V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Český rozhlas má tendry za 63 a za 12,5 milionu

Veřejnoprávní rádio hledá reklamní a marketingové partnery pro příští čtyři roky.

Český rozhlas dnes upřesnil svou už dříve avizovanou veřejnou zakázku na zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb. Plánovaná hodnota zakázky činí 63 milionů Kč, přičemž rozhlas počítá s uzavřením čtyřleté smlouvy s jedním poskytovatelem služeb. Do výběrového řízení se lze hlásit do 5. září. 

Zakázka bude rozdělena do dvou částí: Tou první jsou celoplošné nadlinkové marketingové aktivity se zaměřením na strategii, kreativitu a implementaci, druhou pak regionální marketing zaměřený na eventy, produkci a další formy komunikace. Rozhodovací kritéria tendru tvoří stejnou měrou nabídková cena a případová studie. Rozhlas snížil původně plánovaný rozpočet, který dělal 95 milionů Kč.

Veřejnoprávní rádio také vypsalo opakovaně veřejnou zakázku na dodavatele reklamních předmětů, vyhlášenou poprvé letos v květnu. Její rozpočet i vstupní podmínky zůstaly nezměněny: Opět jde o 12,5 milionu Kč, přičemž by mělo jít o uzavření čtyřleté rámcové smlouvy s nejvýše deseti uchazeči, kteří podají nabídku a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na prvním až desátém místě. Do tendru se lze aktuálně hlásit do 25. července.