Česká pošta tiskne na SIPO reklamy

Nový inzertní formát České pošty je zamluven do konce roku. Využívá ho třeba Digi TV.

Státní podnik Česká pošta nabízí nově jako inzertní plochu přítisky s perforací na plošně šířených dokladech SIPO pro hotovostní platby. Od dubna je jimi možno oslovit domácnosti v celém Česku, cílit lze i jen na vybrané kraje. Pošta formát využije pro vlastní promo i pro komunikaci obchodních partnerů a externích inzerentů. Perforace umožní inzerát od dokladu odtrhnout.

Česká pošta uvedla, že letos už má veškeré reklamní přítisky obsazeny. „Do konce roku máme dohodu s téměř patnácti partnery, kteří projevili zájem o umístění své reklamy,“ uvedl na dotaz Médiáře mluvčí pošty Matyáš Vitík. „Cenu, kterou za kterou tuto službu zaplatili, vzhledem k obchodnímu tajemství smluvních stran nemohu sdělit,“ nebyl už konkrétní.

Jak vypadá reklama na předpisech SIPO od České pošty

Jak vypadá reklama na předpisech SIPO od České pošty

 

Jak vypadá reklama na předpisech SIPO od České pošty

Jak vypadá reklama na předpisech SIPO od České pošty

Konsolidovaný hospodářský výsledek České pošty před zdaněním činil za rok 2015 výše 302 milionů Kč. Výši zisku ovlivnilo i zaúčtování kompenzace státu za poskytování univerzální služby, kterou si stát u České pošty objednává. Podle novely zákona o poštovních službách představuje maximální výše kompenzace za rok 2015 částku 700 milionů Kč. „Novela poštovního zákona napravila do té doby nespravedlivý stav, kdy Česká pošta vykonávala základní služby objednané státem bez toho, aby za ně dostala zaplaceno,“ prohlásil generální ředitel pošty Martin Elkán.

Česká pošta se od roku 2013 pohybuje na plně liberalizovaném trhu. Ovšem s povinností univerzální služby, kterou na rozdíl od konkurence musí podle zákona vykonávat. Původní model úhrady nákladů na tuto službu přes kompenzační fond, do kterého by přispívali jak konkurenti, tak zejména Česká pošta, která by převážnou část kompenzace hradila sama sobě, se ukázal jako nefunkční.

Změna poštovního zákona zajistila státnímu podniku jistotu úhrady nákladů přímo ze státního rozpočtu. „Po sedmi letech jsme mohli zvýšit tarifní mzdy, investovat do poboček nebo do výměny počítačů, tiskáren a dalšího zařízení,“ prohlásil Elkán.