Česko je „cool“. Další kampaň CzechTourismu dodá Concept One

Úkolem nové kampaně je přilákat do Česka studenty a mladé cestovatele ze západní Evropy i ze sousedních zemí. Kampaň počítá i s využitím eventů na univerzitách.

Agentura Concept One vyhrála veřejnou zakázku České centrály cestovního ruchu - CzechTourism na realizaci nové mezinárodní kampaně propagující Českou republiku. Hodnota zakázky je přes 11 milionů Kč. V tendru rozhodovala ze 70 % cena, 20% váhu měla kvalita monitoringu a správy kampaní a 10 % kvalita realizace eventů na univerzitách.

Úkolem agentury bude realizovat marketingové aktivity včetně nákupu mediálního prostoru na cílových trzích, které tvoří Německo, Polsko, Rakousko, Francie, Španělsko, Nizozemsko, Velká Británie a Itálie. Kampaň navazuje na již vytvořenou kreativní a mediální strategii a má být v souladu s existujícími mediaplány. Jejím smyslem má být představit Českou republiku jako „cool destinaci pro mladé cestovatele“.

Dlouhodobá marketingová strategie Czechtourismu nese název Česko - země příběhů

Dlouhodobá marketingová strategie Czechtourismu nese název Česko - země příběhů

Concept One je agentura působící zejména na poli sportovního a event marketingu. V současnosti realizuje například projekt Mattoni FreeRun, který vzniká ve spolupráci této značky minerální vody a české běžecké ligy RunCzech. Agentura vznikla v roce 2002 osamostatněním divize zaměřené na sportovní marketing, která fungovala v rámci mediální agentury OMD. Název Concept One nese od léta roku 2009.

CzechTourism patří mezi nejaktivnější státní zadavatele veřejných zakázek v oblasti marketingové komunikace. Současná zakázka následuje krátce po vyhlášení výsledku dalšího tendru tohoto úřadu, jímž je výroba spotů motivujících turisty k trávení volného času v Česku. Tento kontrakt získala kreativní agentura Loosers.