Česká televize spouští ČT1, ČT2 a ČT Sport v HD v Pařízkově pozemní síti

Minimálně čtyři roky budou veřejnoprávní programy v HD vysílat v soukromé síti Radima Pařízka.

V den, kdy si Česká televize připomněla 60. výročí svého pravidelného vysílání, zahájila vysílání stanic ČT1, ČT2 a ČT Sport ve vysokém rozlišení obrazu (HD). Od 1. května je šíří v Regionální síti 7 společnosti Progress Digital mediálního podnikatele Radima Pařízka. Dohodu s ní ČT uzavřela ve středu. Na přelomu srpna a září se v téže síti objeví i chystané kanály pro děti ČT 😀 a kulturní ČT Art, oba ve standardním rozlišení.

Dosah regionální sítě 7

Dosah regionální sítě 7. Kliknutím zvětšíte

Podle údajů televize bude signálem pokryta většina (přes 70 %) území České republiky, bílá místa ovšem částečně zůstávají na severu Čech a Moravy.

Využít Pařízkovu síť se management ČT Petra Dvořáka rozhodl po konzultacích s Českým telekomunikačním úřadem a operátory, a to do doby, než bude známo celkové řešení pozemního vysílání po roce 2015. Dnes zahájené vysílání podle televize funguje v takzvaném zkušebním provozu, „dočasnost“ má ovšem trvat minimálně čtyři roky - do roku 2017, kdy už mají být známé výsledky jednání kolem přidělování kmitočtů.

„Vzhledem k tomu, že Českou republiku čeká nové kolo kmitočtového plánování, jehož cílem má být uvolnění dalších kmitočtů dosud sloužících televiznímu vysílání a jehož první výsledky mohou být známy až po roce 2015, nebylo možno dále vyčkávat na definitivní řešení problému terestrického vysílání. ČT se proto rozhodla dočasně do roku 2017 využít dostupných regionálních sítí či kmitočtů různých poskytovatelů. Základem tohoto řešení je využití části Regionální sítě 7 jako rozšíření možností existujícího multiplexu veřejné služby,“ prohlásila doslova ČT.