Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Česká televize nemá z pohledu nových médií žádné komerční ambice

Komerční aktivity České televize v oblasti nových médií jsou mizivé, a přesto jsme připraveni je dál omezovat, píše generální ředitel ČT Jiří Janeček.

Jiří Janeček. Foto: Česká televize

Jiří Janeček. Foto: Česká televize

Úspěch se neodpouští a Česká televize je v oblasti digitalizace úspěšná. Odtud pramení základ diskusí o nových médiích a rozsahu služeb, které jejich prostřednictvím Česká televize poskytuje.

Pro ČT nejsou aktivity v této oblasti jednorázovou kampaní, která spadla z nebe. Když na konci roku 2004 předložil šéf nově vzniklého Programu digitalizace ČT koncepci komplexní digitalizace ČT, byl management do určité míry zaskočen. Základní vize byla zcela odlišná od, do té doby uplatňované, představy pouhé změny distribuce signálu.

Základem byla totální změna mediálního prostředí a vznik multiplatformního digitálního vysílacího prostoru, kde se jednotlivé technologie doplňují a zastupují. Byla to představa digitálního vysílacího prostoru, který bude plně pokrývat divácké portfolio, jenž se bude pod vlivem digitalizace zásadně fragmentovat a diverzifikovat, a vize technologické derivace programového obsahu pro jednotlivé vysílací platformy.

Nakonec jsem koncept schválil. Při úrovni tehdejších znalostí to byl odvážný krok. Bylo to ale extrémně dobré rozhodnutí. Tahle strategie dnes a denně prokazuje svoji životaschopnost. Sedm let na základě této vize systematicky budujeme tento nový vysílací prostor a všechny naše aktivity jsou navzájem propojeny – satelitní vysílání, terestrické vysílání, kabelové vysílání, iVysílání, video služby, aplikace pro mobilní zařízení, HbbTV. To vše je vysílací prostor, ve kterém se pohybuje vysílání ČT.

Pro Nová média nevytváříme žádný nový obsah. Vždy se vychází z existujícího. I vznik divize Nových médií je krokem, který byl součástí strategie z roku 2004 a byl směrován na období, kdy Program digitalizace bude končit a kdy tyto aktivity musí převzít standardní organizační struktura ČT, a tou jsou právě Nová média.

Cílem není komerční úspěch, podnikání a prodej reklamy. Nová média rozhodně nemají být náhradou za ukončení reklamy v běžném vysílání ČT. Cílem je veřejná služba poskytovaná na všech relevantních distribučních platformách. Samozřejmě ve formě, která té které platformě odpovídá. Nová média jsou v současné situaci evidentně součástí vysílání ČT a zároveň i doplňkem rozšiřujícím služby spojené s vysíláním ČT. Nad tento rámec nehodlá ČT jít.

Nová média jsou samozřejmě i nutným marketingovým a informačním nástrojem oslovujícím uživatele těchto nových platforem. Bez integrace vysílání a nových médií by televize skomírala.

Vše, co ČT dělá, dělá navíc s maximální ekonomickou efektivitou. Soustřeďujeme se na nízkorozpočtové pilotní projekty ověřující možnosti té které technologie a implementujeme jen to životaschopné. Celkové náklady na Nová média nedosahují ani 0,5 % celkových nákladů ČT. Je to špičková efektivita.

Komerční aktivity ČT v oblasti Nových médií jsou mizivé, a přesto jsme připraveni je i nadále omezovat. Otázkou tedy je, proč takový povyk?

Odpověď je jednoduchá. Komerční média hrubě podcenila důsledky komplexní digitalizace mediálního prostoru. Printy byly přesvědčeny o své nesmrtelnosti a televize se soustředily jen na zpomalování terestrické digitalizace. Hájily a dosud hájí svůj analogový distribuční monopol. Podržely si onu scestnou strategii digitalizace jako prosté změny distribuce signálu.

Dnes jsou všichni zaskočeni. To, co jsme věděli již v roce 2005, najednou objevují až dnes. Za ČT je sedm let tvrdé práce a díky tomu má náskok. S minimálními náklady maximální výsledek. Díky našim zkušenostem vidíme, do jakých slepých uliček se komerční média vydávají, jaké sumy vynakládají s mizivým výsledkem. Znovu se potvrzuje, že dobrá strategie skoro nic nestojí a hodně ušetří.

Česká televize se nesnaží v oblasti Nových médií konkurovat komerci. Má však smůlu v tom, že jí nastavuje zrcadlo, ve kterém je vidět, že česká komerční média digitalizaci příliš nezvládají. Na takovou skutečnost jsou možné jen dvě reakce. Dohnat ztracený čas, vytvořit životaschopnou strategii a začít ji intenzivně realizovat anebo rozbít zrcadlo. To druhé je jednodušší a lacinější. Odtud pramení snaha vytvořit z Nových médií ČT problém, byť reálně neexistuje.

Podtrženo, sečteno. Česká televize nemá z pohledu Nových médií žádné komerční ambice. Česká televize nevytváří speciální obsah, veškeré její aktivity souvisí s vysíláním a Nová média jsou doplňkovou službou a marketingovým a informačním nástrojem souvisejícím s vysíláním ČT. Tak tomu bude i v budoucnu.

Autora o tento text požádala redakce Médiáře, v rámci snahy rozpoutat diskusi o podobě budoucí koexistence veřejnoprávní a komerčních televizí. Na totéž téma Médiář nabízí pohled generálního ředitele Novy Jana Andruškabývalého šéfa Novy Petra Dvořáka a přinese názor televize Prima Marka Singera.