Český rozhlas: Jdu svou cestou

Tisková zpráva Českého rozhlasu:

Na poslední dva měsíce letošního roku připravil Český rozhlas novou imageovou kampaň. Jejím cílem je představit veřejnosti rozmanitost nabídky, s níž se mohou posluchači ve vysílání Českého rozhlasu setkat, a základní pilíře, na nichž stojí rádio veřejné služby (informace, vzdělání a kultura). Ambicí projektu pod hlavičkou sloganu v podobě výroku čtyř hlavních protagonistů kampaně „Jdu svou cestou“ je zároveň oslovení mladšího publika, proto vedle tradičních media typů tvoří komunikační mix i trendové sociální sítě a prvky interaktivity.

„Český rozhlas je moderní, dynamicky se rozvíjející a technologicky vyspělé médium veřejné služby 21. století, z jehož kvalitní a rozmanité nabídky si určitě vybere každý posluchač. Nedílnou součástí našeho portfolia jsou i nové, přehlednější a obsahově bohatší webové stránky rozhlas.cz zahrnující také službu iRadio,“ říká ke kampani René Zavoral, ředitel Odboru komunikace a vnějších vztahů ČRo.

S vizuálem kampaně, kterou společně s Českým rozhlasem připravila reklamní agentura Nydrle Digital s.r.o., se během listopadu a prosince můžeme setkat v tištěných médiích i outdooru, mediamix zahrnuje internetové bannery na vybraných serverech i prezentaci na Facebooku.

„Významným komunikační kanálem celé kampaně je speciálně vytvořená mikrostránka www.jdusvoucestou.cz jako interaktivní platforma, kde si každý může vytvořit vlastní profil a sestavit si playlist jakéhosi vlastního vysílání ČRo podle svého vkusu a zároveň ho sdílet se svými přáteli. Do 5. prosince mají navíc uživatelé www.jdusvoucestou.cz možnost hrát o iPady a další ceny,“ dodává René Zavoral.

V první polovině listopadu zároveň probíhá roadshow po pražských vysokých školách, kde speciální promotým prezentuje projekt www.jdusvoucestou.cz studentům. Poděkování za spolupráci na tomto projektu proto také patří Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, ČVUT (Fakultě strojní a Fakultě dopravní), Univerzitě Karlově, České zemědělské univerzitě v Praze, HAMU a DAMU.

Prolistujte si prospekt kampaně

Bc. Eva Vencefrová
Vedoucí Oddělení komunikace
Český rozhlas

Sdílejte