V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Český rozhlas obešle kvůli poplatku za rádio 20 tisíc majitelů televizorů

Rozhlasovým přijímačem je vedle běžného rádia též televizor, autorádio, mini věž, radiobudík nebo počítač s FM či DVB-T tunerem.

Český rozhlas osloví začátkem prosince 20 tisíc poplatníků televizního poplatku, kteří ale neplatí rozhlasový poplatek. Jedná se o další akci Českého rozhlasu, která má za cíl zvýšit počet rozhlasových poplatníků a upozornit veřejnost na zákonnou povinnost. Využije k tomu databázi, kterou sdílí s Českou televizí.

„Chceme upozornit zejména mladší generaci na to, že i televizor nebo počítač s příslušným tunerem je rozhlasovým přijímačem a jeho majitel tak má povinnosti platit rozhlasový poplatek,“ uvedl Ladislav Musil, náměstek pro správu a provoz Českého rozhlasu.

V dopise Český rozhlas adresátům nabízí několik možností, jak se přihlásit k poplatku, který v současnosti činí 45 korun měsíčně. Patří mezi ně zaslání SMS, přihlášení se přes www.rozhlasovypoplatek.cz nebo na přepážce kterékoliv pobočky České pošty.

Povinnost přihlásit se k placení rozhlasového poplatku má ze zákona každý, kdo vlastní nebo drží rozhlasový přijímač. Fyzické osoby platí poplatek pouze z jednoho přijímače, a to i v případě, že vlastní přijímačů více. V rámci společné domácnosti platí poplatek pouze jeden její člen. Rozhlasový poplatek činí 45 Kč měsíčně.

Rozhlasovým přijímačem je vedle běžného rádia též radiobudík, autorádio, mini věž nebo počítač s FM či DVB-T tunerem a stejně tak televizor se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání pozemního, satelitního i kabelového nebo programů kabelové televize.