Český rozhlas zvýší rozpočet na 2,312 miliardy Kč

Rozpočet veřejnoprávního rádia stoupne o 21 milionů, z poplatků se čeká nepatrně míň než letos.

 • ČTK
 • 20. 12. 2019 00:05

Český rozhlas bude příští rok hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 2,312 miliardy Kč, což je meziročně o 20,7 milionu víc. Výnosy z poplatků přitom mají o 7,6 milionu klesnout na 2,086 miliardy. Rozpočet ve středu schválila Rada Českého rozhlasu.

Očekávané snížení výběru rozhlasových poplatků vychází především z dlouhotrvajícího poklesu počtu poplatníků z řad domácností. To je zapříčiněno demografickým vývojem i aktualizací (čištěním) databáze poplatníků. Dalším faktorem je zpomalení tempa hospodářského růstu.

Schválený rozpočet podle generálního ředitele Reného Zavorala plně zabezpečuje vysílání 23 stanic Českého rozhlasu (celoplošných, speciálních, regionálních stanic i vysílání do zahraničí). Počítá s valorizací mezd od 1. ledna i náklady na digitalizaci vysílání, které odpovídají navýšení pokrytí ze současných 80 na 95 % populace.

Investiční plán počítá s výdaji 175 milionů Kč. V rozhlasové a výpočetní technice jde zejména o obnovu produkčního a vysílacího systému Dalet, rekonstrukci publicistických technologií, dále rekonstrukci režie studiového komplexu v Českých Budějovicích a také rekonstrukci vysílacího komplexu pro ČRo Vltava nebo nákup přenosového vozu s digitálním záznamem pro Prahu. Stavební investice zahrnují zejména dokončení II. a III. etapy rekonstrukce budovy ČRo v Brně či rekonstrukce nově zakoupené budovy ČRo v Olomouci. V oblasti nových médií patří mezi nejvýznamnější investiční akce projekt digitalizace archivu pod názvem Můj rozhlas.

V rozpočtu není zahrnuta žádná finanční rezerva. Rozhlas během roku plánuje případné nenadálé události a s nimi vzniklé vícenáklady řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popřípadě restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Zavoral radním představil plány Českého rozhlasu na příští rok. V dokumentu jsou rozepsány priority jednotlivých stanic a všech oddělení rozhlasu. Od dodržování plánů se budou mimo jiné odvíjet jeho odměny. Nejdůležitějším ukazatel, podle kterého budou radní rozhodovat o výši odměn, bude ale podle schváleného ustanovení „dodržování Kodexu, Statutu Českého rozhlasu a Zákona o Českém rozhlasu“. Tento bod vedl ke snížení loňských odměn, když se radní odkazovali na reportáže Janka Kroupy o hospodaření Agrofertu.  

Tematické priority zpravodajství v roce 2020

 • BREXIT a jeho následky (nový mezní termín 31. ledna 2020)  
 • MFF KARLOVY VARY - červen/červenec 2020
 • MISTROVSTVÍ EVROPY VE FOTBALE - červen/červenec 2020  
 • XXXII. LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – Tokio - červenec 2020  
 • KRAJSKÉ VOLBY (A SENÁTNÍ) – říjen 2020  
 • PREZIDENTSKÉ VOLBY V USA – listopad 2020
 • Předpokládané zpomalení ekonomického růstu v Evropě, USA a v dalších zemích - průběžně
 • KLIMATICKÁ ZMĚNA a její dopady
 • Tzv. KONSTRUKTIVNÍ ŽURNALISTIKA (SOLUTION JOURNALISM) – průběžně

Zdroj: Rámcový plán činnosti pro rok 2020