V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Český rozhlas v roce 2012 hospodařil se ziskem 26,6 milionu Kč

  • ČTK
  • 30. 08. 2013 14:18

Český rozhlas loni hospodařil s čistým ziskem 26,6 milionu Kč. Výsledek příznivě ovlivnila úspora plánovaných nákladů spolu s vyššími výnosy, které celkem dosáhly 2,158 miliardy Kč. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou schválila Rada Českého rozhlasu. Předloni rozhlas vykázal čistý zisk 145 milionů Kč. Rozpočet rozhlasu na loňský rok byl sestaven jako vyrovnaný nejprve ve výši 2,185 miliardy Kč. Během roku ale s ohledem na odhadovaný vývoj přišly dvě rozpočtové změny, které plánované výnosy a náklady snížily na 2,14 miliardy Kč.

Vyšších výnosů rozhlas dosáhl především díky svým obchodním aktivitám, jimiž je zejména prodej reklamy a sponzoring, přispěly ale také ostatní provozní výnosy jako například přijaté náhrady škod od pojišťovny. Výnosy z reklamy byly proti plánu vyšší o 11 %.

Nejdůležitější výnosovou položkou přesto zůstávají rozhlasové poplatky, které se na všech příjmech Českého rozhlasu podílejí více než 90 %. V průběhu roku se rozhlasu podařilo zvýšit počet poplatníků - u fyzických osob z 3,033 milionu z počátku roku na 3,063 milionu. Celkové inkaso za loňský rok tak činilo 1,913 miliardy Kč.

V loňském roce rozhlas pokračoval v restrukturalizaci, která vedla ke vzniku Centra vysílání, Centra výroby a Centra zpravodajství. Veřejnoprávní instituci to má umožnit zprůhlednění finančních toků a zejména nákladových položek. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2012 činil 1.415 zaměstnanců. Osobní náklady činily 829,4 milionu Kč.

Rozhlas loni zároveň výrazně omezil svou investiční činnost, a to díky finalizaci rekonstrukce komplexu na Vinohradské třídě. Celková proinvestovaná částka loni byla 58,3 milionu Kč, a to zejména ve výpočetní a rozhlasové technice.