České pivo bojuje o svou znalost a mezinárodní výjimečnost

Potravinářská komora připravuje na léto pokračování kampaně na podporu Chráněného zeměpisného označení České pivo. Připraví ji McCann Prague.

Technologické postupy používané v zahraničí nejsou pro typ českého piva vhodné

Technologické postupy používané v zahraničí nejsou pro typ českého piva vhodné

Chráněné zeměpisné označení České pivo používá v současnosti čtrnáct pivovarů s téměř osmdesáti značkami piv. V současnosti přibývají dva až tři pivovary ročně. Velké pivovary toto označení už ve své většině mají. Mezi nejčastějšími uchazeči jsou pivovary střední. Potravinářská komora připravuje na léto pokračování celonárodní kampaně na zvýšení povědomosti o tomto označení.

„Pro nový projekt připravujeme širší spotřebitelskou soutěž zaměřenou na chráněná zeměpisná označení,“ uvedl rovněž Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory.

Nový propagační projekt by měl podle něj začít v létě. Od července by se tak měly opět objevit propagační aktivity s důrazem na ochutnávky v obchodech a na výstavách. „Chceme pokračovat i v mediální propagaci ve spolupráce s Gambrinusem a připravujeme velkou spotřebitelskou soutěž na sbírání značek. Propagační aktivity by se neměly výrazně lišit od minulosti, ale půjde o objemově větší kampaň,“ uvedl Koberna. Vítězem otevřeného výběrového řízení na její realizaci se stala agentura McCann Prague. Znalost značky České pivo podle Koberny stoupla za poslední dva roky z osmi na 11 %. Většina respondentů ji znala z obalů potravin a z televizních reklam, kde se kampaň na České pivo spojila s reklamními spoty Pivovaru Gambrinus, který patří do portfolia Plzeňského Prazdroje.

Ten se ke chráněnému zeměpisnému označení České pivo přihlásil jeden z prvních už v roce 2009. Podle sládka pivovaru Pavla Zítka nesou dnes toto označení všechna piva pivovaru Gambrinus, jak výčepní, tak lahvová, a pivovar hodlá rozšířit toto označení i na připravované novinky. Gambrinus podle Zítka investoval do znalosti tohoto označení víc než 15 milionů korun, jak prostřednictvím televizního spotu, tak formou soutěží. V reklamních aktivitách chce pokračovat.

Chráněné zeměpisné označení České pivo

Chráněné zeměpisné označení České pivo

Chráněné zeměpisné označení České pivo představuje podle zástupců Potravinářské komory mezinárodní uznání výjimečnosti kvality a specifických vlastností, které mu zápisem do seznamu Chráněných zeměpisných označení poskytla Evropská komise v roce 2008. „Zahraničí nám tuto ochranu nepřeje, a abychom ji udrželi, je třeba získávat další a další informace a analýzy, v čem se české pivo liší, uvedla Gabriela Basařová z Nadace České pivo. Tato nadace vznikla za účelem podporovat výzkum českého piva, který by dlouhodobě sledoval kvalitu českého piva a dodržování surovin a technologií.

Studii, která umožnila zápis českého piva, zpracoval Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Mimo jiné prokázala, že senzorické parametry českého piva (plnost, hořkost) se skutečně odlišují od piv zahraničních. Zeměpisné označení pak závazně stanoví surovinovou skladbu a způsob výroby českého piva, aby byly tyto vlastnosti a parametry zachovány. Označení může nést jakýkoli výrobek jakéhokoli výrobce, pokud splní specifikaci.

„Skutečnost, že se k tomuto označení přihlásily největší české pivovary, zachránila mimo jiné šlechtění českého sladovnického ječmene,“ uvedla Věra Hönigová z tohoto ústavu. „Udržitelnost českého piva je úzce spojená s udržitelností speciálních odrůd ječmene a chmele, a to na celonárodní úrovni,“ dodala.