„Český rozhlas Plus chce oslovit lapače informací“

„Považoval bych za úspěch 100.000 posluchačů denně,“ říká šéfredaktor Alexandr Pícha před startem nové podoby stanice Plus, čtvrtého celoplošného okruhu Českého rozhlasu.

Alexandr Pícha. Foto: Český rozhlas

Alexandr Pícha. Foto: Český rozhlas

Počínaje 2. listopadem bude mít Český rozhlas nový čtvrtý celoplošný okruh. Půjde o zpravodajsko-analytický kanál Český rozhlas Plus, který nyní vysílá každý den od 6 do 10 hodin a od 16 do 24 hodin a šíří se na středních vlnách a v digitálních sítích, na velmi krátkých vlnách (VKV) pak jen na frekvencích pražské Reginy. Posluchačům nové nabídne nonstop program mluveného slova. „Posluchači v aplikacích a na desktopech dávají přednost mluvenému slovu. Pokud rozšíříme ranní Plus na dopoledne a odpoledne, pevně věřím, že stoupne počet mladších posluchačů,“ říká čerstvý šéfredaktor stanice Alexandr Pícha v rozhovoru pro čtvrtletník Syndikátu novinářů České republiky Mediažurnál, který se svolením jeho redakce publikujeme.

Čím se Český rozhlas Plus odlišuje od ostatních stanic Českého rozhlasu a jaké posluchače se snažíte oslovit?

Stanice Český rozhlas Plus je zaměřena na aktuální publicistiku. Snaží se věci analyzovat do hloubky. Z tematických oblastí dáváme přednost politice, ekonomice, byznysu, kultuře, historii a vědě. Snažíme se oslovit posluchače, které bych zařadil do skupiny lapačů informací.

Stanice Český rozhlas Plus původně vycházela z bývalé české redakce BBC, zkuste porovnat dramaturgii těchto stanic.

Po formální stránce najdeme u obou stanic řadu podobností, ale určitě je rozdíl v přístupu. Zatímco v případě BBC se jednalo o zahraniční vysílání, reprezentovalo informační politiku Velké Británie, Český rozhlas Plus dělá čistě nezávislé vysílání s akcentem na českého posluchače. Podstatný rozdíl je v programové náplni, Plus není zaměřen jenom na politiku a aktuální dění v ekonomice, ale je zde řada pořadů, které se věnují vědě a technice. Připravujeme také třeba formát četby na pokračování, takové věci české vysílání BBC nemělo.

Během vašeho působení v pozici šéfredaktora má Českého rozhlasu Plus projít zásadní proměnou. Asi tou nejvýraznější bude přechod na vysílání na VKV. Co se pro Plus změní?

Znamená to, že budeme mít o dost mladší skladbu posluchačů, což je dáno technologickými důvody. Středovlnné přijímače má hlavně starší generace, protože dnes se takové přístroje už moc nevyrábějí. Věřím, že pro řadu posluchačů to bude úplně nová stanice, protože zatím bylo možné Plus naladit na VKV pouze v éteru v Praze. Tady má stanice určitě obrovský potenciál. V současnosti je Plus dosažitelný na internetu a v aplikacích, jde o nejdynamičtěji rostoucí stanici v nových médiích Českého rozhlasu. Částečně to bylo dáno tím, že se rozšířilo vysílání, jak ranní, tak odpolední. Hlavním důvodem je to, že posluchači v aplikacích a na desktopech dávají přednost mluvenému slovu. Pokud rozšíříme ranní Plus na dopoledne a odpoledne, pevně věřím, že stoupne počet mladších posluchačů.

Jak byste charakterizoval typického posluchače Českého rozhlasu Plus?

Sociologické studie ukazují, že nás budou poslouchat více muži. Půjde o lidi v sociologických „očkových“ kategoriích, to znamená, že pracují v rozhodujících pozicích a přispívají k tvorbě názorů. Jsou také situovanější. To předpokládají studie, na druhou stranu naše stanice nebude elitářská. Budeme poskytovat kvalitní informace a analýzy, ale nezaměříme se pouze na vrstvu nejvzdělanějších lidí. Analýzy budou tvořit jádro vysílání. To znamená, že lidem, kteří nemají čas nebo nechtějí znát podstatu věci, bude stačit třeba rychlé zpravodajství Radiožurnálu, kde je ale také zároveň kvalitní publicistika.

Nehrozí tedy, že si bude Plus konkurovat s Radiožurnálem?

Naopak, budeme se doplňovat. Například na Hlavní zprávy a publicistiku z Radiožurnálu budou ve vysílání Plusu přímo navazovat pořady Radiofórum nebo Názory a argumenty. A máme také rozděleny úlohy a tematické oblasti. Plus na rozdíl od Radiožurnálu vysílá pořady o vědě a téměř nevysílá o sportovních událostech. Radiožurnál zas vysílá hudbu a nevysílá pořady o historii. A tak bychom mohli pokračovat.

Jak velký nárůst posluchačů si slibujete?

Považoval bych za úspěch, kdybychom měli 100.000 posluchačů denně. Zatím jde o obrovskou magii, protože si musíme uvědomit, že do éteru vstupujeme jako úplně nová stanice VKV. Český rozhlas nemá tak vysoké prostředky na zaváděcí kampaň, jako mají soukromé stanice. Potrvá zhruba rok, než budeme moci říct, že to jsou výsledky, které odpovídají reálným možnostem stanice a že je stanice dostatečně etablovaná. Hodně bude záležet na propagaci stanice a kvalitě programu.

