V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Český marketing je nemoderní, míní tuzemští marketéři

Tuzemskému marketingu chybí kreativita, zjistil čerstvý oborový průzkum agentury Millward Brown.

Tuzemští marketéři si zdejší marketing spojují s výrazy jako nemoderní, plný překážek, nemající výsledky, málo odborný, amatérský, v mnohem menší míře pak svůj obor označili za otevřený, přátelský, energický. Ukázal to aktuální průzkum Marketingového institutu a agentury Millward Brown, který třetím rokem mapuje trendy v českém marketingu. Jako respondenty tentokrát autoři projektu využili hlavně ředitele společností či vedoucí marketingových oddělení, kteří se v oboru pohybují v průměru deset let.

Jak respondenti hodnotí tuzemský marketing

Jak respondenti hodnotí tuzemský marketing

Aktuální šetření se zaměřilo například na kompetence marketérů či právě na vnímání marketingového prostředí samotnými marketéry. „Celkově vidí marketéři svůj obor jako celkem všední a nevidí v něm příliš mnoho kreativity,“ říká Luboš Rezler z Millward Brown.

Stále velí obchod

Na strategii firmy má podle respondentů stále největší vliv obchod, marketing je až za ním. V tomto se letošní výsledky nijak neliší od loňských. Pozitivní pro obor je zjištění, že po „úsporných“ letech by mělo do marketingových oddělení přitékat zase víc peněz, což potvrdila téměř polovina oslovených. Přidělené peníze pak marketingoví manažeři nejvíce investují do své mediální prezentace, do eventů, do PR a do vztahů se zákazníky. Ani navýšené rozpočty se však zatím příliš neprojevují v nabírání nových lidí.

Průzkum také zjišťoval, kde se dotazovaní marketéři vidí za tři roky. Čtvrtina by stále chtěla pracovat v marketingovém oddělení, ovšem na vyšší pozici. Zhruba pětina by chtěla podnikat a založit si vlastní marketingovou firmu. Fluktuace je v marketingu poměrně vysoká – průměrný zaměstnanec setrvá v jedné firmě čtyři roky.

Klíčový je online marketing

A jaké dovednosti dnes musí marketér mít? Za tři nejdůležitější „soft skills“ označili respondenti komunikační dovednosti, schopnost přesvědčit a manažerské dovednosti. Naopak na konci žebříku se umístilo zvládání mezilidských vztahů. Mezi „hard skills“ vede znalost online marketingu a analytické schopnosti.

Průzkum ukázal na rozpor mezi tím, čemu by se u nás marketéři chtěli věnovat a čemu se skutečně věnují. Nejvíce se věnují návrhům a vývoji komunikace, výběru komunikačních kanálů a strategii značky, ale raději by se víc zaměřili na zákaznické průzkumy a jejich analýzu.

Převládají junioři. Kde se budou učit?

Organizátoři průzkumu také zjišťovali, jak si čeští marketingoví manažeři stojí z hlediska svých kompetencí. Výsledky ukázaly, že tři čtvrtiny z dotazovaných mají při řízení marketingových aktivit „volnou ruku“, zbývající jedna čtvrtina se domnívá, že u nich rozhoduje spíše zahraniční centrála.

Téměř devět z deseti dotázaných se shodlo, že obor marketingu postupně omlazuje, že mezi pracovníky převládají spíše junioři. Paradoxem přitom je, že za nejlepší zdroj zvyšování kvalifikace označili respondenti sdílení zkušeností. Ty však junioři ještě neměli možnost nabrat.