Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Česká televize opět hledá nové PR partnery

Veřejnoprávní televize nabízí třem PR agenturám 9,8 milionu Kč za čtyři roky práce.

Česká televize vypsala znovu tendr na strategické poradenství a další služby v oblasti PR, přičemž se chce zaměřit zejména na komunikaci přes online platformy. Jde o opakovanou veřejnou zakázku, předchozí, vypsaná letos v dubnu, byla zrušena.

„V předchozí zakázce jsme dostali pouze dvě nabídky a jedna z nich musela být vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. K hodnocení tak zůstala jediná nabídka. Smyslem zakázky ale bylo uzavřít smlouvu se třemi dodavateli pro následné konkrétní služby. Tím, ze zůstala jediná nabídka, bylo nutné zakázku zrušit a vypsat znovu,“ sdělila Médiáři mluvčí České televize Alžběta Plívová.

V novém tendru se tak oproti tomu předchozímu nic zásadního nemění: opět jde o rámcovou smlouvu se třemi účastníky na čtyři roky za 9,8 milionu Kč. Do výběrového řízení se lze tentokrát hlásit do 15. srpna. 

Od roku 2012 zajišťovala mediální servis a PR pro Českou televizi agentura Bison & Rose a poradenské služby Pan Solutions. Podle mluvčí ČT Alžběty Plívové však šlo tehdy o zakázku s odlišným předmětem plnění.