Kromě přechodu na VKV mají na Českém rozhlasu Plus nastat zásadní změny ve vysílání. Proč se k nim vedení Českého rozhlasu rozhodlo a co se konkrétně chystá?

Stanice mluveného slova, zaměřená zpravodajsky a analyticky, je ozdobou každého veřejnoprávního rozhlasu. Když se podíváte směrem na Západ, najdete takovou stanici třeba v sousedním Bavorsku, je to B5 aktuell. BBC má dokonce dvě takové stanice: BBC 5 Live, ta je zpravodajsky orientovaná, nebo BBC 4. Ve Spojených státech tento fenomén existuje od šedesátých let. Je na médiích veřejné služby, aby takovou stanici měla, protože zpravidla tyto stanice nemají tak vysokou poslechovost, jako mají hudební rádia. Na druhou stranu jsou finančně velice náročné, takže se do takového byznysu komerční rádia nepustí. A pokud se do nich pustí, dělají různé kompromisy ve formě reklam a podobně. Takže je určitě úlohou veřejnoprávního rozhlasu, aby vysílal kvalitní stanici nezávislou ekonomicky a politicky.

Jak se změní programová skladba Českého rozhlasu Plus?

Největší změnou bude, že vyplníme prostor mezi 10. a 16. hodinou, kdy se zatím nevysílalo. Celá akce reprezentuje velkou restrukturalizaci celého obsahu. Řadu pořadů nebudeme vysílat v původních časech a není to samoúčelné. Původní časy byly nouzově přizpůsobeny tomu, že jsme právě neměli zmíněný vysílací prostor. Dominantu zpravodajství budou tvořit polední hlavní zprávy, které budeme částečně přebírat od Radiožurnálu, stejné to bude se zprávami v 18 hodin a o půlnoci. Z Radiožurnálu si vezmeme zpravodajskou část s aktuální publicistikou, na tuto část už bude navazovat originální program Plusu. Po zprávách ve 12 hodin bude následovat analytické Radiofórum, kde se budou moct vyjádřit posluchači. Za zprávami v 18 hodin budou následovat Názory a argumenty, které se budou věnovat právě aktuálním tématům zpráv.

Máme čekat i úpravy večerního vysílání?

Ano, nejmarkantnější změnou bude zavedení četeb. Nepůjde však o četby z uměleckých děl, ale o politickou nebo filozofickou literaturu. Budeme se věnovat oblastem, kde se Plus pohybuje.

Budou s tím souviset také personální změny v rámci redakce?

Stanice se posílí hlavně o moderátory, editory a produkční. Standardní personál, který tu byl pro ranní Plus, se rozprostře do celého rozšířeného vysílání. Velká práce bude také na centru zpravodajství a na centru publicistiky, kde se musí posílit domácí i zahraniční zpravodajství. Posílí se také redakce vědy a techniky. Není to jenom z důvodu, že toho budeme vysílat víc, ale také oproti současnému Radiožurnálu trochu změníme agendu. Chceme se zaměřit na makroekonomiku a byznys v globálním rozměru. I zahraničněpolitická témata budou o dost jiná. Půjdeme i do oblastí, které sice nejsou posluchačsky atraktivní, na druhou stranu nás hodně ovlivňují. Aktuálně třeba problémy v Africe, které vyvolávají vlnu uprchlíků. Do hloubky půjdeme nejen k jevům kolem nás, ale budeme analyzovat i jejich příčiny.

Proporčně se budete víc věnovat domácí, nebo zahraniční publicistice?

V konkrétních číslech odhaduji, že trochu větší podíl budou mít zahraniční zprávy. Hodně nás zajímá středoevropský prostor, který považujeme za domácí. Chceme také pokrývat teritoria, která nejsou středem zájmu jiných médií. Půjde o Latinskou Ameriku nebo Asii. Celé to však vnímáme jako globální prostor. Ostré dělení mezi domácím a zahraničním nebude, protože budeme všechno vkládat do širších souvislostí.

Co oblast kultury?

Nebudeme žádným způsobem vytvářet protiváhu vůči Vltavě a D-dur. Hudbu, umění, četby a rozhlasové hry vysílat nebudeme, ale budeme mít kulturní publicistiku ve formě týdeníku.

Myslíte si, že kvalitní publicistika je v českých médiích v současné době zastoupena dostatečně?

Jsem přesvědčen, že zatímco ve zpravodajství je konkurence hodně veliká, v oblasti aktuální analytické publicistiky je na našem trhu tak trochu nika. Věřím, že ji s Českým rozhlasem Plus vyplníme. Samozřejmě nepředpokládám, že budeme masovou stanicí, protože lidé se chtějí především bavit. Přesto věřím, že pro většinového posluchače můžeme být stanicí druhé nebo třetí volby, pokud bude chtít vědět proč a jakým způsobem se věci dějí.

Jak chcete navýšení objemu zpravodajství finančně zvládnout? O kolik se zvýší rozpočet stanice?

Rozpočet samotné stanice se příliš nezvýší. Úměrně rozšíření vysílacího času u nás bude pracovat jen víc moderátorů a editorů. Větší investice jdou do centra zpravodajství a centra výroby pořadů Českého rozhlasu. Rozšíříme tým analytiků a dalších publicistů i zpravodajů. Bude to podpora kvalitního programu Plusu, ale i dalších stanic rozhlasu.

Plánujete na stanici vysílat politickou satiru?

Ano, satirický pořad plánujeme vysílat v sobotu odpoledne. Těšíme se na něj, protože opravdovou politickou satiru rozhlasový éter už dlouho potřebuje.