V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Českou kvalitu zpropaguje opět Reid Creative

Agentura obhájila svou práci pro vládní program i pro letošní rok.

Česká společnost pro jakost si na zajištění mediální podpory a propagace národní politiky kvality v roce 2016 vybrala opět agenturu Reid Creative, se kterou spolupracovala doposud. Agentura vyhrála veřejnou zakázku, kterou společnost vypsala letos v lednu. Původní rozpočet činil 3,5 milionu Kč, konečná cena je 3.357.750 Kč.

Reid Creative vznikla v roce 2003, funguje jako akciová společnost. S Českou společností pro jakost spolupracuje dlouhodobě.

Národní politika kvality je vládní program, přijatý v roce 2000 s cílem vytvořit v Česku prostředí, „ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti“. Vrcholným orgánem české vlády, zaměřeným na podporu tohoto programu, je Rada kvality České republiky, kterou řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Česká společnost pro jakost coby zájmový spolek iniciovala vyhlášení programu Národní politiky kvality a funguje jako jeho sekretariát a informační centrum.

Součástí celého projektu je i vládní program Česká kvalita, jehož cílem má být odlišit důvěryhodné značky kvality od pseudoznaček a garantovat, že oficiální značka Česká kvalita byla udělena na základě ověření kvality výrobku a její držení podléhá pravidelné kontrole.

Značka Česká kvalita by měla garantovat nezávislou kontrolu

Značka Česká kvalita by měla garantovat nezávislou kontrolu