Český rozhlas letos propustí nejmíň 100 lidí

Stovka propouštěných zaměstnanců představuje 7 % ze stávajících asi 1.500 pracovníků.

Z Českého rozhlasu bude muset v průběhu následujících měsíců odejít minimálně stovka zaměstnanců. Nyní má veřejnoprávní rádio zhruba 1.500 zaměstnanců. Vedení rozhlasu v čele s generálním ředitelem René Zavoralem propouštění zdůvodňuje snahou naopak těm, co zůstanou zvednout platy. „Český rozhlas přestává být z hlediska platů konkurenceschopný. Pokud chceme udržet kmenové zaměstnance a zároveň být schopní čelit situaci na trhu práce, musíme zajistit pracovníkům rozhlasu vyšší mzdy. Považoval bych za neodpovědné zatížit naše posluchače a českou veřejnost vyšším rozhlasovým poplatkem. Proto v současné době není jiné cesty, než provést optimalizaci pracovních míst a ušetřené finance pak vrátit zpět do personálního rozpočtu,“ sdělil na dotaz Médiáře generální ředitel rozhlasu Zavoral.

Zaměstnanci Českého rozhlasu podle něj mohou očekávat zvýšení mezd, ke kterému dojde ve dvou vlnách - první se uskuteční ve vybraných divizích na podzim, druhá pak do konce roku. Od ledna příštího roku 2019 je pak možné očekávat plošné navýšení mezd pro všechny zaměstnance Českého rozhlasu. Průměrná měsíční mzda ve veřejnoprávním rádiu loni činila 37.901 Kč.

Finance na růst platů se budou hledat právě v personální oblasti. Optimalizace pracovních míst se nyní bude týkat ze 3 % všech divizí, dalších 5 % pak budou muset uspořit vybrané úseky, jichž se dosud personální změny týkaly jen minimálně. Například ze zpravodajství, ve kterém pracuje 323 lidí, by mělo odejít 20 až 25 zaměstnanců.

„Náklady na lidi tvoří 59 % rozpočtu Českého rozhlasu. Každá jiná úspora v podobné výši, která je nyní plánovaná, by znamenala rušení velkých celků a omezení služeb, které Český rozhlas svým posluchačům nabízí,“ tvrdí Zavoral. Rozpočet Českého rozhlasu je letos stanoven jako vyrovnaný ve výši 2,253 miliardy Kč. Personální náklady činí celkem 1,16 miliardy, přičemž se skládají ze tří složek - jsou to jednak mzdové náklady včetně pojištění a sociálních nákladů, jednak ostatní příjmy fyzických osob (včetně DPP, DPČ a odměn Radě Českého rozhlasu), jednak honoráře vyplácené fyzickým i právnickým osobám. Zmíněných 59 % je částka personálních nákladů vztažená k výnosům bez účelově vázaných prostředků jako dotace či čerpání digifondu.

„Všichni zaměstnanci, kteří budou z Českého rozhlasu odcházet, budou mít možnost uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru a získat tak navíc dva průměrné měsíční výdělky nad rámec kolektivní smlouvy,“ doplnil ředitel. Pečlivě budou posuzovány všechny případy a optimalizace se nebude týkat pracovníků, kteří jsou v tíživé životní situaci či mají těsně před odchodem do důchodu. Všichni zaměstnanci v důchodovém věku mají také stále možnost využít motivačního programu k odchodu do penze, který jim zajišťuje výslužné podle odpracovaného počtu let.

Dalším důvodem pro nutné vytvoření úspor bude podle vedení rozhlasu „s velkou pravděpodobností“ novela o DPH, připravovaná ministerstvem financí. Kvůli tomuto legislativnímu kroku by mohl Český rozhlas přijít ve svém ročním rozpočtu o částku kolem 120 milionů Kč. V příštím roce tak bude pravděpodobně nutné finance šetřit i v dalších personálních položkách, jako jsou honoráře či DPP a DPČ a stejně tak i v dalších provozních nákladech.