“Zabíjet značky je dobré,” pravil v pátek na Marketing Festivalu Mark Ritson mimo jiné. Než bude možné jeho přednášku zakoupit na webu akce, doporučujeme jeho vystoupení z března a z října 2018 či z léta 2017 – v něčem stejná, v něčem podrobnější – i jeho starší pohled na sociální sítě.

Rozhlas vypsal tendr na reklamu a na výzkum

Veřejnoprávní rádio chce dát na reklamu 95 milionů Kč, na výzkum 22 milionů Kč.

Český rozhlas začal hledat poskytovatele reklamních služeb pro příští čtyři roky, který bude spravovat reklamní rozpočet v celkové výši 95 milionů Kč. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, z nichž jednu tvoří marketingové kampaně a druhou event marketing a komunikace. Na marketingové kampaně je vyčleněno 40 milionů Kč, na event marketing a komunikaci 55 milionů Kč. Informaci přinesl Věstník veřejných zakázek. Datum zahájení zadávacího řízení zatím nebylo zveřejněno.

Kromě služeb reklamní agentury poptává Český rozhlas také realizátora výzkumů. Ten by měl zajistit všechny hlavní typy výzkumů užívaných pro potřeby programu a marketingu Českého rozhlasu, které budou sloužit jako podklad pro tvorbu a úpravy programu a pro řízení značky Český rozhlas i jeho jednotlivých stanic. Odhadovaná výše této zakázky dělá 22 milionů Kč. Zadávací řízení by mělo být v tomto případě zahájeno 15. července 2016. Jedna část této zakázky zahrnuje CAPI, CATI a CAWI kvantitativní výzkumy, deníkové šetření a testování hudebních titulů, druhá kvalitativní výzkumy.