Česká pošta už potřetí hledá mediálku. Nabízí 50 milionů

Do loňského tendru se České poště přihlásila jen jedna agentura. Státní instituce se tak znovu pokouší najít nového partnera pro plánování a nákup prostoru v médiích.

Česká pošta. Foto: Profimedia.cz

Česká pošta. Foto: Profimedia.cz

Česká pošta vypsala už potřetí během dvou let veřejnou zakázku na plánování a nákup mediálního prostoru pro své reklamní kampaně. Hodnota zakázky, vypsané na dobu dvou let, činí 50 milionů Kč. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek.

Pošta požaduje od uchazečů složit garanci ve výši 50.000 Kč, že budou schopni plnit požadované služby. Dodavatelé také musí doložit, že už alespoň osmkrát naplánovali a nakoupili reklamu v médiích v objemu minimálně osm milionů Kč za jednu zakázku a že mají k dispozici realizační tým, který tvoří přinejmenším výkonný ředitel, account ředitel, account executive, mediální plánovač a mediální nákupčí. Průměrný roční počet zaměstnanců, kteří realizovali v minulosti podobné zakázky, by měl dělat minimálně 12 osob za poslední tři roky. Do tendru se lze hlásit do 29. června.

Potřetí během dvou let

Na této veřejné zakázce je trochu zarážející skutečnost, že Česká pošta ji vypisuje už potřetí během dvou let. Poprvé ji vypsala v červnu roku 2013. Toto výběrové řízení vyhrála přibližně po půl roce digitální mediální agentura Adexpres, ale tehdejší dosavadní mediální partner České pošty, agentura Médea, podal námitku a návrh na přezkoumání tohoto tendru k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Následně pošta coby zadavatel tuto zakázku zrušila.

Nový tendr vypsala v dubnu 2014. „Zadavatel však neobdržel žádnou nabídku, tedy ani nabídku od dodavatele Médea. Veřejná zakázka proto byla z tohoto zákonného důvodu zrušena,“ sdělil Médiáři mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podle něj tedy Médea není v současnosti mediální agenturou České pošty. „V současnosti je realizována veřejná zakázka Reklamní kampaně - nákup a
plánování reklamy v médiích. Ve lhůtě pro podání nabídek, kterou byl srpen 2014, obdržel zadavatel pouze jednu nabídku od společnosti VivaKi Czech Republic. S tímto uchazečem byla dne 10. listopadu 2014 uzavřena rámcová smlouva na dobu 18 měsíců s maximálním limitem 10 milionů Kč,“ uvedl Vitík.

Teď pošta vypisuje prakticky tutéž zakázku už potřetí. I nyní však přetrvává otázka, zda a jaké agentury do tohoto tendru půjdou. „Vzhledem k naši dosavadním zkušenostem se už o tohoto klienta určitě ucházet nebudeme,“ uvedl pro Médiář majitel Adexpresu Jan Galgonek

„O Českou poštu jsme se nikdy neucházeli, situace tam se nám zdála příliš jasná a výběrové řízení vyžaduje od agentur až moc energie na to, dělat někomu křoví,“ podotkl například ředitel mediální agentury Dentsu Aegis Media Petr Chajda. S Filipem Doubkem, obchodním ředitelem mediální skupiny Médea, se Médiáři zatím nepodařilo spojit.

K menšímu zájmu mediálních agentur přispívá zřejmě i to, že bývalá ředitelka České pošty Marcela Hrdá se stala v srpnu roku 2012 výkonnou ředitelkou Médey - v současnosti působí jako předsedkyně představenstva vydavatelství Empresa Media a ředitelka televize Barrandov. Oba tyto subjekty spojuje s Médeou osobnost podnikatele Jaromíra Soukupa, který je považován za jejich většinového vlastníka. Podle některých ohlasů z mediálních agentur si Hrdá v České poště udržela vliv. „Paní Marcela Hrdá je poradkyní ministra vnitra a z tohoto titulu se věnuje i poradenství v oblasti České pošty,“ řekl k tomu Vitík.