Český rozhlas spolupracuje s komerčními rádii, sdružil se s Impulsem, Frekvencí 1 a Evropou 2

Sdružení provozovatelů všech celoplošných stanic v Česku se chce zasadit o „udržení stávající role rádia jako média ve veřejném prostoru“.

Veřejnoprávní Český rozhlas se svými 20 stanicemi a komerční vysílatelé Lagardere Active ČR (Frekvence 1 či Evropa 2) a Londa (Rádio Impuls) se sdružily v nově založené Asociaci rozhlasových organizací (ARO). Ta tak sdružuje provozovatele všech celoplošných stanic v Česku.

Asociace plánuje - jak za zakládající členy sdělila společnost Lagardere - „podporovat rozvoj v analogovém a digitálním vysílání, zejména prostřednictvím realizace výzkumů trhu a koordinace přechodu na digitální vysílání, dále zadávaní výzkumů spojených s rozhlasovým vysíláním, garance realizace těchto výzkumů a využívání práv spojených s vlastnictvím a distribucí výsledků těchto výzkumů, to vše s cílem efektivnějšího vynakládání finančních prostředků do rozhlasového vysílání“.

„Spolupráce bude systémová i systematická,“ řekl na dotaz Médiáře už začátkem loňského prosince prozatímní ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Už před tímto datumem podle něj „dialog s komerčními stanicemi začal a bude pokračovat“.

Duhan už tehdy mluvil právě o spolupráci v oblasti digitálního vysílání či měření poslechovosti. „Budeme hledat cesty, které by zefektivnily tyto procesy,“ podotkl šéf rozhlasu.

Měl na mysli třeba to, aby rádia dostávala zmíněná klíčová data častěji než dosud a měly tak možnost rychleji reagovat na to, co posluchače zajímá. Právě „pro programové účely a zkvalitnění obchodních produktů pro klienty“ se asociace chce zaměřit na oblast elektronického měření poslechovosti celoplošných stanic.

Elektronicky se v Česku měří sledovanost televize, už od roku 1997, poslechovost rádií se ale pořád zjišťuje zpětnými rozhovory s vybranými respondenty. Zatímco televizní šéfové tak mají údaje o diváckém zájmu každé ráno za předchozí den, manažeři v rádiích musejí na nová čísla čekat vždy čtvrt roku.

Veřejnoprávní rozhlas a komerční stanice si chtějí vyměňovat zkušenosti a odborné materiály na kurzech, seminářích a konferencích, které budou společně pořádat. Spolupracovat chtějí i na mezinárodní úrovni.

Jedním z klíčových zájmů ARO je také samoregulace v oblasti rozhlasového vysílání a řešení témat s ní spojených, oznámily tři sdružené organizace.

„Vítám vznik podobné instituce. Mám za to, že se zde nabízí unikátní možnost spolupráce mezi rozhlasem veřejné služby a komerčními stanicemi. Vzájemná užší komunikace bude určitě přínosná pro všechny zúčastněné,“ sdělil dnes oficiálně přechodný šéf rozhlasu Peter Duhan.

„Nová asociace má ambici být významnou platformou pro spolupráci celoplošných rozhlasových stanic a koordinaci jejich zájmů,“ říká prezident Lagardère Active ČR Michel Fleischmann.

„Bereme asociaci jako místo výměny názorů odborníků jak z oblasti veřejnoprávního, tak i soukromého vysílání. Doufáme, že v diskusích vyjdou najevo konkrétní body, kde se na naše zájmy prolnou, přitom očekáváme, že výsledek bude z dlouhodobého hlediska přínosem nejen pro udržení stávající role rádia jako média ve veřejném prostoru, ale i také přínosem pro hledání nových možností rozhlasového vysílání,“ uvedl Jiří Hrabák, ředitel Impulsu.