Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Český výzkumný trh loni udržel tříprocentní růst

Po významném růstu tuzemského výzkumného trhu v roce 2016 ve výši 8 % loni přetrvával trend mírného tříprocentního navýšení obratu. Obrat výzkumného trhu v Česku loni dosáhl 2,816 miliardy Kč, přičemž vývoj obratu menších i větších subjektů vykazuje podobnou dynamiku. Členské agentury Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR), které čísla pravidelně zveřejňuje, se na obratu trhu podílely v posledních pěti letech stabilními 60 %. Výzkumné agentury, které mají své zástupce v mezinárodním sdružení ESOMAR, reprezentují 79 % trhu.

Obrat výzkumného trhu v ČR, v miliardách Kč

 rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
obrat 2,3 2,25 2,4 2,3 2,35 2,37 2,373 2,447 2,645 2,729 2,816
v % 103 98 107 96 102 101 100 103 108 103 103

Zdroj: SIMAR, 2018. V každoročním šetření sdružení oslovilo 42 subjektů, jejichž hlavním předmětem podnikání je výzkumná činnost. Získalo odpovědi od 18 subjektů. Odhad za celkový trh je dopočítán podle veřejných výstupů z obchodního rejstříku, informací o obratu z předešlých let a dalších informací o vývoji trhu

„Pohled na největší výzkumné agentury v Česku nenabízí žádné překvapení. Pořadí na prvních pěti místech je identické jako v roce předešlém. Ve vedení je pět mezinárodních agentur, které tvoří 62 % celkového obratu,“ uvádí SIMAR.

Top výzkumné agentury v Česku podle výše obratu, v milionech Kč

obrat agentura pořadí 2018 pořadí 2017 pořadí 2016
520-540 Ipsos 1 1 2
440-460 Kantar CZ 2 1
300-340 ACNielsen 3 3
260-280 GfK Czech 4 4
100-120 Nielsen Admosphere 5 5
80-100 NMS Market Research, STEM/Mark      
60-80 Median      
40-60 Market Vision, Simply5      
20-40 g82, Data Collect      
do 20 Confess Research, Gemius, Kleffmann Group, Ultex, Behavio, Psyma Praha      

Zdroj: SIMAR, 2018. Prvních pět agentur tvoří 62 % obratu trhu. Členské agentury SIMAR vyznačeny tučně