V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Česká televize titulkuje pro neslyšící i přímé sportovní přenosy na ČT4

Česká televize pracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni na zavedení nové metody titulkování pořadů pro neslyšící, která by mohla vyřešit problém opatřování titulky pro neslyšící u sportovních přímých přenosů na ČT4, kde to u takových živých pořadů je dlouhodobě problém.

Petr Dvořák s neslyšícími. Foto: ČT

Generální ředitel České televize Petr Dvořák svolal na čtvrtek 14. června na Kavčí Hory pracovní setkání, které se zabývalo problematikou opatřování pořadů titulky pro osoby se sluchovým postižením. Na setkání chtěli odborníci a management České televize diskutovat se zástupci Ministerstva kultury ČR, Rady České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, s politickými reprezentanty, zabývajícími se mediální problematikou, zástupci sluchově postižených a akademickou sférou, která vyvíjí nové technologické formy podpory diváků se specifickými potřebami. Foto: ČT

Narozdíl od tří ostatních pořadů se tak na Čtyřce nenaplňuje zákonná kvóta 70 % titulků, skrytých či otevřených (zároveň 2 % titulků by měla televize veřejné služby vyrobit v českém znakovém jazyce nebo simultánně tlumočit do českého znakového jazyka).

Službu, založenou na automatizovaném rozpoznávání řeči, poskytuje ČT od prosince 2010. Díky stínovému řečníkovi ČT opatřuje titulky diskusní pořad Otázky Václava Moravce a interaktivní pořad Hydepark. Na letošních šampionátech v hokeji a fotbalu zkouší takto vybavit sportovní pořady.

„Stínový řečník, což je speciálně vycvičený slyšící člověk, dostává kódovanou telefonní linkou zvuk do Plzně přímo z Kavčích hor s dvouvteřinovým předstihem. Namluví obsah překladu do notebooku, ve kterém je nahraný systém, jenž dokáže mluvený projev převádět na titulky. Řečník musí zajistit, aby byl zajištěn sémantický obsah dialogu, doplní interpunkci a systém pak odešle signál zpět do ČT, kde se titulky rovnou řadí pod vysílaný obraz,“ popisuje metodu vedoucí katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni Josef Psutka.

ČT ve vysílání používá pro neslyšící i další technologie - předvyrobené skryté titulky, živé skryté titulky, automatizované živé titulky, titulky v obraze a tlumočníka do znakového jazyka v obraze.