V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

České úřady loni komunikovaly za 1,35 miliardy

Veřejné instituce komunikují častěji, přesto jen za procento celkových reklamních útrat.

Veřejné instituce v Česku investovalo do své komunikace v roce 2017 celkem 1,35 miliardy Kč, což je skoro o pětinu - o 18 % - víc než v předchozím roce 2016, kdy celková investice činila 1,14 miliardy. Ukázala to analýza společnosti CEEC Research pro Asociaci komunikačních agentur (AKA) a Asociaci public relations agentur (APRA). Jde o první roční čísla, asociace teprve loni začaly s vydáváním půlročních reportů.

Celková hodnota zadaných zakázek

Kategorie zakázek spadající výhradně pod reklamní a marketingové kampaně a služby rostly ještě rychleji. Zatímco za rok 2016 to bylo 151 zakázek v objemu 547 milionů Kč, loni stát a další veřejné instituce utratily 835 milionů Kč ve 225 zakázkách (nárůst o 52 %). Klesá přitom průměr finančního objemu na zakázku. Jinými slovy: úřady komunikují častěji a nejen prostřednictvím velkých kampaní. 

Reklamní a marketingové kampaně a služby

Zároveň významně poklesl počet veřejných výběrových řízení, která byla zrušena a nenašla vítěze. Zatímco v roce 2016 jich bylo 19 (v rámci reklamních a marektingových kampaní a služeb jen šest), loni jen 9 (respektive pět) a počet klesá každé pololetí, a to i přes významný nárůst zakázek celkově. Podle obou asociací je to pozitivní trend, který vypovídá o pokračující profesionalizaci úředníků odpovědných za komunikaci s občany.

Ředitelé AKA a APRA jsou předsvědčeni, že k tomu přispěla Metodika zadávání veřejných zakázek, respektive nabídka služeb certifikovaných, nezávislých odborníků. „Efektivní zadávání významně ovlivňuje ochotu renomovaných agentur se do veřejných výběrových řízení hlásit. Administrativně náročná výběrová řízení stojí dodavatele v nákladech stovky tisíc korun, které jim v případě zrušení tendru nikdo nekompenzuje,“ připomíní výkonný ředitel AKA Marek Hlavica.

Z hlediska podílu na celkových investicích do komunikace je to podle oborových asociací v evropském srovnání „velmi málo“. „V Česku činily investice do reklamních a marketingových kampaní v médiích jen za loňské první pololetí 38 miliard Kč, k tomu je náklady na nemediální reklamu přibližně v téže výši, veřejní zadavatelé se tedy v Česku podílejí na tomto objemu na úrovni jednotek procent,“ uvádějí AKA a APRA. Podle čerstvých dat z monitoringu reklamy Nielsen Admosphere se za reklamu v českých médiích loni utratilo přes 100 miliard Kč, výdaje na komunikaci úřadů tak představují jen něco přes jedno procento. „Standardu evropských zemí, kde stát a veřejné instituce patří k největším zadavatelům a podílejí se na těchto investicích ve výši 20 až 30 %, se Česko zdaleka neblíží,“ konstatují asociace agentur.