Česká televize si začíná měřit naplňování veřejné služby

Hodnocení spokojenosti má být protiváhou ke klasickému měření sledovanosti, jež ukazuje hlavně zájem většinového diváka.

Objektivitu, důvěryhodnost i rozmanitost ve vysílání má zhodnotit nový průzkum České televize, tzv. tracking, který začal fungovat v tomto měsíci. Výzkum je součástí metody RQI (z anglického reach, quality, impact), kterou ČT po vzoru britské BBC začala zčásti používat loni na podzim.

ČT novou metodiku měření kvality vysílání představila na dnešním setkání s novináři. Projekt se začal v televizi chystat před rokem, první vlna trackingu startuje teď v listopadu. První meziroční srovnání vybraných ukazatelů za roky 2011 a 2012 by mělo být k dispozici v únoru 2013. Výsledky nového průzkumu chce ČT prezentovat jednou za půl roku.

„Zatím měříme první tři kritéria [reach, quality, value - pozn. red.]. Co se týče čtvrtého, v zahraničí zvaného value, to upravujeme tak, abychom je dokázali ‘protáhnout’ do účetních dat České televize. Předpokládám, že příští rok bychom měli měli mít k dispozici výstupy všech čtyř parametrů,“ řekl Médiáři generální ředitel ČT Petr Dvořák, už v říjnu při představení popularizačních spotů k peoplemetrům.

Hodnocení spokojenosti má být protiváhou ke klasickému měření sledovanosti, které ukazuje především zájem většinového diváka. Mezi posuzované oblasti se řadí rozmanitost názorů prezentovaných ve vysílání, podávání pravdivého obrazu skutečnosti a objektivita, všestrannost a vyváženost informací.

Britská metoda RQI, jejíž zkratka se skládá z anglických slov reach (zásah), quality (kvalita) a impact (dopad), hodnotí zásah pořadů a žánrů v rámci jednotlivých diváckých skupin, kvalitu kanálů, žánrů a pořadů a dopad pořadů na diváckou obec. Výzkumy uspokojení široké skupiny diváků doplňují elektronicky měřenou sledovanost a monitoring nových médií, tedy sledovanosti na internetu.

ČT chce novým způsobem hodnocení vysílání inspirovat i další veřejnoprávní televize v rámci střední Evropy. „To, že se nám to podaří definovat, mohou ostatní ty principy začít využívat, můžeme být inovátorem v rámci tohoto prostoru,“ řekl dnes generální ředitel ČT Petr Dvořák.

ČT zároveň inovovala výzkum DKV (Denní kontinuální výzkum), v rámci kterého navýšila počet respondentů ze 750 na 1000. Ti budou vysílání ČT nově hodnotit na škále od jedné do deseti místo stávajících pěti, kde nejvyšší číslo znamená nejlepší hodnocení.

Sdílejte