V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Český rozhlas obesílá 200 tisíc lidí, kteří platí za ČT, ale ne za rádio

Český rozhlas v těchto dnech prostřednictvím sdruženého inkasa SIPO České pošty oslovuje přes 200 tisíc koncesionářů, kteří hradí televizní poplatek, ale ne rozhlasový. V dopise nabídne možnost přihlásit se k pravidelným platbám přes mobil, pomocí SMS.

Povinnost přihlásit se k placení rozhlasového poplatku má ze zákona každý, kdo vlastní či drží rozhlasový přijímač. Fyzické osoby platí poplatek jen z jednoho přijímače, a to i v případě, že jich vlastní více. V rámci společné domácnosti platí poplatek pouze jeden její člen.

Podle zákona je koncesionářem každý odběratel elektřiny, pokud čestně neprohlásí, že rádio nebo televizi nemá. Rozhlas proto porovnal databázi České televize, aby zjistil, které domácnosti neplatí jemu.