Česká televize nebude moci po roce 2024 čerpat z finančních rezerv

Radní schválili, že na účtech ČT do konce roku 2026 musí zůstávat nejmíň 700 milionů Kč.

Česká televize. Foto: Vojta Herout

Pokud Česká televize nedostane vyšší poplatek, bude se muset začít uskromňovat. Foto: Vojta Herout

Veřejnoprávní České televizi musí do konce roku 2026 zůstávat na účtech rezerva minimálně 700 milionů Kč, tedy tolik, kolik určovaly dosavadní plány do roku 2024. Rozhodli o tom radní, kteří dnes schválili dlouhodobé plány ČT na léta 2022 až 2026. Generální ředitel ČT Petr Dvořák v úvodu dokumentu konstatuje „financování médií veřejné služby je dlouhodobě neudržitelné a je nutné o něm vést veřejnou debatu“. Dvořák s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem volají po navýšení koncesionářských poplatků, s čímž počítá i stávající vláda, byť ne letos.

Nové dlouhodobé plány České televize varují, že nebude-li po roce 2024 poplatek zvýšen a současně televize nebude moci sahat do rezerv, čeká ji osekávání programu. „Česká televize bude muset významně přehodnotit rozsah poskytovaných služeb, počet provozovaných televizních programů i podporu českého sportu a české audiovize,“ stojí v dokumentu.

Finanční rezerva vznikla po roce 2008 po zvýšení koncesionářských poplatků při přechodném zachování rozsahu reklamních příjmů. Její výše dosáhla zhruba tří miliard korun a ČT ji poté v dalších letech podle plánů postupně rozpouštěla zejména na investiční akce, například stavbu nového televizního studia v Brně, či digitalizaci.

Televizní poplatek od roku 2008 činí 135 Kč měsíčně, dlouhodobé plány předpokládají, že v roce 2026 bude mít vzhledem k inflaci reálnou hodnotu 87 Kč. Na problém inflace dnes upozorňoval i místopředseda Rady ČT Pavel Kysilka. „Letos z poplatků desetiprocentní inflace ukrojí, co se v minulosti za čtyři roky,“ vypočítal. A vyzval, aby radní přišli v otázce poplatků se společným stanoviskem, s nímž by mohli apelovat na poslance.

Dnes schválené plány říkají, že ČT má mít koncem letoška na účtech nejmíň 884 milionů Kč, na konci příštího roku 753 milionů Kč a v závěru roku 2024 pak 700 milionů Kč. Níž v letech 2025 a 2026 už jít nesmí. Radní René Kühn s poukazem na inflaci prohlásil, že by v roce 2026 mohla stačit rezerva 500 milionů Kč. „Nepřijde mně rozumné takhle dopředu konstatovat výši 700 milionů Kč. Plány se můžou změnit, nejsou pro budoucí roky úplné dogma, přesto by mně vyhovovaly různé varianty,“ vysvětloval Kühn. Hlasovalo se ale pouze o jediném návrhu. Kühn se jako jediný proto zdržel, zbývajících sedm přítomných radních hlasovalo pro schválení.

Není přitom jasné, zda je usnesení v souladu se zákonem. Jak na sociálních sítích upozornil novinář Filip Rožánek, dlouhodobé plány musí dle zákona schvalovat většina všech radních. Těch má být ze zákona 15. Aktuálně jich je ale pouze devět, šest volných míst teď poslanci teprve plánují obsadit.

Radní proto pracují s výkladem, kdy všemi radními míní všechny zvolené. Vedení televize má ovšem takovou interpretaci za problematickou. „Dlouhodobě upozorňuji radu na to, že pojetí usnášeníschopnosti, kterým se nyní řídí, může být nezákonné. Chápu, že rada má nyní devět členů a že některá jednání vyžadují větší úsilí, ale to nemůže být omluvou pro to, aby si rada zákony přizpůsobovala nebo přijímala rozhodnutí v rozporu s nimi,“ napsal Médiáři ředitel ČT Dvořák.

Výstavba nové budovy zpravodajství už za rok 

Budova zpravodajství České televize. Foto: Vojta Herout

Stávající budova zpravodajství České televize byla postavena na konci 70. let 20. století, je ve špatném stavu a dnešnímu provozu přestává stačit. Foto: Vojta Herout

Radní také přijali usnesení, že nově nebudou dlouhodobé plány aktualizovat každého půl roku jako dosud, ale jen jednou za rok. Příští aktualizace má přijít nejpozději v srpnu 2023. Patrně to ale bude dřív. Dnes přijatý dokument totiž nepočítá se záměrem na výstavbu nové budovy zpravodajství. Ten management ČT představil už na minulém zasedání rady, do plánů se ale posléze nedostal, protože radní postrádali podrobnější informace. Ty vedení České televize dodá nejpozději na přespříštím zasedání, řekl dnes generální ředitel Dvořák. 

„Očekávám, že materiál rada vezme na vědomí a my začneme připravovat soutěž,“ oznámil Dvořák. Záměr by se podle něho měl ještě letos objevit i v aktualizovaných dlouhodobých plánech. Počítá totiž, že bude součástí rozpočtu na příští rok. „Na podzim dostanete návrh rozpočtu na rok 2023 a jsem přesvědčen, že na 80 % bude součástí plán na rekonstrukci budovy zpravodajství,“ říkal šéf ČT radním.

Obecný plán počítá s tím, že by nová budova měla stát na místě dnešních filmových laboratoří v Praze na Kavčích horách. Výstavbu by měla doprovázet i rekonstrukce stávající budovy. Samotná rekonstrukce by ale podle vedení televize nestačila, protože budova nevyhovuje prostorově a hlavně ji není možné přestavovat, když se z ní nepřetržitě vysílá. Projekt by neměl vyjít na víc než 350 milionů Kč. Přitom management počítá i se scénářem, že poplatky nebudou do roku 2024 navýšené.

„Stabilizační“ a „rozvojové“ navýšení poplatků

Dlouhodobé plány jmenují dvě varianty navýšení koncesionářských poplatků - stabilizační a rozvojovou. Takzvané stabilizační navýšení na celkem 150 Kč odpovídá reálné hodnotě poplatku v roce 2012. „Za těchto finančních podmínek by Česká televize mohla vykonávat činnosti odpovídající stávajícímu rozsahu, včetně potřebných investic do obnovy technologického zázemí,“ stojí v plánech.

Navrhují také „rozvojovou variantu“ s měsíčním poplatkem ve výši 188 Kč. Tolik by měl činit letos, pokud by byla započítána inflace. „Za těchto předpokladů by Česká televize mohla rozšířit své služby poskytované obyvatelům České republiky a měla by možnost čelit vzrůstající lokální i globální konkurenci na poli televizní a filmové tvorby,“ říká dokument.

Zatím jediný veřejně známý návrh novely zákona o televizních poplatcích počítá se zvýšením poplatku na 150 Kč.