem je zvýšení popularity házené a povědomí o nové značce,“ prohlašuje Bendl. Do roku 2020 chce zrealizovat nábor minimálně 2.500 dětí a pro Školní ligu miniházené získat 300 škol.

Hlavním důvodem pro celý rebranding a pro vytvoření jeho strategie ale byla podle Bendla nutnost změnit pohled na házenou - nevnímat ji pouze jako sport, ale jako špičkový produkt. „K tomu patří propracovaná značka. Pouze ta umožní společně s realizovanou marketingovou strategií házené stát se masově známým sportem, s jehož atributy se snadno ztotožní především mladší generace i potenciální partneři,“ tvrdí Bendl.

Vedle loga přišel i nový slogan

Svaz analyzoval hodnoty házené jako značky i emoční a racionální důvody, proč ji mít rád, hrát ji či podporovat. Výsledek analýzy zformuloval do nové vize, vyjádřené sloganem Strhující na hřišti, cenná pro život.

„První část sloganu vyjadřuje, že házená poskytuje hráčům i divákům strhující zážitek při hře i při jejím sledování. V tomto bodě naplňuje znění naší vize - chceme být nejatraktivnějším a nejzábavnějším míčovým sportem,“ tvrdí ředitel marketingu ČSH Daniel Novotný. Druhá část sloganu podle něj vyjadřuje skutečnost, že vlastnosti, které si hráč házené osvojí, jsou cenné i v osobním životě a pomáhají mu stát se v životě opravdovou osobností. „Tato část naplňuje obsahový význam naší mise - vychováváme nejen hráče, ale osobnosti, které uspějí v reálném životě,“ prohlašuje Novotný. Svaz podle něj zvažuje i vytvoření speciálního hudebního „jinglu“, aby byla česká házená spojena i s jednoznačným zvukovým vjemem.

Název odkazuje k mezinárodní popularitě

Užití dvojjazyčného názvu značky Česká házená – Czech Handball podle něj souvisí s historickým vývojem tohoto sportu a má reflektovat jak domácí tradice a mezinárodní úspěchy českých reprezentací i klubů, tak to, že handball je v mezinárodním měřítku populární olympijský sport. „Na letních olympijských hrách v Riu byla například házená-handball hned po fotbalu druhým nejnavštěvovanějším kolektivním sportem,“ uvedl Novotný.

Volba názvu však podle něj nebyla jednoduchá. „Nechtěli jsme opustit tradici házené, což je označení, které je spojeno s našimi největšími úspěchy. Také pro specifický a složitý vývoj v tuzemském prostředí nedošlo u házené v 90. letech ke změně v užívání názvu jako u kopané, odbíjené nebo košíkové.  Na druhou stranu mezinárodní označení handball je nositelem nejvyšší kvality našeho sportu v celosvětovém měřítku, a tak užití slova handball v názvu je na místě,“ dodal Novotný.

Značka má být vidět

Přímo v soutěži budou podle Bendla nová značka a logo poprvé prezentovány 5. listopadu v Plzni na utkání Česko - Makedonie. „Chystáme také spuštění nového webu Českého svazu házené a větší rozhýbání našeho kanálu na YouTube, ještě letos by se měla rozběhnout kampaň na Linkedin zaměřená na korporátní partnery a v březnu 2017 chceme spustit své stránky na Instagramu. Hodně budeme pracovat se sociálními sítěmi včetně Fabooku, kde můžeme docílit za přijatelné finanční prostředky zajímavý zásah,“ řekl Bendl. 

Podle něj se chce svaz do budoucna víc starat i o zábavu během utkání. „Chceme být nejatraktivnějším a nejzábavnějším míčovým sportem. V budoucnosti nepůjde jen o sport a jeho sledování, ale i o to, jak se přitom lidé pobaví, u letních olympijských her bývá nejsledovanější zahajovací ceremoniál, proto se v rámci našich projektů zaměříme i na diváckou zábavu,“ dodal.

Kromě Českého svazu házené existuje v Česku ještě Svaz národní házené, který reprezentuje trochu jiný, specificky český sport s pravidly, která jsou částečně odlišná od mezinárodní házené. Tento svaz byl právě kvůli této sportovní specifičnosti s pojmem česká házená historicky spojován, podle Bendla ale použitím názvu národní házená tento pojem uvolnil. Zavedení nové značky Český svaz házené s druhým svazem nijak nekonzultoval.