V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Český volejbal redesignuje, má strategii od Raulu

Geneze značky Český volejbal

Geneze značky Český volejbal

Varianty značky Český volejbal

Varianty značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Užití značky Český volejbal

Český volejbalový svaz si nechal připravit dlouhodobou marketingovou strategii od agentury Raul. O redesign se postaralo studio Dynamo Design. Cílem bylo vytvořit dynamickou sportovní značku. Proto vznikl symbol, který reprezentuje základní atributy volejbalu, odkazuje na národní symboliku a zároveň funguje jako jednoduchá a rozlišitelná obrazová zkratka. Barevným variováním symbolu se mají odlišit jednotlivé podznačky jako beachvolejbal či snowvolejbal, a to při zachování vizuální jednoty.

„Na strategii jsme pracovali přibližně šest měsíců. Dotýkáme se v ní všech důležitých oblastí od náborů a mládež, přes vrcholový volejbal až po ten rekreační. Součástí strategie je také plán kroků, které je potřeba realizovat, aby se stal volejbal atraktivnějším pro děti, amatérské hráče, fanoušky a také partnery,“ uvedl Petr Lešek z Raulu.

Nově navíc Český volejbalový svaz pracuje s názvem Český volejbal. Ten zastřešuje kompletní volejbalové dění napříč herními úrovněmi, věkových kategorií hráčů i způsobem hry. Název se začal používat v květnu.