Česká televize zvažuje, že zpoplatní část iVysílání

ČT zkoumá budoucnost služby, kterou v současné podobě „není možné efektivně rozvíjet“.

Veřejnoprávní Česká televize se zabývá možným zpoplatněním části svého online videoarchivu iVysílání. Televizním radním to při zasedání minulý týden řekl generální ředitel ČT Petr Dvořák. První část nové verze iVysílání podle něho televize plánuje spustit v polovině příštího roku. „Vývojový tým pracující na novém iVysílání má zadání, aby zkoumal veškeré možnosti monetizace. Součástí je i klasický paywall. Abychom mohli část produktu, pokud se rozhodneme, dát jako placený,“ řekl Dvořák. Podle něj bude mimo jiné záležet na posouzení, zda by tak nedocházelo k takzvané nedovolené podpoře. Archiv pořadů odvysílaných na obrazovce České televize je nyní uživatelům k dispozici zdarma, před videem se promítají videoreklamy.

Šéf ČT odpovídal na výzvu radního Pavla Kysilky. Někdejší generální ředitel České spořitelny téma zpoplatnění streamingu otevřel v rozpravě o dlouhodobých plánech televize do roku 2024. „Únik zejména mladé generace k neplacené konzumaci obsahu může být dramatický. Šlo by o další negativní zásah do příjmů televize,“ prohlásil Kysilka s odkazem na neodvratný nárůst podílu lidí, kteří obsah streamují. Hrazení koncesionářských poplatků, které jsou stěžejním zdrojem příjmů veřejnoprávní televize, je přitom ze zákona podmíněno vlastnictvím televizního přijímače. Vstup na iVysílání není podmíněn tím, aby uživatel byl zároveň koncesionářem, tedy aby prokázal, že za televizi platí.

Dvořák se Kysilkou shodli, že otázkami zpoplatnění svého online vysílání se bude vedení televize zabývat společně s radními na zvláštním semináři, kde proberou i zkušenosti ze zahraničí.

iVysílání funguje v současné podobě od roku 2011 a podle loňské výroční zprávy ředitelky marketingu a nových médií ČT Denisy Kollárové „již nenaplňuje současné produktové a zejména technologické požadavky a není jej v podstatě možné efektivně rozvíjet“. Součástí nové verze mají být i pořady a seriály určené pouze pro web, potvrdil Médiáři Filip Platoš z tiskového oddělení ČT: „Počítáme i s dílčím zapojením web-only pořadů.“ Televize na ně poprvé vypsala výběrové řízení na konci roku 2019. Možnosti zpoplatnění Platoš nekomentoval.

„Originální online-only obsah znamená pro ČT možnost cíleně oslovovat nová publika. Podporujeme experimenty a vyhledáváme nové způsoby narace. Na vyprávění a jeho formě se vedle kameramanů a střihačů mohou podílet také programátoři, designéři uživatelské zkušenosti (UX) nebo online datoví analytici,“ stojí v manifestu online tvorby zveřejněném letos v lednu Českou televizí.

Základní principy vývoje originálního online obsahu v ČT

  1. Více menších publik

Originální online-only obsah znamená pro ČT možnost cíleně oslovovat nová publika.Nejen obligátně zmiňované mladé diváky, ale i subkultury, minority či jinak ohraničené skupiny napříč společností a s nimi spojené kulturní a zájmové oblasti (žánry, témata, motivy, kauzy atp.). Zaměřením námětů na konkrétní cílové skupiny nesledujeme samotnou „okrajovost“ či umělecký exhibicionismus, ale obecně příležitost věnovat se paralelně více menším publikům skrze více typů cíleně tvořených obsahů — v součtu pak ideálně českému publiku jako celku. Cílem je tvořit autentický obsah zevnitř různých mikrosvětů pro ně samotné a zároveň do nich dát zvenčí nahlédnout všem ostatním. Nehledáme přitom prostou tematizaci motivů, ale kreativní a inovativní způsoby vyprávění, které mluví jazykem svých publik. Takto vyvíjené koncepce pořadů pak mohou pomáhat bořit kulturní stereotypy, pronikat sociální bubliny a plnit veřejnoprávní poslání ČT.

2. Ústřední kvalitou je autenticita

S užším vymezením témat a žánrů a orientací na nová (ve smyslu jinak a úžeji definovaná, nikoliv pouze dosud neoslovená) publika souvisí i výrazně vyšší důraz na autenticitu námětu, jazyka, sdělení i protagonistů pořadu. Na straně tvůrců to předpokládá znalost prostředí a hlubší zájem o dané téma, které hrají větší roli než předchozí tvůrčí zkušenost. Autenticita je dominantním kritériem kvality, které v mnoha ohledech převažuje kritéria standardní (řemeslné zpracování, předchozí kariérní úspěchy). Ačkoli je v poslední době autenticita často zmiňovaný termín, který pro komerční subjekty funguje jako zaklínadlo, je na ni potřeba nahlížet jinak než jako na trend — spíše jako na proměnu ve způsobu komunikace. Autentický projev a obsah výrazně prohlubuje důvěru diváka vůči pořadu, jeho sdělení a instituci, která toto sdělení zastřešuje — tedy ČT.

3. Otevřené formy

Podporujeme experimenty a vyhledáváme nové způsoby narace. Internet a jeho metatextualita vybízejí k novým asociacím a interakcím. Krom videa lze mluvit textem, statickým obrazem, využívat stávající nebo navrhnout nové interaktivní prvky. Není nutné držet jednu stopáž, zvukovou stopu, pravidelnost premiér, tón vyprávění; proměňovat se může i cílené zaměření na určité publikum (změna nálady vyprávění, prolínání žánrů atd.). Videoplatforma ČT je novým námětům otevřená, a to i technologicky. Na vyprávění a jeho formě se vedle kameramanů a střihačů mohou podílet také programátoři, UX designéři nebo online datoví analytici. Vítáme (technicky proveditelné)experimenty, kdykoli se díky nim podaří umocnit nebo rozvinout sdělení.

4. Sdělení před nákladnou výpravností

Online obsah je primárně určený pro internet, ne pro kina nebo on–air TV vysílání. Technické požadavky na výrobu jsou proto jiné, v základu nižší. Tyto volnější formální mantinely nabízejí a vyžadují nové přístupy k vývoji formátu i způsobů vyprávění.Nejde primárně o snahu ušetřit, ale o snahu rozvíjet tvůrčí kreativitu a inovace nezávisle na kvalitě vybavení a také mimo rámec klasické televizní a filmové estetiky. Z toho vyplývá i to, že tvůrci online obsahu nemusí být jen absolventi filmových škola zavedené značky, které se v mediálním prostoru již pohybují. Online tvorba ČT má ambici naplňovat funkci tvůrčího inkubátoru a nalézat potenciál i mimo jeho obvyklé zdroje.

5. Online = živě

Online prostředí je živé a umožňuje okamžitě reagovat, aktualizovat a velmi těsně tak svázat pořad s jeho publikem a popřípadě i s aktuálním děním. ČT chce tuto vazbu pěstovat. Koncepce pořadu a jeho základní témata a otázky musí vždy zůstat pevné, ale motivy a formální cesty k jejich vyjádření se mohou libovolně variovat. S časovou linií a jejími body můžeme pracovat nejen uvnitř, ale i kolem pořadu.Volba interaktivního nebo v čase vznikajícího formátu je však pro tvůrce závazek, znamená nabídku dialogu a ten vyžaduje zprostředkování odpovídající, včasné odezvy.

Zdroj: Česká televize