V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Český helsinský výbor kritizuje Rádio Svobodná Evropa kvůli pracovním smlouvám

  • ČTK
  • 06. 06. 2012 00:55

Český helsinský výbor kritizoval postup Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda, které podle něj uchazečům o zaměstnání předkládá pracovní smlouvy s nevýhodnou doložkou. Výbor je současně znepokojen tím, že české soudy neposkytly pracovnicím, které na doložku doplatily, účinnou ochranu.

Rádio Svobodná Evropa sídlí v nové budově u pražské stanice metra Želivského. Foto: Profimedia

Americké rádio sídlí v Praze v budově u stanice metra Želivského. Foto: Profimedia

Výbor ČTK sdělil, že se na něj obrátily dvě bývalé zaměstnankyně - Chorvatka Snježana Pelivanová a Arménka Anna Karapetjanová. „Obě ženy uzavřely s Rádiem Svobodná Evropa pracovní smlouvy s doložkou o volbě rozhodného práva, a to práva Spojených států amerických. S oběma zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr bez udání důvodů,“ uvedl výbor. Obě s tím nesouhlasily.

Podle výboru je případ problematický v tom, že RFE/RL by neměla v případě cizinců, kteří nejsou američtí občané, používat doložku o volbě amerického práva. Americké pracovní právo je podle výboru na případ smlouvy uzavřené s cizincem fakticky neaplikovatelné, neboť ochrany poskytované americkým právem se zaměstnanci mohou domáhat pouze tehdy, pokud vykonávají práci na území USA či v zahraničí, ovšem za podmínky, že jsou americkými státními občany.

Obě ženy se domáhaly ochrany soudní cestou. V případě Pelivanové soudy žalobě na neplatnost výpovědi nevyhověly, se stížností se proto obrátila na evropský soud pro lidská práva.

Karapetjanová podle výboru podala žalobu na určení neplatnosti výpovědi, ve níž poukazovala neplatnost doložky. Soudy její žalobu zamítly, Nejvyšší soud však oba rozsudky změnil a vrátil soudu prvního stupně. Soud pak rozsudkem v listopadu 2010 žalobě na neplatnost výpovědi vyhověl, a to z důvodu neplatnosti doložky. Odvolací soud se s názorem soudu nižšího stupně neztotožnil a rozsudek změnil tak, že žalobu zamítl. O věci nyní znovu rozhoduje Nejvyšší soud, přiblížil výbor.

Český helsinský výbor je přesvědčen, že české soudy by měly v těchto případech poskytnout zaměstnancům ochranu podle českých pracovněprávních předpisů.

Redakce RFE/RL sídlí v Praze a financují ji Spojené státy. Za úkol má RFE/RL podporovat šíření demokracie ve světě.