Jako každý rok: newsletter, o který si tolik píšete, budeme v červenci a v srpnu posílat jen v pondělí.

Český rozhlas Plus má vysílač v Klatovech

Veřejnprávní stanice mluveného slova Český rozhlas Plus dnes 1. února ve 13 hodin spouští nový vysílač pro Klatovy a okolí, na kmitočtu 93,5 MHz. Dostává se tak tam, kde zatím pokrytí neměl. Klatovy-Škola jsou dvanáctým vysílačem Plusu na VKV, k tomu má ještě dva středovlnné, viz celková mapa pokrytí.