Český knižní trh meziročně narostl o 8 % na 8,6 miliardy Kč, titulů vyšlo o 5 % víc

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal každoroční Zprávu o českém knižním trhu.

Český knižní trh se v roce 2021 dostal na objem 8,6 miliardy Kč, což v meziročním srovnání představuje růst zhruba o 600 milionů, respektive o 8 %. Obrat prodaných tištěných knih dělal 8,1 miliardy (při témže růstu o 8 %), obrat audioknih a e-knih v součtu kolem 65 milionů (meziročně o 18 % víc). Ve své pravidelné Zprávě o českém knižním trhu to uvádí Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), spolek sdružující nakladatele, knihkupce, distributory a další subjekty s vydavatelskými útvary (vysoké školy, knihovny, ústavy), celkem 150 členů.

„Uvědomit si rok, kterého se zpráva týká, je tentokrát důležitější než kdy jindy. Zatímco se nacházíme uprostřed nové krize, v této zprávě se můžete dočíst, v jaké kondici český knižní trh přežil tu předchozí. V tom smyslu se tato zpráva dá číst optimisticky,“ uvádí předseda SČKN Martin Vopěnka v předmluvě zprávy. „Po poklesu v roce 2020 o zhruba 4 % knižní trh v roce 2021 vzrostl o 8 %, a vrátil se tak při započtení minulé inflace zhruba na hodnoty před covidem. Také počet vydaných knižních titulů se po výrazném poklesu v roce 2020 opět zvýšil, jakkoliv se nepřiblížil a asi už nikdy nepřiblíží k rekordním hodnotám. Výsledek roku 2021 vypovídá o schopnosti českého knižního trhu překonávat krize a také o stabilní čtenářské základně, kterou máme v české veřejnosti.“

„Zrychluje se trend uzavírání nezávislých knihkupectví, který je způsobený silnou konkurencí obchodů online, stárnutím majitelů knihkupectví a jejich odchodem do důchodu a v neposlední řadě také rychle se zhoršující ekonomickou situací. V Česku bylo v listopadu 2022 v provozu asi 570 kamenných knihkupectví, z tohoto počtu provozují největší maloobchodní řetězce 276 prodejen, tedy téměř 50 %,“ uvádí spolek. Největšími maloobchodními sítěmi jsou Kanzelsberger (63 prodejen), Levné knihy (58), Dobrovský (43), Luxor (40) a Kosmas (38), další mají 10 nebo míň.

Podle databáze Česká národní bibliografie (ČNB) svaz odhaduje, že v Česku bylo s vročením 2021 vydáno celkově 14.200 titulů. Oproti roku 2020, kdy to bylo kolem 13.500 titulů, se jedná o meziroční nárůst o 5 %. V loňské knižní produkci českých vydavatelských subjektů převažují knihy v češtině (86 %, 12.270 titulů), v cizojazyčné knižní produkci znovu dominovala angličtina.

Největším privátním vydavatelem knih zůstává Albatros Media (loni přes 1.500 vydaných titulů), následují Euromedia Group a Grada Publishing. Skupina Albatros loni ke svým 15 nakladatelským značkám přidala Mladou frontu (a letos navíc Garamond), Euromedia má 11 značek, Grada pět.