Nákupní rádce Kupi.cz, s nímž vybíráme ze spotřebního koše, spouští Kupimagazín.cz. Ten přináší tipy na slevy. Jeho šéfredaktorkou je Linda Michalčíková, dosavadní event manažerka HP Tronic.

Český výzkumný trh loni udržel tříprocentní růst

Po významném růstu tuzemského výzkumného trhu v roce 2016 ve výši 8 % loni přetrvával trend mírného tříprocentního navýšení obratu. Obrat výzkumného trhu v Česku loni dosáhl 2,816 miliardy Kč, přičemž vývoj obratu menších i větších subjektů vykazuje podobnou dynamiku. Členské agentury Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR), které čísla pravidelně zveřejňuje, se na obratu trhu podílely v posledních pěti letech stabilními 60 %. Výzkumné agentury, které mají své zástupce v mezinárodním sdružení ESOMAR, reprezentují 79 % trhu.

Obrat výzkumného trhu v ČR, v miliardách Kč

 rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
obrat 2,3 2,25 2,4 2,3 2,35 2,37 2,373 2,447 2,645 2,729 2,816
v % 103 98 107 96 102 101 100 103 108 103 103

Zdroj: SIMAR, 2018. V každoročním šetření sdružení oslovilo 42 subjektů, jejichž hlavním předmětem podnikání je výzkumná činnost. Získalo odpovědi od 18 subjektů. Odhad za celkový trh je dopočítán podle veřejných výstupů z obchodního rejstříku, informací o obratu z předešlých let a dalších informací o vývoji trhu

„Pohled na největší výzkumné agentury v Česku nenabízí žádné překvapení. Pořadí na prvních pěti místech je identické jako v roce předešlém. Ve vedení je pět mezinárodních agentur, které tvoří 62 % celkového obratu,“ uvádí SIMAR.

Top výzkumné agentury v Česku podle výše obratu, v milionech Kč

obrat agentura pořadí 2018 pořadí 2017 pořadí 2016
520-540 Ipsos 1 1 2
440-460 Kantar CZ 2 1
300-340 ACNielsen 3 3
260-280 GfK Czech 4 4
100-120 Nielsen Admosphere 5 5
80-100 NMS Market Research, STEM/Mark      
60-80 Median      
40-60 Market Vision, Simply5      
20-40 g82, Data Collect      
do 20 Confess Research, Gemius, Kleffmann Group, Ultex, Behavio, Psyma Praha      

Zdroj: SIMAR, 2018. Prvních pět agentur tvoří 62 % obratu trhu. Členské agentury SIMAR vyznačeny tučně